Philips 14PV404 bruksanvisning

Philips 14PV404
(1)
  • Sidantal: 28
  • Filtyp: PDF
1. CONNECTING YOUR TV-VIDEO COMBI 4..............
Connectingthecables4.............................
Connectingadecoderorotherequipment4............
2. INSTALLING YOUR TV-VIDEO COMBI 5................
Initialinstallation5..................................
Allocatingadecoder5..............................
ManualTVchannelsearch5.........................
Manualradiochannelsearch6.......................
Satellitereceiver6..................................
Specialinstallationfunctions7.......................
AutomaticTVchannelsearch7......................
SearchingfornewTVchannels7.....................
Allocatingachannelnumber7.......................
DeleteaTVChannel8...............................
Settingthelanguage8..............................
Settingthetimeanddate9...........................
3. IMPORTANT NOTES FOR OPERATION 10..............
SUMMARYOFUSERGUIDE10.......................
Userguide(OSD)10.................................
4. TV SET FUNCTIONS 12..............................
SelectingaTVprogramme12........................
Automaticvolumecontrol(AVL)12....................
HowtoreadTELETEXT13............................
5. RADIO FUNCTIONS 14...............................
Selectingaradiochannel14.........................
Searchingaradiochannel14........................
6. PLAYBACK FUNCTIONS 15..........................
Playingacassette15................................
PlayinganNTSCcassette15.........................
Tapepositionindication15...........................
Searchingfortapepositionwiththepicture(picture
search)15.........................................
Stillpicture15......................................
Searchingfortapepositionwithoutthepicture(wind
andrewind)15.....................................
InstantView15.....................................
Automaticsearchforatapeposition(indexsearch)16..
Pictureinterference16..............................
Cleaningthevideoheads16.........................
7. MANUAL RECORDING 17............................
Recordingwithoutautomaticswitch-off17............
Recordingwithautomaticswitch-off(OTR
one-touch-recording)17.............................
Protectingyourrecordings17........................
Auto-assembling17.................................
8. PROGRAMMED RECORDING (TIMER) 19...............
’VPS(VideoProgrammingSystem)and’PDC’
(ProgrammeDeliveryControl)19.....................
Programmingarecording(with’VIDEOPlus+’)19.......
Programmingarecording(without’VIDEOPlus+’)20....
ProgrammingarecordingwithTELETEXT21...........
HowtocheckorchangeaTIMER22..................
9. ADDITIONAL FUNCTIONS 23.........................
Selectingthedisplaybrightness23...................
Parentalcontrol23..................................
SwitchingtheOn-screendisplay(OSD)onoroff24.....
Continuousplayback24.............................
Switchofffunction(SLEEPTIMER)25.................
Switchonfunction(WAKE-UPTIMER)25..............
10. Before you call an engineer 26.......................
Technicaltermsused26.............................

CONTENTS

Philips 14PV404

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 14PV404? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips 14PV404 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips 14PV404 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 14PV404? Ställ din fråga här

Philips 14PV404 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell 14PV404
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips 14PV404 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här