Philips 25PV808 bruksanvisning

Philips 25PV808
(1)
  • Sidantal: 32
  • Filtyp: PDF
1. CONNECTING YOUR TV-VIDEO COMBI 4..............
Connectingthecables4.............................
Connectingadecoderorotherequipment4............
2. INSTALLING YOUR TV-VIDEO COMBI 5................
Initialinstallation5..................................
Allocatingadecoder5..............................
ManualTVchannelsearch6.........................
Satellitereceiver6..................................
Specialinstallationfunctions7.......................
AutomaticTVchannelsearch7......................
SearchingfornewTVchannels7.....................
Allocatingachannelnumber8.......................
DeleteaTVChannel8...............................
Settingthelanguage9..............................
Settingthetimeanddate9...........................
3. IMPORTANT NOTES FOR OPERATION 10..............
SUMMARYOFUSERGUIDE10.......................
Userguide(OSD)10.................................
4. TV SET FUNCTIONS 12..............................
SelectingaTVprogramme12........................
Selectingthepicturesetting(SMARTPICTURE)12......
SwitchingDolbyVirtualSurroundonoroff13..........
Selectingapresetsoundsetting(SMARTSOUND)13...
Automaticvolumecontrol(AVL)13....................
DolbyVirtualSurround-Settingthespeakers14.......
Soundtrackselection14............................
HowtoreadTELETEXT15............................
5. PLAYBACK FUNCTIONS 16..........................
Playingacassette16................................
PlayinganNTSCcassette16.........................
Tapepositionindication16...........................
Searchingfortapepositionwiththepicture(picture
search)16.........................................
Stillpicture16......................................
Slowmotion16.....................................
Searchingfortapepositionwithoutthepicture(wind
andrewind)17.....................................
InstantView17.....................................
Automaticsearchforatapeposition(indexsearch)17..
Pictureinterference17..............................
Cleaningthevideoheads18.........................
6. MANUAL RECORDING 19............................
Recordingwithoutautomaticswitch-off19............
Recordingwithautomaticswitch-off(OTR
one-touch-recording)19.............................
Protectingyourrecordings19........................
Auto-assembling19.................................
7. PROGRAMMED RECORDING (TIMER) 21...............
’VPS(VideoProgrammingSystem)and’PDC’
(ProgrammeDeliveryControl)21.....................
Programmingarecording(with’VIDEOPlus+’)21.......
Programmingarecording(without’VIDEOPlus+’)22....
ProgrammingarecordingwithTELETEXT23...........
Automaticrecordingfromasatellitereceiver(SAT
RECORDING)24....................................
HowtocheckorchangeaTIMER25..................
8. ADDITIONAL FUNCTIONS 26.........................
ChangingtheTVsystem26..........................
Parentalcontrol26..................................
SwitchingtheOn-screendisplay(OSD)onoroff27.....
Switchingto16:9widescreenpicture27..............
Switchingtheremotecontrolcommand28.............
Continuousplayback28.............................
Soundplaybackwithoutpicture29....................
Switchofffunction(SLEEPTIMER)29.................
Switchonfunction(WAKE-UPTIMER)29..............
9. Before you call an engineer 30.......................
Technicaltermsused30.............................

CONTENTS

Philips 25PV808

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 25PV808? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips 25PV808 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips 25PV808 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips 25PV808? Ställ din fråga här

Philips 25PV808 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell 25PV808
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips 25PV808 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här