Philips AVENT SCF890

Philips AVENT SCF890 bruksanvisning

(1)
 • GB
  Important:
  Read this leaet carefully before you use the teether and save it for future
  reference.To help us identify your teether if you need to contact us, please keep this
  packaging
  or make a note of the imprinted number (located on
  the back of the transparent casing) and write it here:
  Warning: Never attach ribbons or cords to a teether, your child may be strangled by them.
  Inspect the teethers carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the teether
  in all directions to check for durability. Throw away the teether at the rst signs of damage or
  weakness. Never dip the teether in sweet substances or medication, your child may get tooth
  decay. In the event that the teether becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC. The teether
  cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with
  care, as gently as possible. Please discard this teether after 12 months of use.
  Caution: Cool only in domestic refrigerator; do not place in freezer compartment. Never clean
  the teether in the dishwasher, as this may damage the teether. Do not use abrasive
  cleaning agents, antibacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentration
  of cleaning agents may eventually cause the teether to crack. If this occurs, replace the
  teether immediately. Do not leave the teether in direct sunlight or near a heat source.
  Before rst use: Clean the teether before rst use. See section ‘Cleaning’.
  Using the teether: Philips AVENT offers different teethers for every stage of tooth development.
  Stage one: Front teeth (SCF880/890): This teether can be used when your baby is 4 months or older,
  or when you see the rst signs of teething (normally the bottom 2 front teeth coming through).
  Stage two: Middle teeth (SCF882/892): This teether can be used when your baby is approx.
  6 months or older, or when you see the rst signs of your baby’s middle teeth
  coming through.
  Stage three: Back teeth (SCF884/894): This teether can be used when your baby is approx.
  8 months or older, or when you see the rst signs of the baby’s back teeth coming through.
  Tip: For a cooling effect, cool the teether in the refrigerator before use.
  Cleaning: Do not use abrasive cleaning agents, anti-bacterial cleaning agents or
  chemical solvents. Excessive concentration of cleaning agents may eventually cause
  the teether to crack. If this occurs, replace the teether immediately. Do not immerse
  the teether in water. Clean the teether after each use to ensure optimal hygiene.
  1: Clean the teether with warm water. 2: Rinse the teether thoroughly. 3: Sterilise the teether with
  a steriliser. We advise you use a Philips AVENT Electronic Steam Steriliser, Philips AVENT Electric
  Steam Steriliser or a Philips AVENT Microwave Steriliser. Do not immerse the teether in cold or
  boiling water to sterilise or clean. Note: Wash your hands thoroughly and ensure surfaces are clean
  before contact with sterilised components. 4: After sterilisation, let the teether cool down for 5 minutes.
  Storage: Clean the teether after each use and store it in a safe and dry place to ensure
  optimal hygiene.
  www.philips.com/AVENT
  Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
  Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford,
  Surrey, GU2 8XH
  Trademarks owned by the Philips Group.
  © Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
  42220 0271 661
  DK
  Vigtigt: Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden bideringen tages i brug,
  og gem den til eventuel senere brug. For at vi kan identicere din bidering, hvis du f
  å
  r brug
  for at kontakte os, bedes du gemme emballagen eller skrive det påtrykte nummer ned
  (ndes bag på den
  gennemsigtige emballage):
  Advarsel: Fastgør aldrig snor eller bånd til bideringen, da det kan kvæle dit barn. Før brug skal
  bideringene kontrolleres grundigt, især hvis barnet har tænder. Træk bideringen i alle retninger
  for at kontrollere holdbarheden. Smid bideringen ud ved tegn på skade eller slitage. Dyp aldrig
  bideringen i søde væsker eller medicin, da det kan skade dit barns tænder. I tilfælde af, at bideringen
  sidder fast i munden, er der INGEN GRUND TIL PANIK. Bideringen
  kan ikke sluges og er designet
  til sådanne tilfælde. Fjern den så forsigtigt som muligt fra munden.
  Smid bideringen ud efter
  12 måneders brug.
  Forsigtig: Må kun nedkøles i køleskabet; må ikke lægges i fryseren. Rengør aldrig bideringen
  i opvaskemaskinen, da det kan skade bideringen. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, kan gradvist
  få bideringen til at revne. Hvis dette sker, skal bideringen udskiftes med det samme. Lad ikke
  bideringen ligge i direkte sollys eller tæt på en varmekilde.
  Før produktet tages i brug første gang: Rengør bideringen, inden den tages i brug.
  Se afsnittet “Rengøring”.
  Brug af bideringen: Philips AVENT tilbyder forskellige bideringe til alle trin i tændernes udvikling.
  Første trin: Fortænder (SCF880/890): Denne bidering kan bruges, når din baby er 4 måneder eller
  ældre, eller når du ser de første tegn på tænder (det er normalt de 2 fortænder i undermunden ,
  der kommer først frem).
  Andet trin: De mellemste tænder (SCF882/892): Denne bidering kan bruges, når din baby er
  ca. 6 måneder eller ældre, eller når du ser de første tegn på, at din babys hjørnetænder er på
  vej igennem.
  Tredje trin: Kindtænder (SCF884/894): Denne bidering kan bruges, når din baby er ca. 8 måneder
  eller ældre, eller når du ser de første tegn på, at din babys Kindtænder er på vej igennem. Tip:
  Ønskes en kølende effekt, nedkøles bideringen i køleskabet inden brug.
  Rengøring: Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, antibakterielle rengøringsmidler
  eller kemiske opløsningsmidler. En stor koncentration af rengøringsmidler kan
  gradvist få bideringen til at revne. Hvis dette sker, skal bideringen udskiftes med det
  samme. Bideringen må ikke kommes ned i vand. Rengør bideringen efter brug for at
  sikre den optimale hygiejne.
  1: Rengør bideringen med varmt vand. 2: Skyl bideringen grundigt. 3: Steriliser bideringen med
  en sterilisator. Vi anbefaler brug af en Philips AVENT elektronisk dampsterilisator, Philips AVENT
  elektrisk dampsterilisator eller en Philips AVENT sterilisator til mikrobølgeovn. Put ikke bideringen
  i koldt eller kogende vand for at sterilisere eller rengøre den. Bemærk: Vask hænderne grundigt,
  og sørg for, at overaderne er rene, før de kommer i kontakt med steriliserede komponenter. 4: Efter
  sterilisering skal du lade bideringen køle af i 5 minutter.
  Opbevaring: Rengør bideringen efter brug, og opbevar den et sikkert og tørt sted
  for at sikre den optimale hygiejne.
  DE
  Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Beißrings aufmerksam
  durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Um den korrekten Beißring im
  Falle der Kontaktaufnahme bestimmen zu können, bewahren Sie diese Verpackung auf, oder
  notieren Sie sich die aufgedruckte Nummer
  (auf der Rückseite). Schreiben Sie diese hier auf:
  Warnhinweis: Befestigen Sie niemals Bänder oder Kordeln an einem Beißring. Ihr Kind könnte
  sich damit erwürgen. Überprüfen Sie den Beißring vor jedem Gebrauch, insbesondere wenn das
  Kind bereits Zähne hat. Ziehen Sie den Beißring in alle Richtungen, um seine Belastbarkeit zu
  überprüfen. Werfen Sie den Beißring bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder
  Materialermüdung weg. Tauchen Sie den Beißring nicht in süße Substanzen oder Medikamente. Dies
  könnte Karies verursachen. Wenn ein Beißring im Mund stecken bleibt, GERATEN SIE NICHT IN
  PANIK. Der Beißring kann nicht verschluckt werden und ist so konzipiert, dass er einer solchen
  Situation standhalten kann. Entfernen Sie den Beißring so vorsichtig wie möglich aus dem Mund.
  Entsorgen Sie den Beruhigungssauger nach 12 Monaten.
  Achtung: Kühlen Sie den Beißring ausschließlich in einem herkömmlichen Kühlschrank, und legen
  Sie ihn nicht in das Eisfach. Reinigen Sie den Beißring nicht in der Spülmaschine, da er hierdurch
  beschädigt werden kann. Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, antibakteriellen Reiniger
  oder chemischen Lösungsmittel. In zu hoher Konzentration können Reinigungsmittel zu Rissen im
  Beißring führen. Sollte dies geschehen, ersetzen Sie den Beißring sofort durch einen neuen. Legen
  Sie den Beißring nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Wärmequelle.
  Vor dem ersten Gebrauch: Reinigen Sie den Beißring vor dem ersten Gebrauch gründlich
  (siehe “Reinigung”).
  Beißring verwenden: Die Produktpalette von Philips AVENT umfasst Beißringe für alle Phasen
  der Zahnentwicklung.
  Phase 1: Schneidezähne (SCF880/890): Dieser Beißring eignet sich für Babys ab 4 Monaten oder
  bei den ersten Anzeichen von Zahnen (normalerweise brechen die unteren beiden Schneidezähne
  zuerst durch).
  Phase 2: Eckzähne (SCF882/892): Dieser Beißring eignet sich ab dem 6. Monat, oder wenn Sie
  erste Anzeichen sehen, dass die Eckzähne Ihres Babys durchbrechen.
  Phase 3: Backenzähne (SCF884/894): Dieser Beißring eignet sich ab dem 8. Monat, oder wenn
  Sie erste Anzeichen sehen, dass die Backenzähne Ihres Babys durchbrechen. Tipp: Sie können einen
  Kühlungseffekt erzielen, indem Sie den Beißring vor dem Gebrauch in den Kühlschrank legen.
  Reinigung: Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, antibakteriellen Reiniger
  oder chemischen Lösungsmittel. In zu hoher Konzentration können Reinigungsmittel
  zu Rissen im Beißring führen. Sollte dies geschehen, ersetzen Sie den Beißring sofort
  durch einen neuen. Tauchen Sie den Beißring nicht in Wasser. Für eine optimale
  Hygiene ist der Beißring nach jeder Verwendung zu reinigen.
  1: Reinigen Sie den Beißring mit warmem Wasser. 2: Spülen Sie den Beißring gründlich ab.
  3: Sterilisieren Sie den Beißring mit einem Sterilisator. Philips empehlt die Verwendung eines
  elektronischen Dampfsteriliators von AVENT, eines elektrischen Dampfsteriliators von AVENT
  oder eines Mikrowellen-Sterilisators von AVENT.
  Tauchen Sie den Beißring zum Sterilisieren oder
  Reinigen nicht in kaltes oder kochendes Wasser. Hinweis: Waschen Sie sich gründlich die Hände, und
  vergewissern Sie sich, dass die Oberächen sauber sind, bevor Sie sterilisierte Teile berühren. 4: Lassen Sie
  den Beißring nach dem Sterilisieren 5 Minuten lang abkühlen.
  Aufbewahrung: Reinigen Sie den Beißring nach jedem Gebrauch, und bewahren Sie ihn
  für eine optimale Hygiene an einem sicheren und trockenen Ort auf.
  INSTRUCTIONS INCLUDED
  VEJLEDNING MEDFØLGER
  GEBRAUCHSANWEISUNG
  ENTHALTEN
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
  KÄYTTÖOHJEET PAKAUKSESSA
  INSTRUKSJONER FØLGER MED
  BRUKSANVISNING MEDFÖLJER
  10274-TeethLfltSteri_WE1_v6.indd1 1 24/3/09 16:08:17
Philips AVENT SCF890

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF890? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips AVENT SCF890 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips AVENT SCF890 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Tyska, Danska, Norska, Finska, Grekisk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF890? Ställ din fråga här

Philips AVENT SCF890 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips AVENT
Modell SCF890
Produkt Bitring
EAN 75020008725, 8710103466246
Språk Svenska, Engelsk, Tyska, Danska, Norska, Finska, Grekisk
Filtyp PDF
Egenskaper
Ursprungsland Malaysia
Produktens färg Grön
Rekommenderad ålder (min) 0
Bisfenol A (BPA) fri
- 0.5

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer