Sanitas SGS 07

Sanitas SGS 07 bruksanvisning

(1)
 • G
  Bathroom scale
  F
  Pèse-personne
  E
  Báscula de baño
  I
  Bilancia pesapersone
  O
  Personenweegschaal
  P
  Balança de banho
  T
  Terazi
  K
  υγαριά ανθρώπων
  c
  Personvægt
  S
  Personvâg
  N
  Personvekt
  -
  Henkilövaaka
  o
  Напольные весы
  Q
  Waga osobowa
  z
  Osobní váha
  u
  Osobná váha
  n
  Osebna tehtnica
  H
  Személymérleg
  RUS
  PERSONENWAAGE SGS 07, SGS 25
  Service-Adresse:
  Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Str. 28
  88524 Uttenweiler / GERMANY
  Tel.: +49 (0)7374 - 915766
  Fax-Nr.: +49 (0)7374 - 920723
  E-mail: kd@dinslage.net
  Garantie
  Wir leisten 3 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
  • ImFallevonSchäden,dieaufunsachgemäßerBedienungberuhen,
  • fürVerschleißteile
  • fürMängel,diedemKundenbereitsbeimKaufbekanntwaren,
  • beiEigenverschuldendesKunden.
  DiegesetzlichenGewährleistungendesKundenbleibendurchdieGarantieunberührt.DieGeltendma-
  chungeinesGarantiefallesinnerhalbderGarantiezeitistdurchdenKundenderNachweisdesKaufes
  zuführen.DieGarantieistinnerhalbeinesZeitraumesvon3JahrenabKaufdatumgegenüberder
  HansDinslageGmbH,88524Uttenweiler,GERMANY,geltendzumachen.DerKundehatimGarantie-
  falldasRechtzurReparaturderWarebeiunsereneigenenoderbeivonunsautorisiertenWerkstätten.
  WeitergehendeRechtewerdendemKunden(aufGrundderGarantie)nichteingeräumt.
Sanitas SGS 07

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sanitas SGS 07? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sanitas SGS 07 att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Sanitas SGS 07 – specifikationer

Varumärke Sanitas
Modell SGS 07
Produkt Våg
EAN 4211125755201
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Ryska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Finska, Norska, Danska, Polska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Ungerska
Filtyp PDF
Prestanda
Maxvikt 150
Modell Elektronisk personvåg
Exakthet 100
Automatisk avstängning
Produktens färg Transparent
Display
Displaytyp LCD

Relaterade produktmanualer

Våg Sanitas

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sanitas SGS 07.

Är din fråga inte med i listan? Ställ din fråga här. Ställ din fråga här

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer