Siemens iQ300 WT44E107FI

Siemens iQ300 WT44E107FI bruksanvisning

(8)
 • 7
  Programöversikt se även sid. 5
  Sortera tvätten efter textiltyp. Textilierna ska gå att torktumla.
  Efter tumling ska tvätten...
  strykas strykas lätt @ inte strykas manglas
  PROGRAM TEXTILTYP OCH ANVISNINGAR
  *Bomull
  max. 7 kg
  Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.
  *Syntet
  max. 3,5 kg
  Strykfri tvätt av syntet och blandfiber, strykfri bomull.
  Stryktorrt c÷@c
  Strykbar tvätt (stryk kläderna för att slippa rynkor).
  Skåptorrt ccccccccc@
  För tvättgods med ett lager.
  Skåptorrt+ ccccccccc@
  För tvättgods som består av tjockt flerskiktsmaterial.
  Tidsprogram varmt 20’
  max. 3 kg
  Förtorkade, ömtåliga flerskiktstextilier av akryl eller enstaka, smått tvättgods. Fungerar
  även för eftertorkning.
  Supersnabb 40’
  max. 2 kg
  Tvätt som kräver snabbtorkning, t.ex. syntet, bomull eller blandmaterial. Värdena kan
  avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktig-
  het samt mängd.
  Outdoor
  max. 1,5 kg
  Textilier med membranbeläggning, vattenavvisande textilier, funktionskläder, fleeceplagg
  (tumla jackor/byxor med urtagbart innerfoder separat).
  *Individuellt inställbara torkresultat a Skåptorrt+, Skåptorrt och Stryktorrt (beroende på modell).
  Det går att fininställa restfuktigheten; flerskiktstextilier behöver längre torktid än plagg i enskiktsmaterial.
  Rekommendation: torka separat!
  9702 / 9001268416
  *1268416*
  BSH Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Straße 34
  81739 München/GERMANY
  WT44E107FI
  Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
  8
  Installera
  Medföljande tillbehör: tumlare, bruks- och monteringsanvisning, ullkorg (beroende på modell).
  Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador!
  Torktumlaren är tung. Lyft den inte själv!
  Var försiktig, det finns vassa kanter!
  Lyft inte torktumlaren i utstående delar (t.ex. luckan) – de kan gå av!
  Installera inte i ouppvärmda utrymmen! Frysande vatten kan ge skador!
  Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!
  Placering
  Kontakten måste alltid gå att nå.
  Installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
  Håll tumlarens luftintag fritt.
  Håll området runt torktumlaren rent.
  Nivellera torktumlaren med skruvfötterna.
  Använd vattenpass.
  Ta aldrig av skruvfötterna!
  Elanslutning, se Säkerhetsanvisningar a sid. 11.
  Anslut till rätt jordat växelströmsuttag; låt behörig elektriker kontrollera uttaget om du är
  osäker!
  Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (a sid. 9)!
  Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.
  Byta sladd Se till så att den matchar avsäkringen!
  16/10 A
  Frostskydd/transport
  Förberedelser
  1. Tömma kondensattanken, sid 4.
  2. Vrid programvredet till det program du vill ha.
  3. Tryck på start a kondensatet blir pumpat till tanken.
  4. Vänta 5 min. töm sedan kondensattanken igen.
  5. Vrid programvredet till läge Från.
  1.
  Ta ut alla tillbehör ur
  trumman.
  Trumman måste vara tom!
  Håll luftintaget fritt
  Ren och jämn
  2.
  3.
  Vrid till Från
  håll intryckt och vrid 3 ggr
  åt höger
  Vrid till Från
  Ställa in
  strömstyrkan
  1 ggn åt
  höger
  Kvitteringar (beroende på modell):
  10 A
  Av
  blinkar
  Använd inte tumlaren vid
  frostrisk!
  Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller
  skjutdörr, så att luckan inte går att öppna
  i alla lägen! Då kan barn inte bli instängda,
  vilket kan medföra livsfara.
  16 A
  9
  Tekniska data
  ʠ
  Mått (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (höjden går att ställa in)
  Vikt ca 45 kg
  Maxkapacitet 7 kg
  Kondensattank ca 4,2 l
  Anslutningsspänning
  Anslutningseffekt
  Avsäkring se typskylten
  Omgivningstemperatur
  Produktnummer
  Tillverkningsnummer
  Typskylten sitter på baksidan av torktumlaren.
  Effektförbrukning när maskinen är av 0,10 W
  Effektförbrukning i standbyläge (när maskinen inte är av) 1,00 W
  Förbrukningsvärden
  Program
  Tvättgodsets
  centrifugeringsvarvtal
  Tid** Effektförbrukning**
  Bomull
  7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg
  10 A 16 A 10 A 16 A 10 A 16 A 10 A 16 A
  Skåptorrt* 1 400 v/min. 112 min. 98 min. 93 min. 63 min. 3,67 kWh 3,54 kWh 2,02 kWh 1,95 kWh
  1 000 v/min. 131 min. 115 min. 100 min. 70 min. 4,28 kWh 4,13 kWh 2,36 kWh 2,27 kWh
  800 v/min. 150 min. 133 min. 116 min. 86 min. 4,90 kWh 4,72 kWh 2,89 kWh 2,79 kWh
  Stryktorrt* 1 400 v/min. 93 min. 69 min. 78 min. 48 min. 2,65 kWh 2,55 kWh 1,83 kWh 1,78 kWh
  1 000 v/min. 111 min. 82 min. 87 min. 57 min. 3,34 kWh 3,22 kWh 2,30 kWh 2,23 kWh
  800 v/min. 130 min. 94 min. 98 min. 68 min. 4,05 kWh 3,90 kWh 2,89 kWh 2,81 kWh
  Syntet 3,5 kg 3,5 kg
  Skåptorrt* 800 v/min. 48 min. 42 min. 1,39 kWh 1,35 kWh
  600 v/min. 60 min. 51 min. 1,70 kWh 1,65 kWh
  * Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.
  ** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade til-
  läggsfunktioner och torkinställning.
  Effektivaste programmet för bomullstextilier
  Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den
  kombinerade effektförbrukningen.
  Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012
  Program Tvättmängd Effektförbrukning Programtid
  Bomull Skåptorrt 7 kg/3,5 kg
  16 A 16 A
  4,13 kWh/2,27 kWh 115 min./70 min.
  Programval för provning och energimärkning enligt EU-direktiv 2010/30/EU.
  Förbrukningsvärdena är beräknade med avsäkringen inställd på 16 A.
  Extratillbehör (med best.nr via service, beroende på modell)
  Monteringssats för tvättpelare
  Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på
  tvättmaskinen med monteringssatsen. WZ 20300: med utdragbar bänkskiva.
  Underbyggnad
  Du måste låta behörig servicetekniker sätta på en topplåt i stället för toppskivan.
  Stativ
  Ger smidigare lastning och tömning. Den utdragbara korgen går även använda för att flytta tvättgodset.
  Anslutningsarmatur för kondensatavtappning
  Tappa av kondensatet direkt med slang.
  WZ
  20310
  WZ
  20290
  WZ
  20500
  WZ
  20160
  10
  Felsökning
  Kontakta service om du inte kan åtgärda felet själv. Vi hjälper dig att lösa problemet och
  undviker onödiga besök av servicetekniker. Du kan lita på tillverkarens kompetens och att
  våra utbildade servicetekniker gör reparationen med originalreservdelar. Kontaktuppgifter för
  närmaste serviceställe hittar du i medföljande serviceförteckningen:
  S 0771 11 22 77
  Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar
  service (se luckans insida).
  Vrid programvredet till Från och dra ut kontakten ur uttaget.
  ʠ
  Kontrollampan  start lyser
  inte.
  Är kontakten i?
  Har du valt program?
  Kontrollera uttagets avsäkring.
  ʠ
  Displayen och kontrollamporna
  (beroende på modell) slocknar
  och start blinkar.
  Energisparläge på a se separat Handbok för
  energisparläget.
  ʠ
  Kontrollampan È (Tank) och
  start blinkar.
  Tömma kondensattanken a sid. 4.
  Kontrollera slangen till kondensatavledningen, om det
  behövs.
  ʠ
  Kontrollampan ¡ (Filter) och
  start blinkar.
  Rengör luddfiltret och/eller kondensorn under kran
  a sid. 4/6.
  ʠ
  Torktumlaren startar inte. Tryckt på start?
  Har du stängt luckan? Har du valt program?
  Är omgivningstemperaturen högre än 5°C?
  ʠ
  Det läcker vatten. Rikta upp torktumlaren vågrätt.
  Rengör kondensortätningen.
  ʠ
  Luckan går upp av sig själv. Tryck till luckan så att den snäpper fast.
  ʠ
  Tvätten blir skrynklig. För mycket tvättgods?
  Ta ut kläderna direkt efter programslut, häng upp dem och
  dra ut dem till rätt form.
  Har du valt fel program a sid. 7.
  ʠ
  Tvätten blir inte riktigt torr eller
  är för fuktig.
  Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den
  egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur.
  Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte
  högre temperatur. Tvättgodset blir torrare.
  Välj ett program med längre torktid eller öka på
  torkinställningen. Temperaturen blir inte högre.
  Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt
  Har du lagt i mer än programmets maximala
  tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr.
  Rengör fuktgivaren i trumman. Ett fint kalklager kan påverka
  givarna så att tvätten inte blir torr.
  Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full
  kondensattank eller överskriden maxtorktid.
  ʠ
  För lång torktid? Rengör luddfiltret under kran a sid. 4.
  Otillräcklig lufttillförsel a se till så att luftcirkulationen
  fungerar.
  Luftintaget kan vara blockerat a håll det fritt a sid. 8.
  Är omgivningstemperaturen högre än 35°C a vädra.
  ʠ
  Fuktigheten i rummet ökar
  kraftigt.
  Kontrollera rumsventilationen.
  ʠ
  Strömavbrott? Ta ut tvätten direkt ur tumlaren och bred ut. Den avger
  värme. Obs! Luckan, trumman och tvättgodset kan vara
  varma.
  ʠ
  En eller flera kontrollampor
  blinkar för programstatusen.
  Rengör luddfilter och kondensor a sid. 4/6.
  Se över placeringen a sid. 8.
  Slå av, låt svalna, slå på igen.
  11
  Säkerhetsanvisningar
  Nödsituationer Dra ut kontakten ur uttaget eller slå av säkringen.
  Torktumlaren är
  BARA avsedd för...
  hemanvändning inomhus.
  torkning av textilier.
  Torktumlaren är
  INTE avsedd för...
  annan användning än vad som står ovan.
  tekniska eller funktionsmässiga ändringar.
  Risker Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
  Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
  Håll husdjur borta från torktumlaren.
  Töm alla fickor på plaggen. Se upp med tändare och liknande
  aexplosionsrisk!
  Häng eller ställ aldrig något på luckan a tumlaren kan välta!
  Installation Fäst alla lösa ledningar a snubbelrisk!
  Använd inte tumlaren vid frostrisk.
  Elanslutning Anslut torktumlaren till rätt jordat växelströmsuttag. Annars riskerar du
  säkerheten.
  Se till så att kabelarean är tillräcklig.
  Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen:
  Kontakt och uttag ska passa ihop.
  Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
  Ta inte i kontakten med fuktiga händer a risk för elstötar!
  Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
  Skada inte sladden a risk för elstötar!
  Användning Lägg tvättgodset i trumman. Kontrollera innehållet innan du slår på
  torktumlaren!
  Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett,
  eller färg (t.ex. hårspray, borttagningsmedel för nagellack,
  fläckborttagningsmedel, tvättbensin etc.) a brand-/explosionsrisk!
  Använd inte tumlaren till tvätt rengjord med industrikemikalier.
  Risk för damm (t.ex. koldamm, mjöl): använd inte tumlaren
  aexplosionsrisk!
  Slå helst inte av tumlaren innan torkcykeln är klar. Om du gör det, ta ur och
  bred ut tvätten direkt, så att den kan avge värmen.
  Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skummaterial/-gummi
  a elastiska material kan bli förstörda och tumlaren kan få skador när
  skumplasten deformerar.
  Tumlaren kan suga in lätta föremål som t.ex. långa hårstrån genom
  luftintaget arisk för skador!
  Sista delen av torkcykeln går utan värme (avkylningscykel) för att tvätten
  inte ska hålla en temperatur som kan skada tvättgodset.
  Slå av torktumlaren när programmet är klart.
  Maskinens baksida blir väldigt het vid användning. Ta aldrig på
  den heta ytan på maskinens baksida. Håll barnen borta arisk
  för brännskador!
  Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat
  med ludd!
  Skador Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det. Det
  är bara service som får göra reparationer.
  Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Det är bara service som får
  byta trasiga sladdar, allt för att undvika skador.
  Dra alltid ur kontakten innan du byter glödlampa i trumbelysningen a risk
  för elstötar!
  Reservdelar Använd bara originaltillbehör och originalreservdelar för din egen säkerhets
  skull.
  Återvinning Tumlaren: dra ur kontakten, kapa sedan sladden vid maskinen. Släng som
  elektronikavfall på återvinningscentral.
  Förpackning: låt inte barn leka med förpackningen a risk för kvävning!
  Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och går att återvinna.
  Släng i återvinningen.
  siemens-home.bsh-group.com/welcome
  Register
  your
  product
  online
  Torktumlare
  WT44E107FI
  sv Bruks- och installationsanvisning
  Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 11!
  Läs bruksanvisningen och den separata Anvisningen
  för energisparläget innan du använder tumlaren!
Siemens iQ300 WT44E107FI

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 18

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Siemens iQ300 WT44E107FI? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Siemens iQ300 WT44E107FI att svara på din fråga.

Tommy, 2019-09-13 17:31:08 1 kommentar

Hu tar man bort Barnlåset

Micke, 2020-05-21 11:55:51

Ta bort barn låset på Siemens iq 300 tumlare

Siemens iQ300 WT44E107FI
Svara på den här frågan
Mariana, 2020-02-08 13:48:50 Inga kommentarer

Torktumlaren stannar men tvätten är inte torr

Svara på den här frågan
kurt, 2020-01-30 09:01:23 1 kommentar

låst FELKOD ph1

Bassam Zamil, 2020-11-10 19:54:45

Min torktumlare är låst. Hur öppnar jag låset. Det visar alltid Ph1 på kärmen vad betyder det.

Siemens iQ300 WT44E107FI
Svara på den här frågan
Monica Almqvist , 2020-08-25 14:19:48 Inga kommentarer

Vilket program för dunjacka med tennisbollar och låg temperatur?

Svara på den här frågan
Marita, 2020-07-23 18:45:36 Inga kommentarer

Min torktumlare stannar upp hela tiden efter att ha startats o gått ca 1 min

Svara på den här frågan
Tommy, 2020-05-17 18:23:34 Inga kommentarer

Vår iq300 torktumlare sätter sig i pausläge när helst den själv känner för det. Vad beror detta på?

Svara på den här frågan
Marie, 2020-11-16 16:08:50 Inga kommentarer

När jag vrider på ratten för att välja program så piper det och blinkar på nyckelsymbolen. Symbolen med en t-shirt med ett streck över lyser nu och jag tror inte att den gjorde det tidigare. Jag har tömt alla vattenbehållaren, filtret vid trumman samt kollat det nedtill. Jag har testat att vrida till alla olika program, men det blinkar samma. Jag har också testat att dra ur sladden en stund. Det spelar ingen roll om det är tvätt i maskinen eller om den är tom. Vad ska jag göra? ☺️

Siemens iQ300 WT44E107FI
Svara på den här frågan
Carl Johan Hilding , 2020-10-22 17:03:58 Inga kommentarer

Hej. Vår torktumlare varna för att den är full med vatten trots att behållaren är tom. Vad kan vara fel? Mvh Carl Johan

Siemens iQ300 WT44E107FI
Svara på den här frågan
Annika Eliasson, 2020-08-24 15:03:09 Inga kommentarer

Vad menas med felkod e:63

Svara på den här frågan
Shpresa Haxhimehmedi, 2020-05-15 16:56:11 1 kommentar

Hu tar man bort Barnlåset

Eva-Britt , 2020-09-23 06:38:00

Hur tar man bort barnlåset på torktumlaren iq300. Går ej att starta

Svara på den här frågan

Se manualen för Siemens iQ300 WT44E107FI helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 8 personer med ett genomsnitt på 8.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Siemens iQ300 WT44E107FI? Ställ din fråga här

Siemens iQ300 WT44E107FI – specifikationer

Allmänt
Varumärke Siemens
Modell iQ300 WT44E107FI
Produkt Torktumlare
EAN 4242003800973
Språk Svenska
Filtyp PDF
Design
Apparatens placering Fristående
Laddning Frontmatad
Torksystem Kondensering
Produktens färg Vit
Gångjärnssida Höger
Kontrolltyp Buttons, Rotary
Inbyggd display
Skärmtyp LED
Sladdlängd 1.45
Material, trumma Galvalume
Drum volym 112
Prestanda
Trumkapacitet 7
Torkklass B
Periodlängd 120
Ljudnivå Lc IEC 66
Skrynkelreducering
Skrynkelskydd cykel 120
Ergonomi
Fördröjd start timer
Innerbelysning
Indikator för LED-programstadie
Barnsäkert -
Strömtillförsel
Energiklass B
Ansluten effekt 2800
AC-inspänning 220 - 240
Växelström Frekvens 50
Ström märkning 16
Värmekälla Elektrisk
Årlig energiförbrukning 497
Strömförbrukning i avslaget läge 0.1
Strömförbrukning i vänteläge 1
Vikt & dimension
Bredd 598
Djup 601
Höjd 842
Vikt 38

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Siemens iQ300 WT44E107FI .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer