Panasonic CU-Z71TKEA bruksanvisning

Panasonic CU-Z71TKEA

Till höger hittar du din Panasonic CU-Z71TKEA bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Panasonic
Modell
CU-Z71TKEA
Produkt
Språk
Svenska, Danska, Norska, Finska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.panasonic.com/
Svenska Norsk Suomi Dansk
ACXF55-19300
Betjeningsvejledning
Klimaanlæg
2-23
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du benytter
anlægget og gem den til fremtidig brug.
Den medfølgende installationsvejledning bør gemmes, og
skal læses af installatøren inden installation.
Käyttöohjeet
Ilmastointilaite
24-45
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen yksikön
käyttämistä ja säilytä ne tulevaisuutta varten.
Mukana toimitetut asennusohjeet on säilytettävä ja asentajan
on luettava ne ennen asennusta.
Bruksanvisninger
Klimaanlegg
46-67
Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne enheten, og
oppbevar den for fremtidig bruk.
De medfølgende monteringsinstruksjonene skal oppbevares
og leses av installatøren før monteringen.
Bruksanvisning
Luftkonditionering
68-89
Innan du använder enheten, läs noga igenom denna
bruksanvisning och spara den för framtida bruk.
De inkluderade installationsinstruktionerna skall bevaras och
läsas av installatören före installation.
Operating Instructions
Air Conditioner
POWERFUL
Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-Z25TKEA
CS-Z35TKEA
CS-Z42TKEA
CS-Z50TKEA
CS-Z71TKEA
CU-Z25TKEA
CU-Z35TKEA
CU-Z42TKEA
CU-Z50TKEA
CU-Z71TKEA
ACXF55-19300_book3.indb 1ACXF55-19300_book3.indb 1 1/10/2018 12:03:14 PM1/10/2018 12:03:14 PM

Har du en fråga om Panasonic CU-Z71TKEA?

Om du har en fråga angående Panasonic CU-Z71TKEA, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på