Pelgrim PVS3102N

Pelgrim PVS3102N bruksanvisning

(1)
 • Inhoud
  Veiligheidsinformatie 2
  Bedieningspaneel 4
  Het eerste gebruik 5
  Dagelijks gebruik 6
  Handige aanwijzingen en tips 6
  Onderhoud en reiniging 7
  Problemen oplossen 8
  Technische gegevens 9
  Montage 9
  Het milieu 13
  Wijzigingen voorbehouden
  Veiligheidsinformatie
  In het belang van uw veiligheid en om een
  correct gebruik te kunnen waarborgen is het
  van belang dat u, alvorens het apparaat te
  installeren en in gebruik te nemen, deze ge-
  bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waar-
  schuwingen, grondig doorleest. Om onnodi-
  ge vergissingen en ongevallen te voorkomen
  is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
  mensen die het apparaat gebruiken, volledig
  bekend zijn met de werking ervan en de vei-
  ligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instruc-
  ties en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
  blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
  zodat iedereen die het apparaat gedurende
  zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
  geïnformeerd over het gebruik en de veilig-
  heid van het apparaat.
  Voor de veiligheid van mensen en eigendom-
  men dient u zich aan de voorzorgsmaatre-
  gelen uit dit instructieboekje te houden, de
  fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
  die door het niet opvolgen van de aanwijzin-
  gen veroorzaakt is.
  Veiligheid van kinderen en kwetsbare
  mensen
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
  door personen (waaronder begrepen kin-
  deren) met verminderde fysieke, zintuiglij-
  ke vermogens of een gebrek aan ervaring
  en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
  van een voor hun veiligheid verantwoorde-
  lijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
  persoon instructie hebben ontvangen over
  het gebruik van het apparaat.
  Houd kinderen uit de buurt om te voorko-
  men dat ze met het apparaat gaan spelen.
  Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
  bereik van kinderen. Gevaar voor verstik-
  king.
  Als u het apparaat afdankt trek dan de
  stekker uit het stopcontact, snij de voe-
  dingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
  apparaat) en verwijder de deur om te voor-
  komen dat kinderen een elektrische schok
  krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
  Als dit apparaat, dat voorzien is van een
  magnetische deursluiting, een ouder ap-
  paraat vervangt, dat voorzien is van een
  veerslot (slot) op de deur of het deksel,
  zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
  maakt voordat u het oude apparaat weg-
  gooit. Dit voorkomt dat kinderen er in op-
  gesloten kunnen raken.
  Algemene veiligheid
  Let op! Houd de ventilatie-openingen
  altijd vrij van obstructies.
  Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
  van levensmiddelen en/of dranken in een
  gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
  instructieboekje.
  Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
  of kunstgrepen om het ontdooiproces te
  versnellen.
  Gebruik geen andere elektrische appara-
  ten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkas-
  ten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
  zijn door de fabrikant.
  Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
  Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
  zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
  is een natuurlijk gas dat weliswaar milieu-
  vriendelijk is, maar ook uiterst ontvlam-
  baar.
  Controleer of de onderdelen van het koel-
  circuit tijdens transport en installatie van
  het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
  Indien het koelcircuit beschadigd is:
  open vuur en ontstekingsbronnen ver-
  mijden
  de ruimte waar het apparaat zich be-
  vindt grondig ventileren
  2
Pelgrim PVS3102N

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Pelgrim PVS3102N? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Pelgrim PVS3102N att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Pelgrim PVS3102N – specifikationer

Varumärke Pelgrim
Modell PVS3102N
Produkt frys
EAN 8715393111579
Språk Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Energiklass A+
Ansluten effekt 85
Energiförbrukning 0.608
Årlig energiförbrukning 223
Certifierad med Energy Star -
Prestanda
Ljudnivå Lc IEC 40
Frysfritt system
Fryskapacitet netto. 97
Fryskapacitet 15
Fryskapacitet brutto -
Lagringstid vid strömavbrott -
Antal stjärnor 4*
Klimatkategori -
Design
Produktens färg Vit
Apparatens placering Inbyggd
Modell Upprätt
Gångjärnssida Höger
Frys - Antal hyllor 4
Redo för anpassad panel
Vikt & dimension
Bredd -
Höjd 1020
Djup -
Ergonomi
Dörröppningslarm

Relaterade produktmanualer

frys Pelgrim

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Pelgrim PVS3102N.

Är din fråga inte med i listan? Ställ din fråga här. Ställ din fråga här

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer