Philips 14PV235 bruksanvisning

Philips 14PV235
(1)
  • Sidantal: 16
  • Filtyp: PDF
TVCR
MODELLNR.:

14PV135/01, 14PV235/01

21PV385/01

Tack för inköpet av den här TV-Video Kombin från Philips. Den tillhör en av de mest avancerade och
lättskötta TV-Video Kombin (TVCR) på marknaden. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan
TV-Video Kombin tas i bruk. Här återfinns viktig information och noteringar om driften. TV-Video
Kombin bör inte slås på direkt efter flyttning från ett kallt till ett varmt ställe, eller vice versa, eller
på ställen där den kan utsättas för fukt. Vänta i dessa fall i minst tre timmar efter förflyttningen. TV-
Video Kombin behöver denna tid för att anpassa sig till den nya miljön (temperatur, luftfuktighet
o.dyl.).
Den här videobandspelaren är avsedd för inspelning och avspelning av VHS
videokassetter. Kassetter försedda med etiketten VHS-C (VHS kassetter för
videokameror) kan enbart användas med en lämplig kassettadapter.
Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya videobandspelare.
PAL
V
iktiga driftsföreskrifter
Fara: Hög spänning!
Det föreligger risk för elstötar!
Minska risken för brand eller elchock
genom att inte exponera apparaten till
regn eller fukt.
TV-Video Kombin innehåller inga delar som
kan repareras av konsumenten. Överlåt allt
underhållsarbete till kvalificerad personal.
Så snart videobandspelaren ansluts till en
strömkälla finns det vissa komponenter som
är i ständigt bruk. Koppla bort
videobandspelaren från strömkällan för att
slå av den helt och hållet.
Försäkra att luften kan cirkulera fritt genom
ventilationshålen på videobandspelaren.
Placera den inte på ett ostadigt underlag.
Akta dig för att låta vätskor eller främmande
föremål tränga in i videobandspelaren.
Placera inte vaser eller liknande ovanpå
den. Om vatten trängt in i
videobandspelaren ska du omedelbart dra
ur nätsladden och kalla på service.
Placera inte några lättantändliga föremål på
enheten (stearinljus el.dyl.).
Kontrollera att barn inte kan placera
främmande föremål i enhetens öppningar
eller ventilationshål.
Denna bruksanvisning är tryckt på
miljövänligt papper.
Gör dig av med förbrukade batterier på
föreskrivna ställen.
Utnyttja de anläggningar som finns
tillgängliga i ditt land för att göra dig av med
videobandspelarens förpackningsmaterial
på ett miljövänligt sätt.
Denna elektroniska apparat innehåller
många material som kan återanvändas.
Förhör dig om möjligheterna till
återanvändning när du ska göra dig av med
apparaten.
Anteckna nedanstående serienummer så att du
kan identifiera enheten när den ska repareras
eller om den råkar bli stulen. Serienumret
(PROD. NO.) står tryckt på etiketten som
återfinns på enhetens baksida. Kontrollera
modellnumret på din TVCR-bandspelare.
Denna produkt uppfyller kraven i EG-direktiven
73/23/EEC +89/336/EEC +93/68 EEC.
!

"

"

"

!
!
!
MODEL NO. : 14PV135/01, 14PV235/01
21PV385/01
PROD. NO. ...........................

"

T6460EZ_EUX(SW).qx3 04.1.28 4:35 PM Page 1
Philips 14PV235

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 14PV235? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips 14PV235 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips 14PV235 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 14PV235? Ställ din fråga här

Philips 14PV235 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell 14PV235
Produkt TV
Språk Svenska
Filtyp PDF
Design
Produktens färg Silver
Display
Skärm diagonal 14 "
Bildförhållande 4:3
Vikt & dimension
Produktstorlek (BxDxH) 373 x 380 x 400 mm
Vikt 11000 g
Tekniska data
Vilolägestimer Ja
Kombinationsapparat Ja
Teletext
Teletext 1 sidor
TV tuner
Antal kanaler 99 kanaler
Anslutningar
Externa anslutningar Audio L/R, CVBS in / out \nAudio in, Video in \nHeadphone: 3.5 mm
Audio
Ljudsystem Mono
Högtalare 1
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips 14PV235 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här