RFSU Graviditetstest bruksanvisning

(1)
 • rfsu
  Graviditetstest
  RFSU GRAVIDITETSTEST
  Med RFSU Graviditetstest kan du själv snabbt och enkelt ta reda
  om du är gravid.
  Vad händer vid en graviditet?
  När ett ägg befruktas utsöndras hormonet hCG (human Chorionic
  Gonadotropin) i urinen och fortsätter att öka under graviditetens första
  del. Genom att spåra hCG i urinen kan man avgöra om en kvinna är
  gravid eller inte. Med RFSU Graviditetstest får du snabbt och enkelt
  reda om du är gravid. Testet ger 99,9 % säkert resultat och är av
  samma typ som barnmorskor och gynekologer använder. Du kan göra
  testet från och med den dag som du skulle ha haft din menstruation.
  Du kan testa när som helst under dagen, men säkrast är att mäta
  morgonurinen.
  Om du är gravid, kontakta barnmorska eller gynekolog för rådgivning.
  Om du inte är gravid och inte heller vill bli gravid, använd kondom
  eller ta kontakt med barnmorska eller gynekolog för preventivmedels-
  rådgivning.
  Viktigt att tänka på
  Läs användaranvisningen noga före användande. RFSU Graviditets-
  test är endast ämnad för mätning av hCG-hormon i urin enligt
  instruktionsanvisning. Om instruktionen inte följs i detalj, kan
  utfallet bli felaktigt.
  Testet är endast för utvärtes bruk och varje teststicka är avsedd för
  engångsbruk.
  Använd inte testet efter utgångsdatum (vilket du fi nner på ytter-
  och innerförpackningen).
  – Testet kan kastas med hushållssoporna.
  Vissa läkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat.
  Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar eller om din urin
  innehåller stora mängder bakterier.
  Om du är osäker resultatet eller om det inte stämmer överens
  med dina förväntningar, ta kontakt med din läkare, barnmorska
  eller gynekolog.
  Förvaring
  Förvara testet i obruten förpackning i kylskåp eller rumstempera-
  tur. Testet skall inte utsättas för temperaturer under +2°C eller över
  +30°C. Undvik att utsätta förpackningen för direkt solljus, fukt och
  värme. Förvaras oåtkomligt för barn.
  Så här gör du testet
  Du kan testa när som helst under dygnet från och med den dag som
  du förväntar din menstruation, men säkrast är att mäta morgonurinen,
  då hCG-koncentrationen är som högst.
  1. Samla urin i en ren och torr behållare. Ett par centimeter från
  botten räcker.
  2. Låt den förseglade förpackningen med teststickan och urinprov
  rumstemperatur (18-30 grader, tar endast ett par minuter).
  3. Ha en klocka i beredskap.
  4. Öppna förpackningen längs markeringen och använd teststickan
  snarast möjligt.
  5. Håll i den färgade delen av stickan. Doppa den andra delen med
  nedåtriktade pilar i urinen. Doppa inte djupare än till max-linjen.
  Ta upp stickan efter 5 sekunder och lägg den plant en ren
  och
  torr yta.
  6. Vänta i 5 minuter och låt stickan ligga helt still. Ett eller två färg-
  band visas mot ljus bakgrund i fältet bredvid den färgade delen.
  Läs inte av några resultat efter 30 minuter.
  Överskrid inte
  markerad max-linje
  Så här läser du av resultatet
  Positivt resultat – du är gravid
  Om två färgade linjer visas så är du gravid. Även om den ena linjen är
  svag betyder det att du är gravid. Om du är osäker är det bra att testa
  nytt efter 2 dagar, helst med den första morgonurinen. Om du är
  gravid, kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog för rådgivning.
  Negativt resultat – du är inte gravid
  Om endast en färgad linje visas så är du inte gravid. Om du ändå inte
  får din menstruation, gör ett nytt test efter 2 dagar, helst med den för-
  sta morgonurinen. Får du samma resultat och inte fått din menstruation
  kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog.
  Ogiltigt resultat
  Om ingen linje visas, gör ett nytt test och följ noga användaranvis-
  ningen. Det kan bero att du inte har utfört testet rätt sätt. Om
  problemet kvarstår kontakta RFSU.
  Positivt
  Kontrollinje
  Testlinje
  Maxlinje
  Negativt Ogiltigt
  FRÅGOR OCH SVAR
  Hur fungerar RFSU Graviditetstest?
  När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG
  (human Chorionic Gonadotropin). Halten av hCG stiger under den
  tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar detta hormon och du
  kan göra det från den dag du skulle ha haft din menstruation.
  Hur tillförlitligt är RFSU Graviditetstest?
  RFSU Graviditetstest ger 99,9 % säkert resultat. Det är samma
  tester som används av barnmorskor och gynekologer.
  Hur snart kan jag använda RFSU
  Graviditetstest?
  Du kan använda RFSU Graviditetstest redan samma dag som du
  förväntar din menstruation. Har du oregelbunden mens, testa med
  hänsyn till den längsta menstruationscykeln du har haft de senaste
  månaderna.
  Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?
  Mycket stort vätskeintag kan späda ut urinen, varvid den mängd hCG
  som fi nns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra
  ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen
  genom att dricka mindre och inte kissa ca 2 timmar innan provet
  görs. Säkrast är att mäta morgonurinen.
  Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?
  P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar
  som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet. Vissa läkemedel
  som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. Detsamma gäller för
  vissa ovanliga sjukdomar och om din urin innehåller stora mängder
  bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får ovänta-
  de eller inkonsekventa resultat.
  Om det inte syns någon linje?
  Om ingen linje visas, gör ett nytt test och följ noga användaranvis-
  ningen. Det kan bero på att du inte har utfört testet på rätt sätt.
  Vilka färger har de linjer som visas?
  Färgnyansen kan variera mellan ljust rött till mörkt rött, beroende
  vilken koncentration av hCG det är i urinen.
  Färgnyansen påverkar
  emellertid inte resultatet.
  Hur länge nns resultatet kvar innan det bleknar bort eller
  ändras?
  Ett positivt svar kommer oftast nnas kvar oförändrat, men bakgrun-
  den kan dock mörkna. Läs inte av några resultat efter 30 minuter.
  Vad ska jag göra om testet visar att jag är gravid?
  Ta kontakt med din barnmorska eller gynekolog och boka tid för
  rådgivning och kontroll.
  Vad ska jag göra om testet visar att jag inte är gravid?
  Resultatet är 99,9 % säkert. Har du inte fått din menstruation inom
  2 dagar efter utfört test, gör ett nytt RFSU Graviditetstest. Om du
  återigen får ett negativt resultat och menstruationen inte återkommer
  kontakta din läkare eller gynekolog.
  RFSU Graviditetstest är utvecklat i samarbete med RFSU-kliniken. Vill
  du veta mer om produkten, gå in på www.rfsu.com.
  RFSU är en ideell organisation utan privata vinstintressen. Över-
  skottet går till information och utbildning i sex- och samlevnadsfrågor.
  04-2006

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om RFSU Graviditetstest? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av RFSU Graviditetstest att svara på din fråga.

Se manualen för RFSU Graviditetstest helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Finska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om RFSU Graviditetstest? Ställ din fråga här

RFSU Graviditetstest – specifikationer

Allmänt
Varumärke RFSU
Modell Graviditetstest
Produkt Graviditetstest
Språk Svenska, Finska
Filtyp PDF