Philips AVENT SCF671

Philips AVENT SCF671 bruksanvisning

(1)
 • GB
  For your child’s safety and health WARNING!
  Always use this product with adult supervision. • Never use
  feeding teats as a soother. • Continuous and prolonged sucking
  of  uids will cause tooth decay. • Always check food temperature
  before feeding. • Keep all components not in use out of the reach
  of children. • Before  rst use, clean the product. Inspect before
  each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away
  at the  rst signs of damage or weakness. Do not store a feeding
  teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ('sterilising
  solution') for longer than recommended, as this may weaken the
  teat. • Do not place in a heated oven. • Before  rst use place
  in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Clean
  before each use. • Wash and rinse thoroughly, then sterilise using
  a Philips AVENT steriliser or boil for 5 minutes. • Do not warm
  contents in a microwave oven, as this may cause uneven heating
  and could scald your baby. • Dishwasher safe – food colourings
  may discolour components. • Do not allow child to play with small
  parts or walk/run while using bottles or cups. • Drinks other than
  milk and water, such as fruit juices and  avoured sugary drinks are
  not recommended. If used, they should be well diluted and only
  used for limited periods. • Expressed breast milk can be stored in
  sterilised Philips AVENT polypropylene bottles/containers in the
  refrigerator for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer
  for up to 3 months. Never refreeze breast milk or add fresh breast
  milk to already frozen milk. • Do not use abrasive cleaning agents
  or anti-bacterial cleaners. Do not place components directly on
  surfaces that have been cleaned with anti-bacterial cleaners.
  • Excessive concentration of detergents may eventually
  cause plastic components to crack. Should this occur, replace
  immediately. • Plastic material properties may be affected by
  sterilising and high temperatures. This can affect the  t of the cap.
  Cleaning Before  rst use, disassemble all par ts, clean and
  sterilise the product. After every use, take all items apart, wash
  in warm soapy water and rinse thoroughly. Make sure that you
  wash your hands thoroughly and that the surfaces are clean before
  contact with sterilised components.
  Assembly When you assemble the bottle, make sure you place
  the cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright. To
  remove the cap, place your hand over the cap and your thumb in
  the dimple of the cap. The teat is easier to assemble if you wriggle
  it upwards instead of pulling it up in a straight line. Make sure you
  pull the teat through until its lower part is even with the screw ring.
  Maintenance Before  rst use place in boiling water for 5
  minutes. • Before each use, inspect all items. Pull the feeding teat
  in all directions. For optimum performance, pinch and massage
  the number on the teat between index  nger and thumb prior to
  a feed. Throw away at the  rst signs of damage or weakness. For
  hygiene reasons, we recommend replacing teats after 3 months.
  Keep teats in a dry, covered container. When not in use, do
  not store in sunlight or heat, or leave in disinfectant ('sterilising
  solution') for longer than recommended, as this may weaken the
  teat. Do not place in a heated oven.
  Glass Natural bottle Glass bottles may break. Do not use
  metal inside the bottle to stir contents or for cleaning. This can
  damage the glass on the inside of the bottle. Before each use,
  inspect bottles for sharp edges or glass fragments inside. Do not
  use bottles if there are any cracks on or glass fragments in the
  bottle. Do not let babies drink unsupervised with this bottle.
  Compatibility Only use Philips AVENT Natural teats with
  Philips AVENT Natural feeding bottles. Spare teats are available
  separately. Make sure you use a teat with the correct  ow rate
  when you feed your baby. When you use an older Philips AVENT
  steriliser, please check on the website how to place the Natural
  bottle. Do not mix Classic bottle parts and teats with parts of the
  Natural bottle. They may not  t and could cause leakage. • The
  polypropylene Natural bottle is compatible with Philips AVENT
  breast pumps, spouts, sealing discs and cup tops. • The glass
  Natural bottle is compatible with Philips AVENT breast pumps
  and sealing discs. For safety reasons, it is not recommended to
  use glass Natural bottles with handles, spouts and cup tops. If the
  bottle falls, it may break.
  www.philips.com/AVENT
  Philips AVENT, a business of Philips Consumer Lifestyle BV,
  Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
  Trademarks owned by the Philips Group.
  © Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All Rights Reserved.
  4213 354 41201 (04/12)
  Do not use with glass bottle
  Använd inte tillsammans med
  glasfl askan
  Skal ikke brukes med
  glassfl aske
  Bør ikke bruges med glasfl aske
  Älä käytä lasipullon kanssa
  Philips AVENT
  Philips AVENT is here to help:
  GB: 0844 33 80 489 national call rate (mobiles vary)
  IRL: 0818 21 01 41 national call rate (mobiles vary)
  AU: 1300 364 474
  www.philips.com/AVENT
  SV
  För ditt barns säkerhet och hälsa VARNING!
  Annd alltid produkten under vuxnas översyn. • Annd aldrig
  dinappar som tröst. • Att suga in vätska kontinuerligt under lång
  tid är skadligt för tänderna. • Kontrollera alltid matens temperatur
  innan matning. • Håll alla komponenter som inte används utom
  barnets räckhåll. • Renr produkten innan första användning.
  Inspektera före varje användning och dra dinappen i alla riktningar.
  Kasta bort vid första tecken på skada eller svaghet. Förvara
  aldrig en dinapp i direkt solljus, i värme eller i desinfektionsmedel
  (“steriliseringssning”) längre än rekommenderat eftersom det
  kan försvaga dinapparna. • Placera aldrig i en varm ugn. • Se till
  att produkten är ren genom att lägga den i kokande vatten i 5
  minuter före första användning. Rengör före varje anndning.
  • Ttta och skölj ordentligt. Sterilisera den sedan med hjälp
  av en Philips AVENT-sterilisator eller koka den i 5 minuter. •
  rm inte innehållet i mikrogsugn eftersom det kan värmas
  ojämnt och ditt barn kan bränna sig. • Diskmaskinssäker – färg i
  mat kan missfärga komponenter. • Tillåt inte barn att leka med
  små delar eller att gå/springa med  askor eller muggar. • Andra
  drycker än mjölk och vatten, som fruktjuicer och smaksatta, söta
  drycker rekommenderas inte. Om de annds bör de spädas ut
  ordentligt och endast intas under korta perioder, inte drickas
  kontinuerligt. • Bstmjölk kan förvaras i steriliserade Philips
  AVENT- askor/-behållare av polypropen i kylskåpet i upp till 48
  timmar (inte i dörren), eller i frysen i upp till 3 månader. Frys aldrig
  om bröstmjölk, och blanda inte färsk bröstmjölk med redan frusen
  mjölk. • Annd inte slipande rengöringsmedel eller antibakteriella
  rengöringsprodukter. Placera inte delar direkt på ytor som
  rengjorts med antibakteriella rengöringsprodukter. • Höga halter
  av rengöringsmedel kan eventuellt göra att plastdelar spricker. Om
  det inträffar bör du byta ut delarna omedelbart. • Plastprodukter
  kan påverkas av sterilisering och höga temperaturer, vilket kan
  påverka lockets passform.
  Rengöring Ta isär alla delar, renr och sterilisera produkten
  re första anndning. Efter varje användning tar du ir alla
  delar, rengör dem i varmt vatten med diskmedel och sköljer dem
  grundligt. Var noga med att tvätta händerna och se till att alla
  ytor är rena innan steriliserade komponenter kommer i kontakt
  med dem.
  Monteringr du monterar  askan ser du till att du lägga
  locket vertikalt på  askan så att dinappen är upprätt. Ta bort
  locket genom att placera handen över locket och tummen i
  lockets fördjupning. Dinappen är lättare att montera om du
  vickar den upt istället för att dra den rakt upp. Dra dinappen
  igenom locket tills dess nedre del ligger jämnt mot skruvringen.
  Underhåll Lägg i kokande vatten i 5 minuter före första
  användning. • Kontrollera alla delar före varje användning. Dra
  dinappen i alla riktningar. För optimal prestanda kan du nypa på
  numret på dinappen mellan pek ngret och tummen före matning.
  Kasta bort vid första tecken på skada eller svaghet. Av hygieniska skäl
  rekommenderar vi att du byter ut dinappen efter 3 månader. Förvara
  dinapparna i en torr, täckt behållare. När de inte används bör de
  inte förvaras i solljus eller värme, eller lämnas i desinfektionsmedel
  (“steriliseringslösning”) längre än vad som rekommenderas, eftersom
  dinappen då kan försvagas. Lägg inte i varm ugn.
  Natural napp aska i glas kan gå sönder. Använd inte
  metallförel för att röra om i eller rengöra  askan. Det kan
  skada glaset på insidan av  askan. Kontrollera att inga vassa kanter
  eller glasfragment  nns i  askan före varje användning. Använd inte
  askor som är spruckna eller innehåller glasfragment. Håll ditt barn
  under uppsikt när han eller hon dricker ur  askan.
  12198_GBSENODKFI_41201_HR.indd 1 23/04/2012 10:30
Philips AVENT SCF671

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF671? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips AVENT SCF671 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips AVENT SCF671 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Deens, Noors, Fins. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF671? Ställ din fråga här

Philips AVENT SCF671 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips AVENT
Modell SCF671
Produkt Bebisprodukt
EAN 8710103576679, 8710103576693, 871010357671, 8710103576716, 8710103774679
Språk Zweeds, Engels, Deens, Noors, Fins
Filtyp PDF
Tekniska data
Lätt att rengöra Ja
Kapacitet, flaska 120 ml
Innehåller inte Bisphenol A (BPA)
Sugnappsmaterial Silikon
Extra mjuk Airflex-dinapp för nyfödda 1 styck
Ursprungsland Frankrike
Flaskmaterial Glas
Rekommenderad ålder (min) 0 månad (er)
Ventil som motverkar kolik Ja
Färg
Produktens färg Transparent,White
Förpackningens innehåll
Antalet flaskor inkluderade 1
Antal sugnappar inkluderade 1

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer