Neff B15P42N0 bruksanvisning

Neff B15P42N0
8.6 · 2
PDF anvisning
 · 64 sidor
Engelsk
anvisningNeff B15P42N0
2.? 0B@A<:2?
-<B 5.C2 05<@2; A< /BF . ;2D $233 0<<82? ,2 D<B91 9682 A<
2E=?2@@ <B? A5.;8@ 3<? F<B? 0<;3612;02 6; <B? .==96.;02@ .;1
5<=2 A5.A F<B D699 2;7<F B@6;4 F<B? $233 0<<82? .;1 5.C2
:.;F F2.?@ <3 0<<86;4 =92.@B?2 D6A5 A56@ ;2D 3<0.9 =<6;A <3
F<B? 86A052;
; <?12? A< :.82 3B99 B@2 <3 A52 A205;60.9 32.AB?2@ <3 F<B?
0<<82? =92.@2 ?2.1 A56@ 6;@A?B0A6<; :.;B.9
)52 12A.6921 A./92 <? 0<;A2;A@ D699 >B6089F 4B612 F<B A< .99
6:=<?A.;A 6;3<?:.A6<;
A D699 =?<C612 F<B D6A5 6:=<?A.;A @.32AF 6;3<?:.A6<;
-<B D699 /20<:2 3.:696.?6@21 D6A5 A52 6;16C61B.9 0<:=<;2;A@ <3 F<B?
;2D 0<<82?
,2 D699 46C2 F<B @A2= /F @A2= 6;@A?B0A6<; <; 5<D A< :.82 @2AA6;4@
)52 A./92@ 96@A A52 @2AA6;4@ .;1 @5293 =<@6A6<;@ 3<? ;B:2?<B@
D299M8;<D; 16@52@ 99 A52@2 16@52@ .?2 A2@A21 6; <B? 0<<86;4 @AB16<
; A52 B;96829F 2C2;A <3 . :.93B;0A6<; 9<<8 52?2 3<? 6;3<?:.A6<; <; 5<D
A< ?20A63F :6;<? 3.B9A@ F<B?@293
;7<F F<B? 0<<86;4

15647&6,215 )24 75(

  

(1


Se manualen för Neff B15P42N0 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 8.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Neff B15P42N0? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Neff som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Neff -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Neff
B15P42N0 | B15P42N0
Ugn
4242004110293
Engelsk
Bruksanvisning (PDF), Installationsguide (PDF)
Ugn
UgnstypElektrisk ugn
Ugnens termostatområde50 - 275 ° C
SjälvrengörandeJa
Ljus
Inbyggd lampaJa
Prestanda
Justerbar termostatJa
Ergonomi
Typ av timerDigital
Lätt att rengöraJa
Design
KontrolltypKnappar
Produktens färgSilver
Vikt & dimension
Bredd596 mm
Djup550 mm
Höjd594 mm
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Neff B15P42N0.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat