Philips Avent SCF704

Philips Avent SCF704 bruksanvisning

(1)
 • Български
  1 Важно
  - Преди да използвате продукта, прочетете
  внимателно това ръководство за потребителя.
  - Запазете ръководството за потребителя за
  справка в бъдеще.
  За безопасността и
  здравето на вашето дете
  Предупреждение
  Този продукт трябва да
  се използва винаги под
  родителски надзор.
  Проверявайте продукта
  преди всяка употреба.
  Изхвърлете при първите
  признаци на повреда
  или дефект. Например,
  ако картинката стане на
  мехурчета и се олющи.
  Винаги проверявайте
  температурата на храната
  преди хранене.
  За да ви помогнем да
  избегнете повреди и
  отслабване на материала,
  препоръчваме:
  да избягвате
  използването на
  метални прибори, когато
  приготвяте храна.
  Избягвайте да използвате
  продукта за приготвянето
  на мазни, много сладки
  или много кисели храни.
  2 Почистване и стерилизация
  - Почиствайте продукта преди и след всяка
  употреба.
  - Измийте продукта с топла сапунена вода,
  изплакнете го обилно и подсушете.
  - Може да се мие в съдомиялни машини.
  Почиствайте продукта на най-горния рафт на
  съдомиялната машина.
  - Не съхранявайте продукта в шкафове за
  сушене или стерилизиране с нагревателни
  елементи.
  - Не почиствайте продукта с гъба или четка за
  чинии, нито с абразивни препарати.
  Внимание
  Никога не използвайте
  абразивни течности,
  антибактериални почистващи
  препарати или химични
  разтворители.
  Използвайте почистващи
  препарати с подходящата
  концентрация.
  Почистващите препарати
  с прекалено висока
  концентрация може след
  време да причинят напукване
  на продукта или набъбване
  и олющване на картинките.
  В такъв случай незабавно
  спрете да използвате
  продукта.
  3 Preparing food
  Caution
  Never put the product in a
  conventional oven.
  When you use the product in
  a microwave oven with grill
  feature, NEVER operate with
  the grill function.
  Never add too much oil or
  sugar if you use the product to
  heat food.
  Never use the product for
  foods flavored with much oil
  or lemon/orange peels.
  Color stains, or lingering odors
  may be left on the product by
  foods strong in color or odor,
  e.g. carrot juice, onions.
  Take extra care when
  microwave heating. Always stir
  heated food to ensure even
  heat distribution and test the
  temperature before serving.
  Use plastic cutlery to stir to
  avoid damage to the product.
  Using a microwave oven
  - Always follow the instructions of microwave
  ovens.
  - When you put the product into a microwave
  oven, ensure that it contains food, or water.
  - Food may be heated unevenly in the microwave
  oven.
  4 Feeding
  Warning
  Always check the food
  temperature before feeding.
  - Ensure food heated in a microwave oven has been
  stirred during heating.
  - Keep your baby from running or walking during
  feeding.
  - Always stay with your baby during feeding.
  5 Storage
  - Store the product in a dry and safe place.
  - Keep the product away from heat or direct
  sunlight.
  - Keep the product out of the reach of your baby.
  Note
  Discoloration has no impact
  on the performance of the
  product.
  Avoid using any hard or sharp
  objects that may damage the
  product.
  English
  1 Important
  - Read this user manual carefully before you use
  the product.
  - Keep this user manual for future reference.
  For the safety and health of your
  child
  Warning
  Always use this product with
  adult supervision.
  Before each use, inspect the
  product. Throw away at the rst
  sign of damage or weakness. For
  example, if the graphics label
  starts to bubble or peel away.
  Always check food temperature
  before feeding.
  To help prevent signs of damage
  and weakness, we recommend
  you to:
  Avoid using metal cutlery
  when preparing food.
  Avoid using the product to
  prepare oily, sugary and very
  acidic food.
  2 Cleaning and sterilization
  - Clean the product before/after each use.
  - Clean the product in warm, soapy water; rinse it
  thoroughly, and dry it.
  - The product is suitable for dishwashers. Wash it
  in the top rack of dishwashers.
  - Do not store the product in drying/ sterilizing
  cabinets with heating elements.
  - Do not use scouring pad, dish brush or
  scrubbers for cleaning.
  Caution
  Never use abrasive, anti-
  bacterial cleaning agents, or
  chemical solvents.
  Use cleaning agents of
  appropriate concentration.
  Cleaning agents of excessive
  concentration may eventually
  cause the product to crack or
  cause the graphics to bubble
  or peel away. In this case, stop
  using the product immediately.
  3 Приготвяне на храна
  Внимание
  Никога не поставяйте
  продукта в обикновена
  фурна.
  Когато използвате продукта
  в микровълнова фурна с грил,
  НИКОГА НЕ използвайте
  грила.
  Никога не слагайте твърде
  много олио или захар, когато
  използвате продукта при
  затопляне на храна.
  Никога не използвайте
  продукта за храни,
  подправени с много олио
  или лимонови/портокалови
  кори.
  Храните със силен цвят или
  мирис, като сок от моркови
  или лук, може да оставят
  петна или миризма върху
  продукта.
  Бъдете много внимателни,
  когато затопляте храна в
  микровълновата фурна.
  Винаги разбърквайте
  затоплената храна, за да
  постигнете равномерна
  температура, и проверявайте
  температурата преди
  хранене. Разбърквайте
  храната с пластмасови
  прибори, за да избегнете
  повреда на продукта.
  Използване на микровълнова фурна
  - Винаги спазвайте инструкциите за използване
  на микровълновата фурна.
  - Когато поставяте продукта в микровълнова
  фурна, уверете се, че в него има храна или
  вода.
  - Възможно е неравномерно затопляне на
  храната в микровълновата фурна.
  4 Хранене
  Предупреждение
  Винаги проверявайте
  температурата на храната
  преди хранене.
  - Когато затопляте храната в микровълнова фурна,
  разбърквайте от време на време.
  - Не позволявайте на детето да тича или да се
  разхожда по време на хранене.
  - Винаги бъдете с детето по време на хранене.
  5 Съхранение
  - Съхранявайте продукта на сухо и безопасно
  място.
  - Пазете продукта от източници на топлина и
  от директна слънчева светлина.
  - Пазете продукта далече от достъпа на
  детето.
Philips Avent SCF704

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Avent SCF704? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Avent SCF704 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Avent SCF704 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Polska, Ryska, Czech, Rumänska, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Avent SCF704? Ställ din fråga här

Philips Avent SCF704 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Avent SCF704
Produkt Bestick
Språk Engelsk, Polska, Ryska, Czech, Rumänska, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare
Filtyp PDF
Tekniska data
-
Förpackningens innehåll
Receptbok
Egenskaper
Bisfenol A (BPA) fri
Ursprungsland Kina
Produktens färg Multifärg
Produkttyp Bestickset för barn

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer