Philips EasySpeed GC2040

Philips EasySpeed GC2040 bruksanvisning

(1)
 • DANSK
  Generel beskrivelse (fig. 1)
  1 Spray-dyse
  2 Dæksel til vandtank
  3 Dampkontrol
  - CALC CLEAN = Calc-Clean-funktion
  - t = tørstrygning
  - ECO = optimal damp
  - ; = maksimal dampmængde
  -
  = turbo-dampfunktion
  4 Knap til dampskud
  5 Spray-knap
  6 Temperaturvælger
  7 Temperaturindikator (kun bestemte typer: med funktion til automatisk sikkerhedsslukning)
  8 Netledning
  9 Typeskilt
  10 Vandtank med MAX-vandstandsindikator
  11 Strygesål
  Sådan bruges apparatet
  Påfyldning af vandtanken
  Bemærk: Apparatet er udviklet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, kan
  der hurtigt komme kalkafl ejringer. I så fald anbefales det at blande 50 % destilleret vand og 50 % postevand for
  at forlænge apparatets levetid.
  Bemærk: Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel, kemisk afkalket vand eller andre
  kemikalier i vandtanken.
  1 Indstil dampvælgeren t (tørstrygning). ( g. 2)
  2 Fyld vand i vandtanken op til MAX-markeringen ( g. 3) .
  3 Luk dækslet til vandtanken.
  Valg af temperatur og dampindstilling
  Tabel 1
  Materialetype Temperaturindstilling Dampindstilling Steam
  boost
  Spray
  Linned MAX
  ; ,
  Ja Ja
  Bomuld
  3
  ; ,
  Ja Ja
  Uld
  2
  ECO Nej Ja
  Silke
  1
  t Nej Nej
  Syntetiske materialer
  (f.eks. akryl, nylon,
  polyamid, polyester).
  1
  t Nej Nej
  1 Se tabel 1 for at indstille temperaturvælgeren til den ønskede indstilling for dit tøj ( g. 4) .
  2 Stil strygejernet på højkant, og sæt stikket i. Temperaturindikatoren tænder for at vise, at
  strygejernet er ved at varme op ( g. 5) .
  3 Når temperaturindikatoren slukker, har strygejernet nået den korrekte temperatur.
  4 Se tabel 1 for at vælge en dampindstilling, der svarer til den temperatur, du har valgt ( g. 6) .
  Bemærk: Hvis du vil bruge turbo-dampfunktion
  , skal du holde dampvælgeren for indstillingen turbo-
  dampfunktion
  nede konstant.
  Forsigtig: Sæt ikke dampvælgeren på en dampindstilling, hvis den indstillede temperatur er lavere end
  2 , eller når strygejernet stadig er under opvarmning (når temperaturindikatoren er tændt). Ellers kan
  der dryppe vand ud af strygejernet.
  Funktioner
  Sprayfunktion
  - Hold spray-funktionen nede for at fugte strygetøjet. Det gør det nemmere at fjerne vanskelige folder
  (g.7).
  Dampskudsfunktion
  - Trykpåogslipdampskudsknappenforatfåeteffektivtdampskud,derfjernegenstridigefolder(g.8).
  Lodret damp
  - Dampskudsfunktionen kan anvendes, når strygejernet holdes lodret, for at fjerne folder fra tøj,
  derhængerpåbøjle,samtgardinero.l.(g.9)
  Funktion til automatisk sikkerhedsafbryder (gælder kun nogle modeller)
  - Strygejernet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i bevægelse i 30 sekunder i vandret position
  eller8minutterilodretposition.Auto-sluk-indikatorenbegynderatblinke(g.10).
  - For at varme strygejernet op igen skal du blot løfte eller bevæge strygejernet lidt, indtil auto-sluk-
  indikatoren slukkes.
  ECO-dampindstilling
  - Vælg ECO -dampindstillingen stedet for den maksimale dampindstilling ; for at spare energi,
  mensamtidigopnåtilfredsstillendestrygeresultater.(g.11)
  Tørstrygning
  - Sæt dampvælgeren t(tørstrygning)foratstrygeudendamp.(g.2)
  Rengøring og vedligeholdelse
  Rengøring
  1 Sæt dampvælgeren på t (tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet køle ned. ( g. 2)
  2 Hæld det overskydende vand ud af vandtanken.
  3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud og lidt ikke-ridsende
  ( ydende) rengøringsmiddel.
  Forsigtig: For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå kontakt med
  metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller andre kemikalier til rengøring af strygesålen.
  Bemærk: Skyl regelmæssigt vandtanken med vand. Tøm vandtanken, når du har skyllet den.
  Calc-Clean-funktion
  VIGTIGT: For at forlænge apparatets levetid og for at bevare en god dampfunktion, skal du
  anvende Calc-Clean-funktionen hver anden uge. Hvis vandet i dit område er meget hårdt
  (hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under strygningen), skal Calc-Clean
  funktionen anvendes oftere.
  1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t (tørstrygning). ( g. 2)
  2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen ( g. 3) .
  Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
  3 Sæt stikket i stikkontakten, og sæt temperaturvælgeren på MAX ( g. 12) .
  4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
  5 Hold strygejernet ind over vasken. Sæt dampvælgeren i position Calc-Clean, og hold den ( g. 13) .
  6 Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vand i vandtanken er blevet brugt ( g. 14) .
  Forsigtig: Mens kalkpartikler skylles med ud, kommer der også damp og kogende vand ud af strygesålen.
  7 Indstil igen dampvælgeren på t (tørstrygning). ( g. 2)
  Bemærk: Gentag Calc-Clean-processen, så længe der er kalkpartikler i det vand, der sprøjtes ud.
  Efter Calc-Clean-processen
  1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op, så strygesålen tørrer.
  2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
  3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
  4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
  Opbevaring
  1 Tag stikket ud af stikkontakten, og indstil dampvælgeren på t (tørstrygning). ( g. 2)
  2 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet, og opbevar strygejernet på højkant
  ( g. 15) .
  Fejlfinding
  Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet.
  Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte
  stilledespørgsmålellerkontaktditlokalePhilipsKundecenter(kontaktoplysningerndesi“Worldwide
  Guarantee”-folderen).
  Problem Mulig årsag Løsning
  Der drypper vand ud af strygesålen, eller
  der kommer våde pletter på stoffet under
  strygning.
  Den indstillede temperatur er
  for lav til dampstrygning.
  Indstil en
  strygetemperatur,
  som egner sig til
  dampstrygning. Se
  tabel 1.
  Du har hældt et tilsætningsstof i
  vandtanken.
  Rens vandtanken,
  og lad være
  med at komme
  tilsætningsstoffer i
  vandtanken.
  Dampskudsfunktionen virker ikke
  ordentligt (der siver vand ud af
  strygesålen).
  Du har anvendt
  dampskudsfunktionen for
  ofte inden for en meget
  kort periode.
  Vent lidt, før du
  bruger dampskudsfunk-
  tionen igen.
  Du har anvendt
  dampskudsfunktionen ved en
  for lav temperatur.
  Indstil en
  strygetemperatur,
  ved hvilken
  dampskudsfunktionen
  kan anvendes
  ( 2 på MAX).
  Der drysser små kalkpartikler og
  urenheder ud fra strygesålen.
  Hårdt vand danner
  kalkaejringerindeistrygesålen.
  Brug Calc-Clean-
  funktionen (se
  afsnittet Rengøring og
  vedligeholdelse under
  Calc-Clean-funktion).
  Der drypper vand ud af strygesålen, efter
  at strygejernet er kølet af eller stillet væk.
  Strygejernet er stillet i vandret
  position med vand i vandtanken.
  Tøm vandtanken, og
  sæt dampvælgeren på
  tør efter brug. Opbevar
  strygejernet på højkant.
  Der siver vand ud af dækslet til
  påfyldningsåbningen.
  Du har overfyldt vandtanken. Fyld aldrig vandtanken
  til op over MAX-
  mærket. Hæld
  overskydende vand fra
  vandtanken.
  Når jeg sætter dampvælgeren i
  positionen turbo-dampfunktion, springer
  dampvælgeren tilbage.
  Du har ikke holdt
  dampvælgeren trykket nede i
  positionen turbo-dampfunktion.
  Hvis du ønsker
  at bruge turbo-
  dampfunktionen,
  skal du trykke
  dampvælgeren nede
  i positionen turbo-
  dampfunktion konstant.
  Til andre indstillinger
  for damp er det ikke
  nødvendigt.
  SUOMI
  Yleiskuvaus (Kuva 1)
  1 Spray-nokka
  2 Täyttöaukon korkki
  3 Höyrynvalitsin
  - CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
  - t = kuivasilitys
  - ECO = optimaalinen höyryntuotto
  - ; = paljon höyr
  -
  = turbohöyry
  4 Höyrysuihkauspainike
  5 Suihkutuspainike
  6 Lämpötilanvalitsin
  7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun merkkivalo)
  8 Virtajohto
  9 Tyyppikilpi
  10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
  11 Pohja
  Käyttö
  Vesisäiliön täyttäminen
  Huomautus: Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on hyvin kova vesi,
  kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa sekoittaa 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä.
  Tämä pidentää laitteesi elinikää.
  Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua
  vettä tai muitakaan kemikaaleja.
  1 Aseta höyrynvalitsin asentoon t (kuivasilitys). (Kuva 2)
  2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3) .
  3 Sulje täyttöaukon korkki.
  Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
  Taulukko 1
  Kangastyyppi Lämpötila-asetus Höyryasetus Lisähöyrysuih-
  kaus
  Suihkaus
  Pellava Enintään
  ; ,
  Kyllä Kyllä
  Puuvilla
  3
  ; ,
  Kyllä Kyllä
  Villa
  2
  ECO Ei Kyllä
  Silkki
  1
  t Ei Ei
  Tekokuidut (esimerkiksi
  akryyli, nailon, polyamidi,
  polyesteri).
  1
  t Ei Ei
  1 Käytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa 1 (Kuva 4) .
  2 Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan. Höyrysilitysrauta alkaa
  kuumentua, ja lämpötilan merkkivalo syttyy (Kuva 5) .
  3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun lämpötilan.
  4 Käytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa apuna taulukkoa 1 (Kuva 6) .
  Huomautus: Jos haluat käyttää turbohöyr
  , pidä höyrynvalitsinta turbohöyryasennossa .
  Varoitus: Älä aseta höyrynvalitsinta höyryasetuksen kohtaan, jos silityslämpötila on alle 2 tai kun silitysrauta
  on vielä lämpenemässä (kunnes lämpötilan merkkivalo syttyy). Muutoin silitysraudasta vuotaa vettä.
  Ominaisuudet
  Spray-toiminto
  - Painamalla suihkutuspainiketta voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt (Kuva 7) .
  Höyrysuihkaustoiminto
  - Paina höyrysuihkauspainiketta sitkeimpien ryppyjen poistamiseksi (Kuva 8) .
  Pystyhöyrytys
  - Höyrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyrysilitysrautaa pystyasennossa. Tämä on
  hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä ja laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista
  vaatteista tai verhoista (Kuva 9) .
  Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
  - Silitysraudan virta kytketään pois päältä automaattisesti, kun laite on vaaka-asennossa eikä sitä ole
  liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa eikä sitä ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen
  virrankatkaisun merkkivalo alkaa vilkkua (Kuva 10) .
  - Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes automaattisen
  virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
  ECO-höyryasetus
  - Valitse ECO -höyryasetus maksimaalisen höyryntuoton ; sijaan, kun haluat säästää energiaa tinkimättä
  silitystuloksesta. (Kuva 11)
  Kuivasilitys
  - Aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman höyryä. (Kuva 2)
  Puhdistus ja hoito
  Puhdistaminen
  1 Aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta ja anna höyryraudan
  jäähtyä. (Kuva 2)
  2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
  3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla
  (nestemäisellä) puhdistusaineella.
  Varoitus: Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja pysyy sileänä.
  Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai etikkaa tai muita kemikaaleja.
  Huomautus: Huuhtele vesisäiliö säännöllisesti juoksevalla vedellä. Tyhjennä vesisäiliö huuhtelun jälkeen.
  Calc-Clean-toiminto
  TÄRKEÄÄ: Voit pidentää laitteen käyttöikää ja ylläpitää parhaan mahdollisen suorituskyvyn
  käyttämällä Calc-Clean-kalkinpoistotoimintoa kahden viikon välein. Jos paikallinen vesi
  on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee hiutaleita), Calc-Clean-
  toimintoa tulee käyttää useammin.
  1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on t -asennossa
  (kuivasilitys). (Kuva 2)
  2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3) .
  Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
  3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAX-asentoon (Kuva 12) .
  4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
  5 Pidä höyrysilitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja aseta höyrynvalitsin Calc-Clean-asentoon (Kuva 13) .
  6 Ravista varovasti höyrysilitysrautaa, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut loppuun (Kuva 14) .
  Varoitus: Laitteen pohjasta tulee höyryä ja kiehuvaa vettä. Mahdollinen kalkki huuhtoutuu pois.
  7 Aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
  Huomautus: Jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen kalkkihiukkasia, suorita Calc-Clean-toiminto
  uudelleen.
  Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
  1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että pohja kuivuu.
  2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
  3 Liikuta höyrysilitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät pohjasta.
  4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
  Säilytys
  1 Irrota höyryraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
  2 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä höyrysilitysrauta
  pystyasennossa (Kuva 15) .
  Vianmääritys
  Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua
  seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota
  yhteys maasi asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Pohjasta valuu vesipisaroita tai
  vaatteessa näkyy silityksen aikana
  märkiä kohtia.
  Valittu silityslämpötila on liian
  matala höyrysilitykseen.
  Valitse höyrysilitykseen
  sopiva silityslämpötila.
  Katso taulukko 1.
  Vesisäiliössä on muutakin kuin vettä. Huuhtele vesisäiliö äläkä laita
  vesisäiliöön mitään muuta
  kuin vettä.
  Höyrysuihkaustoiminto ei toimi
  oikein (pohjasta valuu vettä).
  Olet käyttänyt
  höyrysuihkaustoimintoa liian usein
  lyhyen ajan kuluessa.
  Odota hetki, ennen kuin
  käytät höyrysuihkausta
  uudelleen.
  Olet käyttänyt
  höyrysuihketoimintoa liian
  alhaisessa lämpötilassa.
  Valitse silityslämpötila, jossa
  höyrysuihkausta voi käyttää
  ( 2 MAX-asentoon).
  Pohjasta tulee silityksen
  aikana kalkkihiutaleita ja muita
  epäpuhtauksia.
  Kova vesi aiheuttaa kalkkihiutaleiden
  muodostumista pohjan sisään.
  Käytä Calc-Clean-toimintoa
  (katso Puhdistus ja hoito,
  kohta CalcClean-toiminto).
  Vesipisaroita valuu pohjasta,
  kun höyryrauta on jäähtynyt tai
  siirretty säilytyspaikkaansa.
  Höyrysilitysrauta on asetettu vaaka-
  asentoon, kun sen vesisäiliössä on
  vielä ollut vettä.
  Tyhjennä vesisäiliö käytön
  jälkeen ja aseta höyrynvalitsin
  kuivasilitysasentoon. Säilytä
  rauta pystyasennossa.
  Vettä vuotaa täyttöaukon
  korkista.
  Vesisäiliössä on liikaa vettä. Täytä vesisäiliö enintään
  MAX-merkkiin asti. Kaada
  ylimääräinen vesi pois
  vesisäiliöstä.
  Höyrynvalitsin palautuu
  turbohöyryasennosta
  alkuperäiseen asentoon.
  Et pitänyt höyrynvalitsinta
  turbohöyryasennosta.
  Jos haluat käyttää
  turbohöyryä, pidä
  höyrynvalitsin
  turbohöyryasennossa.
  Tämä ei ole tarpeen muissa
  höyryasetuksissa.
  NORSK
  Generell beskrivelse (fig. 1)
  1 Spraydyse
  2 Hette påfyllingsåpning
  3 Dampbryter
  - CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
  - t = tørr stryking
  - ECO = optimal damp
  - ; = maksimal damp
  -
  = turbodamp
  4 Dampstøtknapp
  5 Sprayknapp
  6 Temperaturbryter
  7 Temperaturlampe (kun enkelte typer: med indikasjon for sikker automatisk avslåing)
  8 Ledning
  9 Merkeplate
  10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
  11 Strykesåle
  Bruke apparatet
  Fylle vannbeholderen
  Merk: Apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du bor i et område med veldig hardt vann,
  kan kalkavleiringer raskt oppstå. Derfor anbefales det at du blander 50 % destillert vann med 50 % vann fra
  springen hvis du vil forlenge levetiden til apparatet.
  Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk avkalket vann eller andre kjemikalier
  i vannbeholderen.
  1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking). ( g. 2)
  2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket ( g. 3) .
  3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
  Velge temperatur- og dampinnstillinger
  Tabell 1
  Stofftype Temperaturinn-
  stilling
  Dampinnstilling Dampstøt Dusj
  Lin MAX
  ; ,
  Ja Ja
  Bomull
  3
  ; ,
  Ja Ja
  Ull
  2
  ECO Nei Ja
  Silke
  1
  t Nei Nei
  Syntetiske stoffer (f.eks.
  akryl, nylon, polyamid,
  polyester).
  1
  t Nei Nei
  1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for plagget ( g. 4) .
  2 Sett strykejernet i oppreist stilling, og koble det til. Temperaturlampen lyser for å vise at strykejernet
  er i ferd med å varmes opp ( g. 5) .
  3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
  4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen du har angitt ( g. 6) .
  Merk: Hvis du vil bruke turbodamp
  må du holde dampbryteren inne i turbodampstillingen kontinuerlig.
  Forsiktig: Ikke sett dampbryteren til en dampinnstilling dersom innstilt temperatur er under 2 eller når
  strykejernet fortsatt varmes opp (når temperaturlampen lyser). Ellers kan det lekke vann fra strykejernet.
  Funksjoner
  Sprayfunksjon
  - Trykk på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes. Dette hjelper til med å fjerne vanskelige
  skrukker(g.7).
  Dampstøtfunksjon
  - Trykkpåogslippdampstøtknappenforetkraftigdampstøtforåfjernevanskeligeskrukker(g.8).
  Vertikal damp
  - Dampstøtfunksjonen kan brukes når strykejernet holdes loddrett. Dette er nyttig for å fjerne skrukker
  fraklærpåhenger,gardinerosv(g.9).
  Funksjon for sikker automatisk avslåing (kun bestemte modeller)
  - Strykejernetslårsegavautomatiskhvisdetikkeharværtyttetpå30sekunderihorisontalstillingeller
  8minutterivertikalstilling.Lampenforautomatiskavslåingbegynneråblinke(g.10).
  - Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på det til lampen for
  automatisk avslåing slukkes.
  ECO-dampinnstilling
  - Velg ECO -dampinnstillingen i stedet for maksimal dampinnstilling ; for å spare energi, men likevel
  oppnåtilfredsstillendestrykeresultater.(g.11)
  Tørr stryking
  - Sett dampbryteren til t(tørrstryking)foråstrykeutendamp.(g.2)
  Rengjøring og vedlikehold
  Rengjøring
  1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la det kjøle seg
  ned. ( g. 2)
  2 Tøm ut resten av vannet i vannbeholderen.
  3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et ( ytende) vaskemiddel uten
  skureeffekt.
  Forsiktig: Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt med metallgjenstander.
  Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
  Merk: Skyll vannbeholderen regelmessig med vann fra springen. Tøm vannbeholderen etter at du har skylt den.
  Kalkrensfunksjon
  VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god dampytelse,
  bør du bruke kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt er
  veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du bruke
  kalkrensfunksjonen oftere.
  1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til t (tørr stryking). ( g. 2)
  2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket ( g. 3) .
  Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
  3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX ( g. 12) .
  4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
  5 Hold strykejernet over vasken. Skyv dampbryteren til kalkrensposisjonen og hold den ( g. 13) .
  6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp ( g. 14) .
  Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av strykesålen.
  7 Sett dampbryteren tilbake til t (tørr stryking). ( g. 2)
  Merk: Gjenta kalkrensprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet, fortsatt inneholder kalkpartikler.
  Etter kalkrensprosessen
  1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp slik at strykesålen tørker.
  2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
  3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vann ekker på strykesålen.
  4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
  Oppbevaring
  1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til t (tørr stryking). ( g. 2)
  2 Surr ledningen rundt ledningsholderen, og oppbevar strykejernet i oppreist stilling ( g. 15) .
  Feilsøking
  Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du
  ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se
  en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i garantiheftet
  for kontaktinformasjon).
  Problem Mulig årsak Løsning
  Det drypper vann fra
  strykesålen,ellervåteekker
  vises på plagget under
  strykingen.
  Temperaturen som er valgt,
  er for lav for dampstryking.
  Angi en stryketemperatur som
  passer til dampstryking. Se tabell 1.
  Du har hatt tilsetningsstoff i
  vannbeholderen.
  Skyll vannbeholderen og ikke fyll på
  tilsetningsstoffer.
  Dampstøtfunksjonen virker ikke
  ordentlig (det lekker vann ut av
  strykesålen).
  Du har brukt
  dampstøtfunksjonen for ofte i
  løpet av kort tid.
  Vent litt før du bruker
  dampstøtfunksjonen igjen.
  Du har brukt
  dampstøtfunksjonen på en for
  lav temperatur.
  Velg en stryketemperatur der
  dampstøtfunksjonen kan brukes
  ( 2 til MAX).
  Kalk og urenheter kommer ut av
  strykesålen under stryking.
  Hardt vann danner kalk inne i
  strykesålen.
  Bruk kalkrensfunksjonen (se avsnittet
  Rengjøring og vedlikehold, under
  Kalkrensfunksjon).
  Det drypper vann fra
  strykesålen etter at strykejernet
  er blitt avkjølt eller er blitt satt
  bort for oppbevaring.
  Du har satt strykejernet
  i horisontal posisjon
  mens det ennå var vann i
  vannbeholderen.
  Tøm vannbeholderen, og sett
  dampbryterentil“tørr”etterbruk.
  Oppbevar strykejernet i oppreist
  stilling.
  Det lekker vann fra hetten på
  påfyllingsåpningen.
  Du har fylt for mye vann i
  vannbeholderen.
  Ikke fyll vann over MAX-merket.
  Helloverødigvannutav
  vannbeholderen.
  Når jeg skyver dampbryteren
  til turbodampstillingen, hopper
  dampbryteren tilbake.
  Du holdt ikke dampbryteren i
  turbodampstillingen.
  Hvis du vil bruke turbodamp,
  må du holde dampbryteren i
  turbodampstillingen kontinuerlig.
  For andre dampinnstillinger er ikke
  dette nødvendig.
  SVENSKA
  Allmän beskrivning (Bild 1)
  1 Spraymunstycke
  2 Lock till påfyllningsöppning
  3 Ångvred
  - CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
  - t = torr strykning
  - ECO = optimal ånga
  - ; = maximal ånga
  -
  = turboånga
  4 Ångpuffknapp
  5 Sprayknapp
  6 Temperaturvred
  7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk avstängning)
  8 Nätsladd
  9 Märkplåt
  10 Vattentank med indikering för MAX-nivå
  11 Stryksula
  Använda apparaten
  Fylla vattentanken
  Obs! Apparaten har utformats för användning med kranvatten. Om du bor i ett område med mycket hårt vatten
  kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du använda en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 %
  kranvatten för att förlänga apparatens livslängd.
  Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt avkalkat vatten eller andra
  kemikalier i vattentanken.
  1 För ångvredet till läget t (torr strykning). (Bild 2)
  2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3) .
  3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
  Välja temperatur- och ånginställning
  Tabell 1
  Typ av material Temperaturinställning Ånginställning Ångpuff Spray
  Linne MAX
  ; ,
  Ja Ja
  Bomull
  3
  ; ,
  Ja Ja
  Ull
  2
  ECO Nej Ja
  Siden
  1
  t Nej Nej
  Syntetmaterial
  (t.ex. akryl, nylon,
  polyamid, polyester).
  1
  t Nej Nej
  1 I tabell 1  nns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild 4) .
  2 Placera strykjärnet upprätt och sätt i stickkontakten i vägguttaget. Temperaturlampan tänds för att
  ange att strykjärnet värms upp (Bild 5) .
  3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
  4 I tabell 1  nns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har ställt in (Bild 6) .
  Obs! Om du vill använda turboånga
  håller du kvar ångvredet i läget för turboånga .
  Var försiktig: För inte ångvredet till ett ångläge om den inställda temperaturen är under 2 eller när
  strykjärnet värms upp (när temperaturlampan är på) eftersom det då kan läcka vatten från strykjärnet.
  Funktioner
  Sprayfunktion
  - Du kan använda sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. På så sätt kan du ta bort envisa
  veck (Bild 7) .
  Ångpuffsfunktion
  - Tryck på ångpuffsknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpuff som tar bort envisa veck
  (Bild 8) .
  Vertikal ånga
  - Du kan använda ångpuffsfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är praktiskt när du tar
  bort veck från upphängda kläder, gardiner osv. (Bild 9)
  Automatisk säkerhetsavstängning (endast vissa modeller)
  - Strykjärnetstängsavautomatisktomdetinteharföryttatshorisontelltpå30sekunderellervertikalt
  på 8 minuter. Indikatorlampan för automatisk avstängning börjar blinka (Bild 10) .
  - Tauppstrykjärnetelleryttadetnågotnärduvillvärmauppdetigen.Indikatorlampanförautomatisk
  avstängning slocknar.
  ECO-ånginställning
  - Välj ECO-ånginställningen istället för den maximala ånginställningen ; för att spara energi men
  ändå få ett bra strykresultat. (Bild 11)
  Torr strykning
  - För ångvredet till t (torr strykning) om du vill stryka utan ånga. (Bild 2)
  Rengöring och underhåll
  Rengöring
  1 För ångvredet till t (torr strykning), dra ut stickkontakten och låt strykjärnet svalna. (Bild 2)
  2 Häll ut kvarvarande vatten ur vattentanken.
  3 Torka av  agor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och rengöringsmedel utan
  slipmedel.
  Var försiktig: För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt med metallföremål.
  Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du rengör stryksulan.
  Obs! Skölj vattentanken regelbundet med kranvatten. Töm vattentanken när du har sköljt den.
  Avkalkningsfunktion
  VIKTIGT: För att förlänga livslängden för apparaten och att bibehålla god ångfunktion bör
  du använda avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet i ditt bostadsområde är
  mycket hårt (det vill säga när det kommer  agor från stryksulan när du stryker) bör du
  använda avkalkningsfunktionen oftare.
  1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på läget t (torr
  strykning). (Bild 2)
  2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3) .
  Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
  3 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget och för temperaturvredet till MAX-läget (Bild 12) .
  4 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
  5 Håll strykjärnet över vasken och ställ ångvredet i avkalkningsläget (Bild 13) .
  6 Skaka försiktigt på strykjärnet tills vattentanken har tömts helt på vatten (Bild 14) .
  Var försiktig: Medan kalkavlagringar spolas ut kan det också komma ånga och kokande vatten från stryksulan.
  7 För tillbaka ångvredet till t (torr strykning). (Bild 2)
  Obs! Upprepa avkalkningsprocessen om vattnet som kommer ut ur strykjärnet fortfarande innehåller
  kalkpartiklar.
  Efter avkalkningen
  1 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget. Låt strykjärnet värmas upp så att stryksulan torkar.
  2 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
  3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vatten äckar från stryksulan.
  4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.
  Förvaring
  1 Koppla ur strykjärnet och ställ in ångvredet på läget t (torr strykning). (Bild 2)
  2 Linda nätsladden runt sladdhållaren och placera strykjärnet stående (Bild 15) .
  Felsökning
  I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan
  lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support och läsa svaren på
  vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Det droppar vatten från
  stryksulan eller det bildas
  våtaäckarpåplaggetunder
  strykning.
  Den inställda temperaturen
  är för låg för ångstrykning.
  Ange en strykningstemperatur som
  passar för ångstrykning. Se tabell 1.
  Du har lagt en tillsats i
  vattentanken.
  Skölj ur vattentanken och häll inga
  mer tillsatser i vattentanken.
  Ångpuffsfunktionen fungerar
  inte ordentligt (det läcker
  vatten från stryksulan).
  Du har använt
  ångpuffsfunktionen för ofta
  under en mycket kort period.
  Vänta en stund innan du använder
  ångpuffsfunktionen igen.
  Du har använt
  ångpuffsfunktionen på en
  temperatur som är för låg.
  Ställ in en stryktemperatur som kan
  användas för ångpuffsfunktionen
  ( 2 till MAX).
  Detkommeragorochsmuts
  ur stryksulan vid strykning.
  Hårtvattenbildaragori
  stryksulan.
  Använd avkalkningsfunktionen
  (se kapitlet Rengöring och underhåll,
  avsnittet Avkalkningsfunktion).
  Det droppar vatten från
  stryksulan när strykjärnet har
  svalnat eller ställts undan för
  förvaring.
  Du har placerat strykjärnet
  i liggande läge medan det
  fortfarande fanns vatten i
  vattentanken.
  Töm vattentanken och vrid ångvredet
  till läget ”dry” (torr) efter användning.
  Förvara strykjärnet stående.
  Det läcker vatten från locket
  till påfyllningsöppningen.
  Vattentanken är överfylld. Fyll inte vattentanken över
  MAX-nivån. Töm tanken på
  överödigtvatten.
  När jag för ångvredet till
  läget för turboånga hoppar
  ångvredet tillbaka.
  Du höll inte kvar ångvredet i
  läget för turboånga.
  Om du vill använda turboånga
  måste du fortsätta hålla ångvredet
  i läget för turboånga. Det är dock
  inte nödvändigt för de andra
  ånginställningarna.
  1
  2 3 4 5
  6
  7 8 9
  10 11 12 13
  14 15
  4239.000.8664.2
  EasySpeed Plus
  GC2040-GC2049 series
  User manual
  4239_000_8664_2_DFU Leaflet_A6_v1.indd 1 02/04/14 09:19
Philips EasySpeed GC2040

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips EasySpeed GC2040? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips EasySpeed GC2040 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips EasySpeed GC2040 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Deens, Noors, Fins. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips EasySpeed GC2040? Ställ din fråga här

Philips EasySpeed GC2040 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell EasySpeed GC2040
Produkt Strykjärn
EAN 5054230084403, 8710103647904, 8710103648307, 8710103650089, 871010365294
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Deens, Noors, Fins
Filtyp PDF
Egenskaper
Vattentankens kapacitet 0.27 l
Konstant ånga 30 g/min
Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg Ja
Ångpuffprestanda 100 g/min
Modell Ångstrykjärn
Flera ånginställningar för att passa varje klädesplagg Ja
Sladdlängd - m
Stryksulan material / beläggning -
Produktens färg Blue,White
Anti-dropp funktion Ja
Sprayfunktion Ja
Automatisk avkalkning Ja
Ångpuff funktion Ja
Justerbar termostat Ja
Enkel förvaring Ja
Sladdlös Nej
Strömtillförsel
Effekt 2100 W
Indikation
Kontrollampa Ja
Ergonomi
Icke-vridning sladd -

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips EasySpeed GC2040 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer