Philips Daily Collection HR2003 bruksanvisning

Philips Daily Collection HR2003
5.9 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningPhilips Daily Collection HR2003
2x2x2 cm
50g
50g
PULSEPULSE
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g
2
2
2
2
2
2
2
2
(MAX)
(MAX)
1000 ml1000 ml1000 ml500 ml1000 ml500 ml1000 ml
6 x
2
2
2
2
2
2
2
PULSE
(MAX)
(MAX)
a
j
b
c
d
e
f
g
h
i
n
m
l
k
Register your product and get support at
HR2003www.philips.com/welcome
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2003_WEU_UM_V1.0
3140 035 33971
2
4
1
2
5
3
1
2

3 4 5

1
English
a Measuring cup
b Opening in lid
c Lid of blender jar
d Level indication
e Plastic blender jar
f Sealing ring of blender
g Blender blade unit
h Control knob
i Motor unit
j Fruit lter
k Dry mill beaker
l Wet mill beaker
m Sealing ring of wet mill
n Wet mill blade unit
Dansk
a Målebæger
b Åbning i låg
c Låg til blenderglas
d Indholdsindikator
e Blenderglas af plastik
f Tætningsring til blender
g Blenderknive
h Kontrolknap
i Motorenhed
j Frugtlter
k Bæger til tørre ingredienser
l Bæger til våd-møllekværn
m Tætningsring til møllekværn til
våde ingredienser
n Knivenhed til møllekværn til
våde ingredienser
Deutsch
a Messbecher
b Öffnung im Deckel
c Deckel des Mixbechers
d Füllstandsanzeige
e Kunststoffmixbecher
f Dichtungsring des Mixers
g Mixermessereinheit
h Drehschalter
i Motoreinheit
j Fruchtlter
k Mühlenbecher (feste Zutaten)
l Mühlenbecher (weiche
Zutaten)
m Dichtungsring (weiche
Zutaten)
n Mühlenmessereinheit (weiche
Zutaten)
Ελληνικά
a Δοσομετρητής
b Άνοιγμα στο καπάκι
c Καπάκι κανάτας μπλέντερ
d Ένδειξη στάθμης
e Πλαστική κανάτα μπλέντερ
f Δακτύλιος σφράγισης του
μπλέντερ
g Λεπίδες μπλέντερ
h Διακόπτης
i Μοτέρ
j Φίλτρο για φρούτα
k Δοχείο μύλου για ξηρή
άλεση
l Δοχείο μύλου για υγρή
άλεση
m Δακτύλιος σφράγισης του
μύλου για υγρή άλεση
n Λεπίδες του μύλου για ξηρή
άλεση
Español
a Vaso medidor
b Abertura de la tapa
c Tapa de la jarra de la batidora
d Indicación de nivel
e Jarra de plástico de la
batidora
f Junta de la batidora
g Unidad de cuchillas de la
batidora
h Rueda de control
i Unidad motora
j Filtro para fruta
k Vaso del molinillo para seco
l Vaso del triturador de
alimentos húmedos
m Junta del molinillo para
húmedo
n Unidad de cuchillas del
molinillo para húmedo
Suomi
a Mittamuki
b Kannen aukko
c Sekoituskulhon kansi
d Määrän ilmaisin
e Tehosekoittimen muovikannu
f Tehosekoittimen tiiviste
g Tehosekoittimen teräyksikkö
h Valitsin
i Runko
j Hedelmäsiivilä
k Kuivasekoittimen kannu
l Märkäsekoittimen kannu
m Märkäsekoittimen tiiviste
n Märkäsekoittimen teräyksikkö
Français
a Verre doseur
b Ouverture à couvercle
c Couvercle du blender
d Indication du niveau
e Blender en plastique
f Bague d’étanchéité du blender
g Ensemble lames du blender
h Bouton de commande
i Bloc moteur
j Filtre à fruits
k Bol du moulin à sec
l Bol du moulin étanche
m Bague d’étanchéité du moulin
étanche
n Ensemble de lames du moulin
étanche
Italiano
a Dosatore
b Apertura del coperchio
c Coperchio del vaso frullatore
d Indicazioni del livello
e Vaso frullatore in plastica
n Knivenhet i
våtingredienskvernen
Português
a Copo medidor
b Abertura na tampa
c Tampa do copo misturador
d Indicação de nível
e Copo misturador plástico
f Anel vedante da
liquidicadora
g Lâmina da liquidicadora
h Botão de controlo
i Motor
j Filtro de fruta
k Copo do moinho para
ingredientes secos
l Copo do moinho para
ingredientes húmidos
m Anel vedante do moinho para
ingredientes húmidos
n Lâminas do moinho para
ingredientes húmidos
Svenska
a Mätbägare
b Öppning i lock
c Lock till mixerbehållare
d Nivåindikering
e Mixerbehållare i plast
f Tätningsring för mixer
g Knivenhet för mixer
h Kontrollvred
i Motorenhet
j Fruktlter
k Torrkvarnsbägare
l Våtkvarnsbägare
m Tätningsring för våtkvarn
n Knivenhet för våtkvarn
Türkçe
a Ölçme kabı
b Kapaktaki ağız
c Blender haznesinin kapağı
d Seviye göstergesi
e Plastik mikser haznesi
f Blender contası
g Blender bıçak ünitesi
h Kontrol düğmesi
i Motor ünitesi
j Meyve ltresi
k Kuru öğütücü ölçeği
l Islak öğütücü ölçeği
m Islak öğütücü contası
n Islak öğütücü bıçak ünitesi

a  
b  
c   
d  
e   
f     
g   
h  
i  
j  
k    
l    
m     
 
n     

a   
b    
c    
d  
e    
f    
g    
h  
i  
j  
k   
l   
m    
n   
f Guarnizione del frullatore
g Gruppo lame frullatore
h Manopola di controllo
i Gruppo motore
j Filtro frutta
k Bicchiere tritatutto per
ingredienti secchi
l Bicchiere tritatutto per
ingredienti umidi
m Guarnizione per ingredienti
umidi
n Lama tritatutto per
ingredienti umidi
Nederlands
a Maatbeker
b Opening in deksel
c Deksel van blenderkan
d Niveauaanduiding
e Plastic blenderkan
f Afsluitring van blender
g Mesunit van blender
h Bedieningsknop
i Motorunit
j Fruitlter
k Maalmolenbeker
l Hakmolenbeker
m Afsluitring van hakmolen
n Mesunit van hakmolen
Norsk
a Målebeger
b Åpning i lokket
c Lokk til mikserkanne
d Nivåindikator
e Mikserkanne i plast
f Tetningsringen til
hurtigmikseren
g Knivenhet for hurtigmikser
h Kontrollbryter
i Motorenhet
j Fruktlter
k Kanne til tørringredienskvern
l Kanne til
våteingredienserkvern
m Tetningsring for
våtingredienskvernen
English
Before rst useThoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the rst time (see chapter “Cleaning”).Using the blender (g. 2)The blender is intended for ne pureeing, chopping and blending. With the blender you can prepare soups, sauces, milk shakes and batters. You can also use the blender to process vegetables, fruit and meat.
Tip:
To process ingredients very briey, turn the control knob to the pulse setting (PULSE) several times. Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.Using the lter (g. 2)With the lter you can make delicious fresh fruit juices, cocktails or soy milk. The lter prevents pips and skins from ending up in your drink.Note:Never overload the lter. Do not put more than 70g soy beans (unsoaked weight) or 150g fruit in the lter at the same time.Using the dry mill and wet mill (g. 3)This blender is supplied with two mills:
The dry mill (the smaller one) is intended for grinding dry ingredients, such as dried beans,
dried rice, dried shrimps or dry tea leaves.
The wet mill (the larger one) is intended for chopping moist ingredients, such as chili paste
and soaked rice.
Cleaning (g. 4)Easy clean: follow the steps: 1 2 3 4.Note:Make sure to turn the control knob to the pulse setting (CLEAN/PULSE) a few times.RecipeSoy milk recipeIngredients Quantity Speed TimeDried soy beans 70 g2 30 secWater 600 mlNote:This recipe can only be prepared with the lter. Soak the soy beans for 4 hours before you process them. Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
Dansk
Før apparatet tages i brugSørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet for første gang (se afsnittet ”Rengøring”).Brug af blenderen (g. 2)Blenderen er beregnet til n purering, hakning og blendning. Med blenderen kan du tilberede supper, saucer, milkshakes og ydende dej. Du kan også bruge blenderen til at tilberede grøntsager, frugt og kød.
Tip:
For at tilberede ingredienser meget kortvarigt skal du dreje kontrolknappen til pulse-indstillingen (PULSE) ere gange. Brug aldrig pulse-indstillingen længere end et par sekunder ad gangen.Brug af lteret (g. 2)Ved hjælp af lteret kan du lave lækker frisk frugtjuice, cocktails eller sojamælk. Filteret forebygger, at kerner og skræller kommer med i den færdige drik.Bemærk:Overfyld ikke lteret. Kom højst 70 g tørrede sojabønner (vægt inden de lægges i blød) eller 150 g frugt i lteret ad gangen.Brug af møllekværnen til tørre/våde ingredienser (g. 3)Denne blender er forsynet med to møllekværnene:
Møllekværnen til tørre ingredienser (den mindste af de to) er beregnet til at male tørre
ingredienser som f.eks. tørrede bønner, tørrede ris, tørrede rejer eller tørrede teblade.
Møllekværnen til våde ingredienser (den største af de to) er beregnet til at hakke fugtige
ingredienser som f.eks. chilipasta og opblødte ris.
Rengøring (g. 4)Nem rengøring: Følg trinene 1 2 3 4.Bemærk:Sørg for at dreje kontrolknappen til pulse-indstillingen (CLEAN/PULSE) et par gange.OpskriftOpskrift på sojamælk
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Tørrede sojabønner 70 g2 30 sek.Vand 600 mlBemærk:Denne opskrift kan kun tilberedes med lteret. Læg sojabønnerne i blød i 4 timer inden tilberedningen. Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender.
Deutsch
Vor dem ersten GebrauchReinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe „Reinigung“).Verwenden des Mixers (Abb. 2)Der Mixer eignet sich zum Pürieren, Zerkleinern und Mixen. Mit ihm lassen sich Suppen, Soßen, Milchshakes und Teig zubereiten. Außerdem können Gemüse, Früchte und Fleisch verarbeitet werden.Tipp:Um Zutaten nur kurz zu verarbeiten, drehen Sie den Drehschalter mehrmals auf die Impulseinstellung (PULSE). Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang verwendet werden.Verwenden des Filters (Abb. 2)Mit dem Filter können Sie köstliche frische Obstsäfte, Cocktails und Sojamilch zubereiten. Der Filter verhindert, dass Schalen und Kerne in die Getränke gelangen.Hinweis:Überladen Sie den Filter nicht. Geben Sie maximal 70 g Sojabohnen (Trockengewicht) oder 150 g Obst auf einmal in den Filter.Verwenden der Mühle für feste und weiche Zutaten (Abb. 3)Dieser Mixer ist mit zwei Mühlen ausgestattet:
Die Mühle für trockene Zutaten (die kleinere) ist zum Mahlen trockener Bestandteile,
wie zum Beispiel getrocknete Bohnen, getrockneter Reis, getrocknete Garnelen oder
getrocknete Teeblätter, geeignet.
Die Mühle für weiche Zutaten (die größere) ist zum Zerkleinern feuchter Bestandteile,
wie zum Beispiel Chilipaste und eingeweichter Reis, geeignet.
Reinigung (Abb. 4)Einfaches Reinigen: Folgen Sie den Schritten 1, 2, 3, 4.Hinweis:Stellen Sie sicher, dass Sie mithilfe des Drehschalters einige Male die Impulsfunktion (CLEAN/PULSE) einschalten.RezeptRezept für Sojamilch
Zutaten Menge Geschwindigkeit Dauer
Getrocknete Sojabohnen 70 g2 30 SekundenWasser 600 mlHinweis:Dieses Rezept kann mit dem Filter zubereitet werden. Weichen Sie die Sojabohnen vor dem Verarbeiten 4 Stunden ein. Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
1
2
1
2
3
4
5
7
8
6
NL Gebruiksaanwijzing NO BrukerhåndbokPT Manual do utilizadorSV AnvändarhandbokTR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL Εγχειρίδιο χρήσηςES Manual del usuario FI Käyttöopas FR Mode d’emploiIT Manuale utente

Se manualen för Philips Daily Collection HR2003 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR2003? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Philips som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Philips -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Philips
Daily Collection HR2003 | HR2003/71
Mixer
6947265406007
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)
Strömtillförsel
Effekt350 W
AC-inspänning220 - 240 V
Växelström Frekvens50 - 60 hz
Design
SladdförvaringJa
ModellBänkmixer
Flyttbar skålJa
Produktens färgGreen, White
Lätt att rengöraJa
Löstagbar knivenhetJa
Diskvattensäkra delarJa
Lock med påfyllningshålJa
Material
Kniv, materialRostfritt stål
Material, höljePlast
Behållare, materialSAN
Prestanda
Skålkapacitet1.5 l
Förpackningens innehåll
MätkoppJa
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Philips Daily Collection HR2003.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat