Philips Daily Collection HR2105

Philips Daily Collection HR2105 bruksanvisning

(1)
 • Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre
  la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado
  ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
  Bloqueo de seguridad incorporado
  Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora o el vaso del
  molinillo están colocados correctamente en la unidad motora. Si la jarra de la batidora o el vaso del
  molinillo se colocan correctamente, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
  2 Garantía y servicio
  Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.
  com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número
  de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al
  distribuidor Philips local.
  Suomi
  1 Tärkeää
  Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen
  varalle.
  Yleistä
  Vaara
  • Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista
  runko vain kostealla liinalla.
  Varoitus
  • Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
  laitteen pistorasiaan.
  • Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
  valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
  • Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
  • Älä käytä tehosekoittimen tai sekoittimen kannua virran kytkemiseen laitteeseen tai virran
  katkaisemiseen laitteesta.
  • Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
  • Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
  toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
  turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
  • Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
  • Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
  • Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
  • Vältä kuuman nesteen kaatamista laitteeseen, sillä se voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa
  palovammoja.
  • Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
  Varoitus
  • Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
  • Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät
  muita osia, takuu ei ole voimassa.
  • Älä ylitä tehosekoittimen kulhoon tai kannuun merkittyjä enimmäismääriä.
  • Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
  • Laitteen voi käynnistää ainoastaan, jos tehosekoittimen kulho tai kannu on kiinnitetty runkoon oikein.
  Tehosekoitin
  Varoitus
  • Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
  • Varo koskemasta tehosekoittimen teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai kun käsittelet
  laitetta muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
  • Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen kannun asettamista
  runkoon.
  • Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
  ainekset.
  Varoitus
  • Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
  • Jotta ainekset eivät roiskuisi, kaada tehosekoittimen kannuun nestettä enintään 1,25 litraa, etenkin
  jos käytät suurta nopeutta. Kaada kannuun enintään 1 litra nestettä, kun käsittelet kuumia nesteitä tai
  runsaasti vaahtoavia aineksia.
  • Älä pidä laitetta käynnissä yli 2 minuuttia kerrallaan. Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen
  kuin jatkat ainesten käsittelyä.
  • Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on oikein kiinni
  kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
  Teholeikkuri (vain HR2106)
  Varoitus
  • Varmista, että teräyksikkö on kiinnitetty kunnolla teholeikkurin kannuun, ennen kuin kiinnität kannun
  runkoon.
  • Varo koskemasta teholeikkurin teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai kun käsittelet laitetta
  muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
  • Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
  ainekset.
  • Älä käytä minileikkuria nesteiden sekoittamiseen tai jääkuutioiden murskaamiseen. Käytä tähän
  tarkoitukseen tehosekoitinta.
  Varoitus
  • Älä käytä pientä teholeikkuria yhtäjaksoisesti yli 30 sekunnin ajan. Anna laitteen jäähtyä huoneen
  lämpötilaa vastaavaksi käsittelyjen välillä.
  • Muista aina asettaa tiiviste paikalleen teräyksikköön ennen minileikkurin kokoamista, muuten kannu
  voi vuotaa.
  • Käsittele mausteneilikat, tähtianikset ja aniksensiemenet yhdessä muiden aineiden kanssa. Jos ne
  käsitellään erikseen, nämä valmistusaineet saattavat vahingoittaa laitteen muovisia materiaaleja.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
  käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen
  tutkimustiedon perusteella.
  Kierrätys
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
  kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-
  direktiivi 2002/96/EY:
  Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten
  laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä
  mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
  Sisäänrakennettu turvakytkin
  Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen tai
  teholeikkurin kannu on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen tai teholeikkurin kannu on asetettu
  oikein, rungon turvalukko avautuu.
  2 Takuu & huolto
  Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.
  com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole
  kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  Français
  1 Important
  Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un usage
  ultérieur.
  Informations générales
  Danger
  • Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez le
  bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.
  Avertissement
  • Avantdebrancherl’appareil,vériezquelatensionindiquéesurl’appareilcorrespondàlatension
  supportée par le secteur local.
  • Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service
  AgrééPhilipsouparuntechnicienqualiéand’évitertoutaccident.
  • N’utilisezpasl’appareilsilache,lecordond’alimentationoud’autrespiècessontendommagées.
  • N’utilisez jamais le bol mélangeur ou le bol du moulin pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
  • Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
  • Cetappareiln’estpasdestinéàêtreutilisépardespersonnes(notammentdesenfants)dontles
  capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
  d’expérienceoudeconnaissances,àmoinsquecelles-cinesoientsoussurveillanceouqu’elles
  n’aientreçudesinstructionsquantàl’utilisationdel’appareilparunepersonneresponsabledeleur
  sécurité.
  • Veillezàcequelesenfantsnepuissentpasjoueravecl’appareil.
  • L’utilisation de cet appareil est strictement interdite aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors
  de portée des enfants.
  • Netouchezpasleslames,surtoutlorsquel’appareilestbranché.Leslamessonteneffettrès
  coupantes.
  • Faites attention si du liquide chaud est versé dans l’appareil car il peut s’échapper de l’appareil en
  raison d’une vapeur soudaine.
  • Cetappareilestdestinéàunusagedomestiqueuniquement.
  Attention
  • Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des accessoires.
  • N’utilisezjamaisd’accessoiresoudepiècesd’unautrefabricantoun’ayantpasétéspéciquement
  recommandésparPhilips.L’utilisationdecetyped’accessoiresoudepiècesentraînel’annulationde
  la garantie.
  • Neremplissezpaslebolmélangeuroulebolau-delàdel’indicationdeniveaumaximal.
  • Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation maximaux indiqués dans les tableaux.
  • Vous ne pourrez mettre l’appareil en marche que si le bol mélangeur ou le bol est installé
  correctement sur le bloc moteur.
  Blender
  Avertissement
  • Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est en cours de
  fonctionnement.
  • Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du bol mélangeur lorsque vous le manipulez ou le
  nettoyez, au risque de vous blesser.
  • Assurez-vousquel’ensemblelamesestcorrectementxésurleblenderavantd’installercelui-cisur
  le bloc moteur.
  • Sil’ensemblelamessebloque,débrancheztoujoursl’appareilavantderetirerlesingrédientsà
  l’origine du blocage.
  Attention
  • Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
  • Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,25 litre d’ingrédients liquides dans
  lebolmélangeur,surtoutsivousavezl’intentiondelesmixeràhautevitesse.Réduisezcettequantité
  à1litresivouspréparezdesingrédientsliquideschaudsoususceptiblesdemousser.
  • Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 2 minutes sans interruption. Laissez l’appareil
  refroidiràtempératureambianteavantdel’utiliserànouveau.
  • Assurez-vousquelecouvercleestcorrectementfermé/xésurleboletquelamesuregraduéeest
  correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en marche.
  Hachoir (HR2106 uniquement)
  Avertissement
  • Assurez-vousquel’ensemblelamesestcorrectementxésurlebolduhachoiravantd’installer
  celui-ci sur le bloc moteur.
  • Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du hachoir lorsque vous le manipulez ou le nettoyez,
  au risque de vous blesser.
  • Sil’ensemblelamessebloque,débrancheztoujoursl’appareilavantderetirerlesingrédientsà
  l’origine du blocage.
  • N’utilisez pas le mini-hachoir pour mélanger des liquides ou pour obtenir de la glace pilée. Pour ces
  ingrédients, utilisez le blender.
  Attention
  • N’utilisezjamaislemini-hachoirpendantplusde30secondessansinterruption.Laissez-lerefroidirà
  température ambiante entre deux préparations.
  • N’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames avant d’installer le mini-hachoir
  and’évitertoutefuite.
  • Hacheztoujourslesclousdegiroe,l’anisétoiléetlesgrainesd’anisavecd’autresingrédients.Sivous
  leshachezséparément,cesingrédientspourraientattaquerlespiècesenplastiquedel’appareil.
  Champs électromagnétiques (CEM)
  CetappareilPhilipsestconformeàtouteslesnormesrelativesauxchampsélectromagnétiques(CEM).Il
  répondauxrèglesdesécuritéétabliessurlabasedesconnaissancesscientiquesactuelless’ilestmanipulé
  correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
  Recyclage
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être
  recyclés et réutilisés.
  Ελληνικά
  1 Σημαντικό
  Διαβάστεπροσεκτικάαυτότοεγχειρίδιοπρινχρησιμοποιήσετετομπλέντερκαιφυλάξτετογια
  μελλοντικήαναφορά.
  Γενικά
  Κίνδυνος
  • Μηνβυθίζετεποτέτομοτέρσενερόήσεοποιοδήποτεάλλουγρό,ούτενατοξεπλένετεμε
  νερόβρύσης.Χρησιμοποιήστεέναυγρόπανίγιανακαθαρίσετετομοτέρ.
  Προειδοποίηση
  • Πρινσυνδέσετετησυσκευή,ελέγξτεανητάσηπουαναγράφεταιστησυσκευήαντιστοιχεί
  στηντοπικήτάσηρεύματος.
  • Αντοκαλώδιουποστείφθορά,θαπρέπεινααντικατασταθείαπότηPhilips,απόκάποιοκέντρο
  επισκευώνεξουσιοδοτημένοαπότηPhilipsήαπόεξίσουεξειδικευμέναάτομα,προςαποφυγή
  κινδύνου.
  • Μηνχρησιμοποιείτετησυσκευήεάντοφις,τοκαλώδιοήάλλαμέρητηςσυσκευήςέχουν
  υποστείφθορά.
  • Μηνχρησιμοποιείτεποτέτηνκανάτατουμπλέντερήτοδοχείοτουμύλουγιανα
  ενεργοποιήσετεκαινααπενεργοποιήσετετησυσκευή.
  • Μηναφήνετεποτέτησυσκευήναλειτουργείχωρίςεπίβλεψη.
  • Αυτήησυσκευήδενπροορίζεταιγιαχρήσηαπόάτομα(συμπεριλαμβανομένωντωνπαιδιών)
  μεπεριορισμένεςσωματικές,αισθητήριεςήδιανοητικέςικανότητεςήαπόάτομαχωρίς
  εμπειρίακαιγνώση,εκτόςκαιεάντηχρησιμοποιούνυπόεπιτήρησηήέχουνλάβειοδηγίες
  σχετικάμετηχρήσητηςσυσκευήςαπόάτομουπεύθυνογιατηνασφάλειάτους.
  • Ταπαιδιάπρέπειναεπιβλέπονται,ώστεναμηνπαίζουνμετησυσκευή.
  • Αυτήησυσκευήδενπρέπειναχρησιμοποιείταιαπόπαιδιά.Κρατήστετησυσκευήκαιτο
  καλώδιότηςμακριάαπόπαιδιά.
  • Μηναγγίζετετιςλεπίδες,ειδικάότανησυσκευήείναισυνδεδεμένηστηνπρίζα.Οιλεπίδες
  είναιπολύαιχμηρές.
  • Θαπρέπειναείστειδιαίτεραπροσεκτικοίανρίξετεζεστάυγράστησυσκευή,καθώςμπορεί
  ναεξέλθουνξαφνικάμετημορφήατμού.
  • Αυτήησυσκευήπροορίζεταιγιαοικιακήχρήσημόνο.
  Προσοχή
  • Πρινσυναρμολογήσετε,αποσυναρμολογήσετεήρυθμίσετεοποιοδήποτεεξάρτηματης
  συσκευής,νααποσυνδέετεπάντατησυσκευήαπότηνπρίζα.
  • ΜηνχρησιμοποιείτεποτέεξαρτήματαήμέρηαπόάλλουςκατασκευαστέςήπουηPhilipsδεν
  συνιστάρητώς.Ανχρησιμοποιήσετετέτοιαεξαρτήματαήμέρη,ηεγγύησήσαςκαθίσταταιάκυρη.
  • Μηνυπερβαίνετετημέγιστηένδειξηστηνκανάτατουμπλέντερκαιστοδοχείο.
  • Μηνυπερβαίνετετιςμέγιστεςποσότητεςκαιτουςχρόνουςεπεξεργασίαςπουαναφέρονται
  στονσχετικόπίνακα.
  • Ησυσκευήμπορείναενεργοποιηθείμόνοανηκανάτατουμπλέντερήτοδοχείοέχουν
  τοποθετηθείσωστάστομοτέρ.
  Μπλέντερ
  Προειδοποίηση
  • Ποτέμηνβάζετεταδάχτυλάσαςήκάποιοαντικείμενομέσαστηνκανάτατουμπλέντερενώ
  λειτουργείησυσκευή.
  • Κατάτοχειρισμόήτονκαθαρισμότωνλεπίδωντουμπλέντερ,μηναγγίζετετααιχμηράτους
  άκρα.Οιλεπίδεςείναιπολύκοφτερέςκαιμπορείτεπολύεύκολανατραυματίσετεταδάχτυλάσας.
  • Βεβαιωθείτεότιοιλεπίδεςείναικαλάστερεωμένεςστηνκανάτατουμπλέντερπριν
  προσαρτήσετετηνκανάταπάνωστομοτέρ.
  • Εάνοιλεπίδεςκολλήσουν,αποσυνδέστετησυσκευήαπότηνπρίζαπριναπομακρύνετετα
  υλικάπουμπλοκάρουντιςλεπίδες.
  Προσοχή
  • Μηνγεμίζετεποτέτηνκανάτατουμπλέντερμευλικάπιοζεστάαπό80ºC.
  • Γιαναμηνχύνονταιταυλικά,μηνγεμίζετεποτέτηνκανάτατουμπλέντερμεπερισσότεροαπό
  1,25λίτρουγρού,ειδικάκατάτηνεπεξεργασίασεμεγάληταχύτητα.Κατάτηνεπεξεργασία
  υγρώνπουείναιζεστάήέχουντηντάσηνααφρίζουν,μηνγεμίζετετηνκανάτατουμπλέντερ
  μεποσότηταμεγαλύτερηαπό1λίτρο.
  • Μηναφήνετετησυσκευήναλειτουργείγιαπερισσότερααπό2λεπτάτηφορά.Πριν
  συνεχίσετετηνεπεξεργασία,αφήστετησυσκευήνακρυώσεισεθερμοκρασίαδωματίου.
  • Πρινενεργοποιήσετετησυσκευή,ναβεβαιώνεστεπάνταότιτοκαπάκιείναισωστάκλεισμένο/
  τοποθετημένοστηνκανάτακαιότιοδοσομετρητήςέχειτοποθετηθείσωστάστοκαπάκι.
  Κόφτης(μόνοστοντύποHR2106)
  Προειδοποίηση
  • Βεβαιωθείτεότιοιλεπίδεςείναικαλάστερεωμένεςστοδοχείοτουκόπτηπρινπροσαρτήσετε
  τοδοχείοπάνωστομοτέρ.
  • Ότανχειρίζεστεκαιότανκαθαρίζετετιςλεπίδεςτουκόφτη,μηναγγίζετετααιχμηράτουςάκρα.
  Οιλεπίδεςείναιπολύκοφτερέςκαιμπορείτεπολύεύκολανατραυματίσετεταδάχτυλάσας.
  • Εάνοιλεπίδεςκολλήσουν,αποσυνδέστετησυσκευήαπότηνπρίζαπριναπομακρύνετετα
  υλικάπουμπλοκάρουντιςλεπίδες.
  • Μηνχρησιμοποιείτετομίνικόφτηγιανααναμείξετευγράήγιαναθρυμματίσετεπαγάκια.
  Χρησιμοποιήστετομπλέντερ.
  Προσοχή
  • Μηνχρησιμοποιείτεποτέτονκόφτηγιαπερισσότερααπό30δευτερόλεπταχωρίςδιακοπή.
  Ανάμεσαστουςκύκλουςεπεξεργασίας,νατοναφήνετενακρυώνεισεθερμοκρασίαδωματίου.
  • Μηναμελείτεποτένατοποθετήσετετονδακτύλιοσφράγισηςστιςλεπίδεςπρινσυνδέσετετο
  μίνικόφτη,αλλιώςθαπροκύψειδιαρροή.
  • Υλικάόπωςτογαρίφαλο,οαστεροειδήςγλυκάνισοςκαιτογλυκάνισοπρέπειναυφίστανται
  επεξεργασίαμαζίμεάλλαυλικά.Ανχρησιμοποιήσετεξεχωριστάαυτάταυλικά,μπορείνα
  προκληθείφθοράστοπλαστικόμέροςτηςσυσκευής.
  ΗλεκτρομαγνητικάΠεδία(EMF)
  ΗσυγκεκριμένησυσκευήτηςPhilipsσυμμορφώνεταιμεόλαταπρότυπαπουαφορούντα
  ηλεκτρομαγνητικάπεδία(EMF).Εάνγίνεισωστόςχειρισμόςκαισύμφωνοςμετιςοδηγίεςτου
  παρόντοςεγχειριδίουχρήσης,ησυσκευήείναιασφαλήςστηχρήσηβάσειτωνεπιστημονικών
  αποδείξεωνπουείναιδιαθέσιμεςμέχρισήμερα.
  Ανακύκλωση
  Τοπροϊόνείναισχεδιασμένοκαικατασκευασμένοαπόυψηλήςποιότηταςυλικάκαιεξαρτήματα,τα
  οποίαμπορούνναανακυκλωθούνκαιναεπαναχρησιμοποιηθούν.
  Ότανδείτετοσύμβολοτουδιαγραμμένουκάδουμερόδεςπάνωσεπροϊόν,τότεαυτότοπροϊόν
  καλύπτεταιαπότηνΕυρωπαϊκήοδηγία2002/96/ΕΚ:
  Μηναπορρίπτετεποτέαυτότοπροϊόνμαζίμεάλλααπορρίμματατουσπιτιούσας.Παρακαλούμε
  ενημερωθείτεγιατουςτοπικούςκανόνεςσχετικάμετηνξεχωριστήσυλλογήηλεκτρικώνκαι
  ηλεκτρονικώνπροϊόντων.Ησωστήαπόρριψητουπαλιούσαςπροϊόντοςθαβοηθήσειστηναποτροπή
  τυχόναρνητικώνεπιπτώσεωνπουενδέχεταιναυπάρξουνστοπεριβάλλονκαιστηνανθρώπινηυγεία.
  Ενσωματωμένοκλείδωμαασφαλείας
  Μεαυτήντηλειτουργία,μπορείτεναενεργοποιήσετετησυσκευήμόνοανηκανάτατουμπλέντερ
  καιτοδοχείοτουμύλουείναισωστάτοποθετημέναστημονάδατουμοτέρ.Αντοποθετήσετεσωστά
  τηνκανάτατουμπλέντερήτοδοχείοτουμύλου,τοενσωματωμένοκλείδωμαθααπασφαλιστεί.
  2 Εγγύησηκαιεπισκευή
  Εάνχρειάζεστετεχνικήυποστήριξηήπληροφορίεςήεάναντιμετωπίζετεκάποιοπρόβλημα,
  επισκεφτείτετηδιαδικτυακήτοποθεσίατηςPhilipsστηδιεύθυνσηwww.philips.comήεπικοινωνήστε
  μετοΚέντροΕξυπηρέτησηςΚαταναλωτώντηςPhilipsστηχώρασας(θαβρείτετοτηλέφωνοστο
  διεθνέςφυλλάδιοεγγύησης).ΕάνδενυπάρχειΚέντροΕξυπηρέτησηςΚαταναλωτώντηςPhilipsστη
  χώρασας,απευθυνθείτεστοντοπικόαντιπρόσωποτηςPhilips.
  Español
  1 Importante
  Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
  importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
  Información general
  Peligro
  • No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la
  unidad motora sólo con un paño húmedo.
  Advertencia
  • Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red local.
  • Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio
  autorizadoporPhilipsoporpersonalcualicado,conelndeevitarsituacionesdepeligro.
  • No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
  • No utilice nunca la jarra de la batidora ni el vaso del molinillo para encender o apagar el aparato.
  • No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
  • Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o
  sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
  sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
  • Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
  • Este aparato no debe ser utilizado por los niños, mantenga el aparato y su cable fuera del alcance
  de los niños.
  • Notoquelascuchillas,sobretodocuandoelaparatoestéenchufado.Lascuchillasestánmuyaladas.
  • Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el aparato, ya que pueden ser expulsados por el mismo
  debido a la generación repentina de vapor.
  • Este aparato se ha diseñado exclusivamente para su uso doméstico.
  Precaución
  • Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
  • No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
  especícamente.Silohace,quedaráanuladasugarantía.
  • No exceda la indicación máxima en la jarra de la batidora o el vaso.
  • No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la tabla correspondiente.
  • Solo se puede encender el aparato si la jarra de la batidora o el vaso están colocados
  correctamente en la unidad motora.
  Batidora
  Advertencia
  • No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el aparato esté
  funcionando.
  • Notoquelosbordesaladosdelaunidaddecuchillasdelabatidoracuandolamanejeolalimpie.
  Alestarmuyaladas,podríacortarsefácilmentelosdedos.
  • Asegúresedequelaunidaddecuchillasestébienjadaalajarradelabatidoraantesdemontarla
  jarra en la unidad motora.
  • Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están
  bloqueándolas.
  Precaución
  • Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
  • No ponga más de 1,25 litros de líquido en la jarra de la batidora para evitar que se derrame,
  especialmente si procesa a una velocidad alta. No ponga más de 1 litro en la jarra cuando procese
  líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.
  • No deje que el aparato funcione durante más de 2 minutos seguidos. Deje que el aparato se enfríe
  a la temperatura de la habitación antes de que siga procesando.
  • Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/colocada en la
  jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
  Picadora (solo modelo HR2106)
  Advertencia
  • Asegúresedequelaunidaddecuchillasestébienjadaalvasodelapicadoraantesdemontarel
  vaso en la unidad motora.
  • Notoquelosbordesaladosdelaunidaddecuchillasdelapicadoracuandolamanejeolalimpie.
  Alestarmuyaladas,podríacortarsefácilmentelosdedos.
  • Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están
  bloqueándolas.
  • No utilice la minipicadora para mezclar líquidos ni para picar cubitos de hielo. Utilice la batidora para
  procesar estos ingredientes.
  Precaución
  • No utilice nunca la minipicadora durante más de 30 segundos sin interrupción. Deje siempre que se
  enfríe a temperatura ambiente entre un ciclo de procesado y otro.
  • No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar la minipicadora, ya que
  de lo contrario se producirían fugas.
  • Procese siempre clavo, anís estrellado y anís junto con otros ingredientes. Si los procesa solos,
  podrían deteriorar los materiales de plástico del aparato.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
  correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
  segurasegúnlosconocimientoscientícosdisponibleshoyendía.
  Reciclaje
  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden
  reciclarse y reutilizarse.
  Cuandoveaelsímbolodecubodebasuratachadoenunproducto,signicaquecumplelaDirectiva
  europea 2002/96/EC:
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug, og gem den
  til eventuel senere brug.
  Generelt
  Fare
  • Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
  Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
  Advarsel
  • Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
  slutter strøm til apparatet.
  • Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted
  ellerentilsvarendekvaliceretfagmandforatundgåenhverrisiko.
  • Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
  • Anvend aldrig blenderglasset eller møllebægeret til at slukke og tænde for apparatet.
  • Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
  • Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
  og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
  eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
  • Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
  • Apparatet må ikke betjenes af børn, hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
  • Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
  • Vær forsigtig, når der hældes varm væske i apparatet, da den kan sprøjte ud af apparatet på grund af
  den pludselige damppåvirkning.
  • Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet.
  NB!
  • Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
  • Brugaldrigtilbehørellerdelefraandrefabrikanterellertilbehør/dele,somikkespecikteranbefalet
  af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
  • Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset eller bægeret.
  • Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider, der er angivet i den relevante tabel.
  • Apparatet kan kun tændes, hvis blenderglasset eller bægeret er sat korrekt på motorenheden.
  Blender
  Advarsel
  • Stikaldrigngreellerkøkkenredskabernediblenderglasset,mensapparatetkører.
  • Undgå at berøre de skærende sider af blenderens knivenhed, når denne håndteres eller rengøres.
  Deermegetskarpe,ogdukanderfornemtkommetilatskæredigingrene.
  • Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på motorenheden.
  • Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne
  de ingredienser, der blokerer knivene.
  NB!
  • Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80ºC.
  • Foratundgåatspildebørduikkekommemereend1,25literydendeingredienseriblenderglasset
  - især når du blender ved høj hastighed. Fyld ikke mere end 1 liter i blenderglasset, når du blender
  varmeydendeingredienserelleringredienser,derhartendenstilatskumme.
  • Lad ikke apparatet køre i mere end 2 minutter ad gangen. Lad apparatet køle ned til stuetemperatur,
  inden du fortsætter.
  • Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på plads i
  låget, inden du tænder for apparatet.
  Hakker (kun HR2106)
  Advarsel
  • Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i hakkebægeret, før bægeret sættes på motorenheden.
  • Undgå at berøre de skærende sider af hakkerens knivenhed, når denne håndteres eller rengøres. De
  ermegetskarpe,ogdukanderfornemtkommetilatskæredigingrene.
  • Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne
  de ingredienser, der blokerer knivene.
  • Brug ikke minihakkeren til at blande væsker eller knuse isterninger. Brug istedet blenderen.
  NB!
  • Lad aldrig minihakkeren køre i mere end 30 sekunder ad gangen. Lad den køle ned til
  stuetemperatur mellem tilberedningsprocesserne.
  • Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, inden den sættes sammen med minihakkeren,
  ellers kan der forekomme lækage.
  • Nelliker, stjerneanis og anisfrø skal altid tilberedes sammen med andre ingredienser. Hvis de
  tilberedes hver for sig, kan de beskadige apparatets plastikdele.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet
  håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på
  de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
  Genanvendelse
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
  Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det
  europæiske direktiv 2002/96/EC:
  Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om
  separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
  med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  Indbygget sikkerhedslås
  Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset eller bægeret til
  møllekværnen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset eller bægeret til møllekværnen er
  korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
  2 Reklamationsret og service
  Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com
  ellerkontaktePhilipsKundecenteriditland(telefonnummeretndesifolderen”World-Wide
  Guarantee”).Hvisderikkendesetkundecenteriditland,bedesdukontaktedinlokalePhilips-forhandler.
  Deutsch
  1 Wichtig
  Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers aufmerksam durch,
  und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
  Allgemein
  Gefahr
  • Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht
  unterießendemWasserab.ReinigenSiedieMotoreinheitnurmiteinemfeuchtenTuch.
  Warnhinweis
  • Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
  örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
  • Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
  einervonPhilipsautorisiertenWerkstattodereinerähnlichqualiziertenPersondurcheinOriginal-
  Ersatzkabel ersetzt werden.
  • Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des Geräts
  defekt oder beschädigt sind.
  • Verwenden Sie den Mix- bzw. den Mühlenbecher keinesfalls zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
  • Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
  • Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
  psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
  eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
  verantwortliche Person sichergestellt ist.
  • Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
  • Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
  außerhalbderReichweitevonKindern.
  • Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die
  Messer sind sehr scharf.
  • SeienSievorsichtig,wennheißeFlüssigkeiteninsGerätgegossenwerden,dadiesedurch
  unvermittelt auftretenden Dampf herausspritzen können.
  • Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
  Vorsicht
  • Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil aufsetzen,
  abnehmen oder dessen Position verändern.
  • Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
  empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
  • Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge, die auf dem Mixbecher oder dem Becher
  angegeben ist.
  • Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
  • Sie können das Gerät nur dann einschalten, wenn Sie den Mixbecher oder den Becher korrekt auf
  die Motoreinheit gesetzt haben.
  Mixer
  Warnhinweis
  • Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand
  in den Mixbecher.
  • Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mixermessereinheit, wenn Sie sie verwenden oder
  reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
  • Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher auf die
  Motoreinheit setzen.
  • Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
  die blockierenden Zutaten entfernen.
  Vorsicht
  • FüllenSiekeineZutatenindenMixbecher,dieheißerals80°Csind.
  • Um ein Auslaufen zu verhindern, sollten Sie höchstens 1,25 Liter Flüssigkeit in den Mixbecher füllen.
  DiesgiltinsbesonderefürdasMixenbeihoherGeschwindigkeit.FürheißeFlüssigkeitenoderleicht
  schäumende Zutaten liegt die Höchstmenge bei 1 Liter.
  • Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 2 Minuten ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das
  GerätaufRaumtemperaturabkühlen,bevorSiemitderVerarbeitungfortfahren.
  • Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
  Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
  Zerkleinerer (nur HR2106)
  Warnhinweis
  • Die Messereinheit muss richtig am Becher des Zerkleinerers befestigt sein, bevor Sie den Becher auf
  die Motoreinheit setzen.
  • Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Messereinheit des Zerkleinerers, wenn Sie sie
  verwenden oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
  • Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
  die blockierenden Zutaten entfernen.
  • Verwenden Sie den Mini-Zerkleinerer nicht, um Flüssigkeiten zu mischen oder Eiswürfel zu
  zerkleinern. Verwenden Sie den Mixer, um diese Zutaten zu verarbeiten.
  Vorsicht
  • Lassen Sie den Mini-Zerkleinerer pro Arbeitsgang keinesfalls länger als 30 Sekunden ohne Unterbrechung
  laufen.LassenSiedasGerätzwischenzweiArbeitsgängenaufRaumtemperaturabkühlen.
  • Vergessen Sie keinesfalls, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie den Mini-
  Zerkleinerer montieren, da andernfalls der Inhalt auslaufen könnte.
  • Verarbeiten Sie Gewürznelken, Sternanis und Anissamen immer zusammen mit anderen Zutaten.
  Werden diese Gewürze einzeln gemahlen, können sie die Kunststoffteile des Geräts angreifen.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
  wissenschaftlichenErkenntnissenistdasGerätsicherimGebrauch,sofernesordnungsgemäßund
  entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
  Recycling
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
  hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
  BendetsichdasSymboleinerdurchgestrichenenAbfalltonneaufRädernaufdemGerät,bedeutetdies,
  dassfürdiesesGerätdieEuropäischeRichtlinie2002/96/EGgilt.
  Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
  Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte
  Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
  Integrierte Sicherheitssperre
  Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher oder den
  Mühlenbecher korrekt auf die Motoreinheit gesetzt haben. Wenn der Mixbecher oder der Mühlenbecher
  korrekt aufgesetzt wurde, wird die integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
  2 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips
  Händler,odersetzenSiesichmiteinemPhilipsService-CenterinIhremLandinVerbindung(Siendendie
  Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com).
  Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
  Register your product and get support at
  HR2105
  HR2106
  HR2107
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR2105_2106_2107_WEU_Safety_V1.0
  English
  1 Important
  ReadthisImportantInformationleaetcarefullybeforeyouusetheblenderandsaveitforfuture
  reference.
  General
  Danger
  • Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a
  moist cloth to clean the motor unit.
  Warning
  • Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you
  connect the appliance.
  • If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
  Philipsorsimilarlyqualiedpersonsinordertoavoidahazard.
  • Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
  • Never use the blender jar, mill beaker to switch the appliance on and off.
  • Never let the appliance run unattended.
  • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  • This appliance shall not be used by children, keep the appliance and its cord out of reach of children.
  • Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.
  • Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance due to
  a sudden steaming.
  • This appliance is intended to be used in household only.
  Caution
  • Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any of the
  parts.
  • NeveruseanyaccessoriesorpartsfromothermanufacturersorthatPhilipsdoesnotspecically
  recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
  • Do not exceed the maximum indication on the blender jar or the beaker.
  • Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
  • The appliance can only be switched on if the blender jar or the beaker is assembled on the motor
  unit correctly.
  Blender
  Warning
  • Neverreachintotheblenderjarwithyourngersoranobjectwhiletheapplianceisrunning.
  • Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you handle or clean it. They are very
  sharpandyoucouldeasilycutyourngersonthem.
  • Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the blender jar
  onto the motor unit.
  • If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the
  blades.
  Caution
  • Neverlltheblenderjarwithingredientshotterthan80ºC.
  • To prevent spillage, do not put more than 1.25 litres of liquid in the blender jar, especially when
  you process at a high speed. Do not put more than 1 litre in the blender jar when you process hot
  liquids or ingredients that tend to foam.
  • Do not let the appliance run for more than 2 minutes at a time. Let the appliance cool down to
  room temperature before you continue processing.
  • Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is inserted
  properly in the lid before you switch on the appliance.
  Chopper (HR2106 only)
  Warning
  • Make sure the blade unit is securely fastened to the chopper beaker before you assemble the
  beaker onto the motor unit.
  • Do not touch the cutting edges of the chopper blade unit when you handle or clean it. They are
  verysharpandyoucouldeasilycutyourngersonthem.
  • If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.
  • Do not use the mini chopper to mix liquids or to crush ice cubes. Use the blender to process these
  ingredients.
  Caution
  • Never use the mini chopper for more than 30 seconds without interruption. Let it cool down to
  room temperature between processing cycles.
  • Never forget to place the sealing ring in the blade unit before you assemble the mini chopper,
  otherwise leakage occurs.
  • Always process cloves, star anise and aniseed together with other ingredients. If processed separately,
  these ingredients may attack the plastic materials of the appliance.
  Electromagneticelds(EMF)
  ThisPhilipsappliancecomplieswithallstandardsregardingelectromagneticelds(EMF).Ifhandled
  properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
  scienticevidenceavailabletoday.
  Recycling
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be
  recycled and reused.
  When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered
  by the European Directive 2002/96/EC:
  Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules
  on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product
  helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.
  Built-in safety lock
  This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar or the mill beaker is
  assembled on the motor unit properly. If the blender jar or the mill beaker is correctly assembled, the built-
  in safety lock will be unlocked.
  2 Guarantee & service
  If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
  www.philips.comorcontactthePhilipsConsumerCareCentreinyourcountry(younditsphone
  numberintheworldwideguaranteeleaet).IfthereisnoConsumerCareCentreinyourcountry,goto
  your local Philips dealer.
  3140 035 34841
  EN Importantinformationleaet
  DA Brochure med vigtige oplysninger
  DE Wichtiges Informationsmerkblatt
  EL Φυλλάδιοσημαντικώνοδηγιών
  ES Folleto de información importante
  FI Tärkeää-lehtinen
  FR Brochure « Informations importantes »
  IT Brochure informativa importante
  NL Folder met belangrijke informatie
  NO Viktig informasjonshefte
  PT Folheto de informações importantes
  SV Broschyr med viktig information
  TR Önemlibilgibroşürü
Philips Daily Collection HR2105

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR2105? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Daily Collection HR2105 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Daily Collection HR2105 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR2105? Ställ din fråga här

Philips Daily Collection HR2105 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Daily Collection HR2105
Produkt Mixer
EAN 8710103612476, 8710103728559
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch
Filtyp PDF
Prestanda
Antal hastigheter 2
Skålkapacitet 1.5 l
Pulsfunktion Ja
Iskrossning Nej
Design
Sladdförvaring Ja
Stabiliserande fötter Ja
Modell Bänkmixer
Flyttbar skål Ja
Sladdlängd 0.85 m
Produktens färg Beige,White
Material
Kniv, material Rostfritt stål
Blandningsskålens material Glas
Material, hölje Polypropylen
Strömtillförsel
Effekt 400 W
AC-inspänning 110 V
Växelström Frekvens 50 - 60 hz

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips Daily Collection HR2105 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer