Philips 14PV365 bruksanvisning

Philips 14PV365
(1)
  • Sidantal: 23
  • Filtyp: PDF
EN
2
1. Connecting the TV-Video Combi . . . . . . . . . . .3
Important for the United Kingdom

. . . . . . . . . .3

Preparing the remote control for operation . . . . .3
Connecting the cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Connecting additional devices . . . . . . . . . . . . . .3
2. Important notes for operation . . . . . . . . . . . . . .4
Navigation in the screen menu . . . . . . . . . . . . .4
3. Installing your TV-Video Combi . . . . . . . . . . . . .5
Preparation for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Decoder allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Manual TV channel search . . . . . . . . . . . . . . . .6
Using the satellite receiver . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Automatic Tuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Sorting and clearing TV channels manually . . . .7
Setting the language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Setting the clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4. TV set functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Selecting a TV channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Selection of the scart socket . . . . . . . . . . . . . . .8
Selection of the front A/V sockets . . . . . . . . . . .8
Volume control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Picture settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
How do I read TELETEXT? . . . . . . . . . . . . . . . .8
Special TELETEXT functions . . . . . . . . . . . . . . .8
Changing the picture setting with SMART Picture .9
Switch off function (SLEEP TIMER) . . . . . . . . . .9
5. Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Playing cassettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Playing back NTSC cassettes . . . . . . . . . . . . .10
Displaying current tape position . . . . . . . . . . . .10
Searching for a tape position
with picture(scanning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Still picture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Searching for tape position without picture
(forward wind and rewind) . . . . . . . . . . . . . . . .11
Automatic search for a tape
position (index search) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Manual Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6. Manual recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
General information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Recording without automatic switch-off . . . . . .12
Recording with automatic switch-off
(OTR One-Touch-Recording) . . . . . . . . . . . . . .12
Preventing accidental erasing of cassettes . . . .12
Lining up recordings (assemble cut) . . . . . . . .12
Selecting the recording speed (SP or LP) . . . .13
Automatic controlled recording from
a satellite receiver (RECORD LINK) . . . . . . . .13
7. Programming a recording (TIMER) . . . . . . . . .14
General information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programming a recording with 'VIDEO Plus
system' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Problems and solutions for programmed
recordings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Programming a recording
(without VIDEO Plus
+
system) . . . . . . . . . . . . .15
How to check, change or delete a programmed
recording (TIMER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
How to change a programmed
recording(TIMER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
8. Other functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Switching the status display off or on . . . . . . . .17
Continuous playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Blue Background on or off . . . . . . . . . . . . . . . .17
Palental control(Child lock) . . . . . . . . . . . . . . .18
9.Before you call an engineer . . . . . . . . . . . . . . .18

Table of Contents

PAL I(EN).qx3 02.4.2 6:42 PM Page 2

Philips 14PV365

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 14PV365? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips 14PV365 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips 14PV365 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 14PV365? Ställ din fråga här

Philips 14PV365 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell 14PV365
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips 14PV365 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här