Philips AVENT SCF724 bruksanvisning

Philips AVENT SCF724
5.9 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Engelsk
anvisningPhilips AVENT SCF724
EN

Important safety instructions

For the safety and health of your child, adult supervision is required when
your child uses the lunch box.
Before the rst use and after each use, disassemble the lunch box,
clean, and sterilize all the components.
Before each use, check the lunch box. If any damage or crack is
detected, stop using the lunch box immediately.
Warning :
Prevent your child from running or walking while feeding.
Caution :
The lunch box is intended for heating food or food storage. Do not
use it to cook.
Never heat an empty lunch box in a microwave oven.
To heat food in a microwave oven: The heat up time should not
exceed two minutes. If the food is not warm enough, repeat the
heating procedure or see the user manual of the microwave oven.
Never use the lunch box to heat ketchup, lemon/orange peels,
vinegar, soy sauce, or foods avored with much oil or sugar.
To prevent scalding, open the four buckles on the lid and lift the lid a
bit aside before you heat food in the microwave.
Before feeding, stir the food and check the food temperature.

Cleaning and sterilization

Caution :
Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical
solvents.
Do not place the lunch box directly on surfaces that are cleaned with
anti-bacterial cleaners.
Food coloring can discolor components.
Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of
excessive concentration may eventually cause the lunch box to crack.
Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
SCF724
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
SCF724_CEE_V2.0
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua
3140 035 26512
При затопляне на храна в микровълнова фурна: Времето на
затопляне не трябва да надвишава две минути. Ако храната не
е достатъчно топла, повторете процедурата за затопляне или
вижте ръководството за потребителя
на микровълновата фурна.
Никога не използвайте комплекта за хранене, за да затопляте
кетчуп, лимонови/портокалови кори, оцет, соев сос или храни,
силно подправени с олио или захар.
За да предотвратите натрупването на накип, отворете четирите
закопчалки на капака и отместете капака леко встрани, преди да
затоплите храната в микровълновата фурна.
Преди хранене разбъркайте храната и проверете температурата й.
Почистване и стерилизация
Внимание :
Никога не почиствайте уреда с абразивни течности,
антибактериални почистващи препарати или химични
разтворители.
Не поставяйте комплекта за хранене директно върху
повърхности, почиствани с антибактериални препарати.
Цветът на храната може да промени цвета на компонентите.
Използвайте почистващи препарати с подходящата
концентрация. Почистващите препарати с прекалено висока
концентрация може
след време да причинят напукване на
комплекта за хранене.
За основно почистване на комплекта за хранене използвайте
мека кърпа за чинии и топла сапунена вода, след което
изплакнете с чиста вода. Или, почиствайте на най-горния рафт в
съдомиялната машина.

Съхранение

Внимание :
Никога не поставяйте комплекта за хранене близо до открит
огън или други източници на топлина. Пазете от пряка слънчева
светлина.
От хигиенни съображения, съхранявайте комплекта за хранене
в сух, затворен съд.
CS

Důležité bezpečnostní pokyny

Používá-li vaše dítě termobox na oběd, je z důvodu jeho bezpečnosti a
zdraví nezbytný dohled dospělého.
Před prvním použim a po každém poití termobox rozeberte,
vyčistěte a sterilizujte všechny části.
Před každým použim termobox zkontrolujte. Objevíte-li jakoukoli
prasklinu nebo pkození, okaitě přestaňte termobox používat.
Varování :
Zajistěte, aby vaše dítě během jídla neběhalo ani nechodilo.
Pozor :
Termobox je určen jen pro ohřívání nebo skladoní jídla. Jídlo v něm
nikdy nevařte.
Nikdy nezahřívejte prázdný termobox v mikrovlnné troubě.
Ohřívání jídla v mikrovlnné troubě: čas ohřívání by neměl překročit
dvě minuty. Pokud jídlo není dostatečně teplé, ohřívání zopakujte
nebo prostudujte návod k použití mikrovlnné trouby.
Nikdy v termoboxu neohřívejte kečup, citrusové slupky, ocet, sojovou
omáčku nebo potraviny ochucené větším mnstvím oleje či cukru.
Před ohřím jídla v mikrovlnné troubě otevřete čtyři přezky na
ku a trochu víko pootevřete, čímž předejdete možmu opaření.
Před jídlem obsah termoboxu promíchejte a zkontrolujte jeho
teplotu.

Čištění a sterilizace

Pozor :
Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakteriálčisticí prostředky
nebo chemické sloučeniny.
Nepokládejte termobox na povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky.
Potravinová barviva mohou změnit barvu částí.
Čisticí prostředky poívejte ve vhodné koncentraci. Nadměrná
koncentrace čisticích prostředků může vést k poškození termoboxu.
Termobox čistěte důkladně měkkým kartáčkem v teplé mýdlové vodě
a poté ho v čisté vodě opláchněte. Termobox lze také ovat v hor
přihrádce myčky.

Skladování

Pozor :
Termobox nikdy neukládejte blízko ohně nebo jiných zdrojů tepla.
Chraňte ho před přímým slunečním světlem.
Z hygienických důvodů ukdejte termobox v suchém a zakrytém
prostoru.
HR

Važne sigurnosne upute

Iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga odrasla osoba treba nadzirati dijete
dok ono koristi kutiju za hranu.
Prije prve uporabe i nakon svake uporabe rastavite kutiju za hranu te
operite i sterilizirajte sve dijelove.
Kutiju za hranu provjerite prije svake uporabe. Ako primijetite bilo
kakvo oštećenje ili napuklinu, odmah prestanite koristiti kutiju za
hranu.
Upozorenje :
Djetetu nemojte dopuštati da trči ili hoda dok jede.
Oprez :
Kutija za hranu namijenjena je zagrijavanju ili spremanju hrane.
Nemojte je koristiti za kuhanje.
Praznu kutiju za hranu nikada nemojte zagrijavati u mikrovalnoj
pećnici.
Prilikom zagrijavanja hrane u mikrovalnoj pećnici: vrijeme zagrijavanja
ne bi trebalo biti duže od dvije minute. Ako hrana nije dovoljno topla,
ponovite postupak zagrijavanja ili upute potrite u korisničkom
priručniku za mikrovalnu pećnicu.
Kutiju za hranu nikada nemojte koristiti za zagrijavanje kečapa, kore
limuna/naranče, octa, umaka od soje ili hrane začinjene s mnogo
ulja ili šećera.
Prije zagrijavanja hrane u mikrovalnoj pećnici otvorite četiri kopče
na poklopcu i podignite poklopac malo ustranu kako se dijete ne bi
opeklo prekomjerno zagrijanom hranom.
Prije hranjenja hranu promiješajte i provjerite njezinu temperaturu.

Čćenje i sterilizacija

Oprez :
Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čćenje, antibakterijska
sredstva ili kemijska otapala.
Kutiju za hranu nemojte stavljati izravno na površine očćene
antibakterijskim sredstvima za čćenje.
Boja hrane može obojiti dijelove.
Koristite odgovarajuću koncentraciju sredstva za čćenje. Prevelika
koncentracija sredstva za čćenje s vremenom može uzrokovati
pucanje kutije za hranu.
Kutiju za hranu temeljito operite pomoću kuhinjske krpe u toploj vodi
sa sredstvom za pranje posuđa, a zatim je isperite čistom vodom.
Možete je i oprati u stroju za pranje posuđa, na gornjoj retki.

Spremanje

Oprez :
Kutiju za hranu nikada nemojte stavljati blizu plamena ili drugih izvora
topline. Držite je podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
Higijensko održavanje podrazumijeva spremanje kutije za hranu u suh
i zatvoren spremnik.
Use a soft dishcloth to clean the lunch box thoroughly in warm and
soapy water, and then rinse them in clean water. Or, clean it on the
top rack of dishwasher.

Storage

Caution :
Never place the lunch box near ames or other heat sources. Keep it
from direct sunlight.
For hygiene maintenance, store the lunch box in a dry and covered
container.

BG
Важни инструкции за безопасност
За безопасността и здравето на вашето дете е необходим родителски
надзор, когато детето използва комплекта за хранене.
Преди първата употреба и след всяка следваща употреба
разглобявайте комплекта за хранене и почиствайте и
стерилизирайте всички компоненти.
Преди всяка употреба проверявайте комплекта за хранене.
Ако установите повреди или пукнатини, спрете да използвате
комплекта за хранене незабавно.
Предупреждение :
Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по време
на хранене.
Внимание :
Комплектът за хранене е предназначен за затопляне или
съхранение на храна. Не го използвайте за готвене.
Никога не затопляйте празния комплект за хранене в
микровълнова фурна.

Se manualen för Philips AVENT SCF724 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF724? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Philips som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Philips -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Philips
AVENT SCF724
Andra köksapparater
8710103551713
Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Philips AVENT SCF724.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat