Philips AquaTouch HS8440 bruksanvisning

Philips AquaTouch HS8440
6.3 · 2
PDF anvisning
 · 156 sidor
Engelsk
anvisningPhilips AquaTouch HS8440
!):) 9=- +7+16): ;-) <)6 ,1>-:<1,7 +757+75-:
70, 0>?0 8,9@,7 /0 49>?=@..4:90> >U ;:/=O ,;=:A0.3,= ?:/,>
7,> A09?,5,> ?S.94.,> /0 >@ 3:=9: 84.=::9/,>
9 0>?0 8,9@,7 >0 70 ;=:;:=.4:9, 491:=8,.4W9 48;:=?,9?0
;,=, >@ >02@=4/,/ :9:.0=O 7,> /4>?49?,> ;40E,> /0 >@
9@0A: ,;,=,?: &0 70 49/4., ;,>: , ;,>: .:8: /0-0 =0,74E,=
7:> ,5@>?0> > 8@D 1O.47
9 7,> ?,-7,> ;:/=O .:9>@7?,= 7:> A,7:=0> /0 ,5@>?0 D ,7?@=,>
90.0>,=4,> ;,=, ;=0;,=,= 7:> ;7,?:> 8O> 3,-4?@,70> ':/:>
077:> 3,9 >4/: ;=:-,/:> 09 9@0>?=: 0>?@/4: /0 .:.49,
&4 ,72@9, A0E >@=20 ,72Y9 ;=:-708, 07 8,9@,7 .:9?4090
491:=8,.4W9 ,.0=., /0 .W8: >:7@.4:9,= 7,> ;0<@0V,>
,9:8,7U,>
>484>8: .@09?, .:9 @9 U9/4.0 /0?,77,/: <@0 70 ,D@/,=O ,
09.:9?=,= =O;4/,809?0 7: <@0 -@>.,
F@09 ;=:A0.3:
6;<:=++176-; 8):) -4 =;7 R
6;<:=JP-; ,- ;-:>1J7 R
6;<:=+<176 5)6=)4 R
+;>:7<I NH6J>I R

Se manualen för Philips AquaTouch HS8440 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 6.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AquaTouch HS8440? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Philips som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Philips -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Philips
AquaTouch HS8440 | HS8440/23
Rakhyvel
8710103446002, 8710103446026, 8710103472933, 8710103519072, 8710103494027, 8710103445999, 8710103446033, 8710103446019, 8710103491521, 8710103491538, 8710103491545, 8710103446040
Engelsk
Användarmanual (PDF)
Design
Produktens färgBlue, White
VattentätJa
ReslåsJa
TvättbarJa
Prestanda
SjälvrengörandeNej
Antal rakhuvuden/blad3
RaksystemRoterande rakhuvud
PrecisionstrimmerJa
TrimmerJa
Fuktgivande systemJa
Våt och torrJa
Övrigt
AnslutningsteknologiTrådlös
Fodral för enkel förvaring och transportJa
Lift & Cut systemJa
LaddningsenhetJa
GlidringarJa
Flex Tracker-systemJa
VåtanvändningJa
Mjuk liten resväskaJa
Förpackningens innehåll
SkyddshylsaJa
Strömtillförsel
Raktid40 min
Raktid13 dagar
UppladdningsbaraJa
Laddningstid4 h
Snabb laddningJa
StrömkällaBatteri
Indikation
Indikator för fullt batteriJa
Indikator för låg batterinivåJa
LaddningsindikatorJa
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Philips AquaTouch HS8440.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat