Siemens iQ300 WT44E107FI bruksanvisning

Siemens iQ300 WT44E107FI
(7)
 • Sidantal: 8
 • Filtyp: PDF
 • 1 2 3 4 5
  6

  Tvättanvisningar …

  Tvättråd
  Följ tillverkarens tvättråd i kläderna!
  ( Torktumla på normal temperatur.
  'cTorktumla på låg temperatur a välj även (Skontork).
  ) Går inte att torktumla.
  Läs säkerhetsanvisningarna på sid. 11.
  Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:
  lufttäta textilier (t.ex. galon).
  ömtåliga tyger (siden, syntetgardiner) a de blir skrynkliga!
  Droppvåt tvätt a hög effektförbrukning!
  Oljigt tvättgods.
  Torktumlingstips
  Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
  Tumla alltid små plagg (t.ex. babysockor) tillsammans med större tvättgods
  (t.ex. handdukar).
  Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt skärp och band till
  förkläden osv.
  Låt inte syntettvätt bli snustorr a risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den
  eftertorka.
  Torktumla inte ylle, fräscha bara till den a sid. 7 programmet Yllefinishing
  (beroende på modell).
  Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag a då fördelar sig
  restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
  Torkresultatet beror på vilken typ av vatten du tvättade i. a Finjustering av torkresultatet,
  sid. 5/6
  Trikåstickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första
  torktumlingen. a Använd inte programmet Skåptorrt+.
  Stärkt tvättgods går bara torktumla i vissa fall a stärkelsen ger en beläggning som
  påverkar torkresultatet.
  Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som du ska tumla efter tvätt.
  Välj tidsstyrda program för förtorkade, flerskiktsplagg eller enstaka, smått tvättgods.
  Fungerar även för eftertorkning.
  Miljö-/spartips
  Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling a högt centrifugeringsvarvtal
  förkortar torktiden och sänker effektförbrukningen. Centrifugera även syntet.
  Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer a Programöversikt sid. 7.
  Se till så att rummet har bra ventilation vid torktumling.
  Täck eller tejpa inte för luftintaget.
  Håll kondensorn ren aSkötsel och rengöring sid. 6.
  Finjustera torkresultatet
  Ställa in torkgrad
  1 ggn åt
  höger
  Välj
  (Skontork) och
  vrid 5 ggr åt höger
  Tryck på
  (Skontork)
  tills du får upp det läge
  du vill ha
  Vrid till Från
  Vrid till Från

  Innehåll sid.

  ʋ Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ʋ Ställa in program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ʋ Torktumling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
  ʋ Tvättanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  ʋ Finjustering av torkresultatet . . . . . . . . 5/6
  ʋ Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . 6
  ʋ Programöversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  ʋ Installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  ʋ Frostskydd/transport . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  ʋ Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  ʋ Extratillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  ʋ Felsökning /service . . . . . . . . . . . . . . . .10
  ʋ Säkerhetsanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . 11
  ...individuell anpassning
  Använd inte torktumlaren om den är trasig!
  Kontakta service!
  Kontrollera
  torktumlaren
  Sortera + lägg i tvätten
  Töm fickorna.
  Se till så att tändare och liknande inte följer med!
  Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!
  Se Programöversikten på sid. 7.
  Se även den separata anvisningen Yllekorg (beroende på modell).

  Din nya torktumlare

  Avsedd användning

  Förbereda installationen, se sid. 8

  Välja + ställa in program
  Välja torkprogram ...
  Tryck på start
  Dina händer måste vara torra!
  Ta bara i kontakten, inte i
  sladden!
  Sätt i kontakten
  Samtliga knappar är tryckkänsliga,
  ett lätt tryck räcker.
  ʋ bara avsedd för hemanvändning,
  ʋ bara avsedd för torkning av vattentvättade textilier.
  Maskinen är avsedd för användning upp till högst
  4 000 m över havet.
  Håll barn under 3 år borta från tumlaren.
  Låt inte barn rengöra eller sköta om tumlaren utan
  uppsikt.
  Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
  Håll husdjur borta från torktumlaren.
  Barn över 8 år och personer med begränsad
  fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som
  saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda
  torktumlaren under överinseende av någon eller
  om de får lära sig av någon som ansvarar för dem.
  3
  2
  1

  Torkning

  Torkning

  Kondensattank
  Kontroller
  Luftintag
  Luddfilter
  Trumma
  Använd alltid tumlaren med luddfiltret i.
  Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens.
  Kondensortumlare har låg effektförbrukning. Alla torktumlare är
  noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
  Service hjälper dig gärna om du har frågor.
  Släng i återvinningen)
  Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EU om elektriskt och
  elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment –
  WEEE).
  Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla
  maskiner inom EU.
  Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster
  hittar du på: www.siemens-home.bsh-group.com
  Trumbelysning
  (beroende på
  modell)
  Extrafunktioner
  Programvred
  Tömma kondensattanken
  Töm tanken efter varje tumling!
  1. Dra ut kondensattanken och håll den vågrätt.
  2. Häll ut kondensvattnet.
  3. Skjut in tanken tills den snäpper fast.
  Om kontrollampan È (Tank) blinkar a Felsökning, sid. 10.
  Rengöra luddfiltret
  Rengör luddfiltret efter varje tumling!
  1. Öppna luckan, ta bort ludd på/runt luckan.
  2. Dra ut luddfiltret och fäll upp det.
  3. Ta bort luddet (stryk av luddfiltret med handen).
  Är luddfiltret jättesmutsigt eller igensatt, skölj ur med varmvatten och
  torka torrt!
  4. Fäll ned och sätt i luddfiltret igen.
  Slå av torktumlaren
  Vrid programvredet till Från.
  Lämna inte tvätten i tumlaren!
  Tvätt, uttag
  Den automatiska funktionen för strykfritt låter trumman gå med vissa tidsintervall. Tvätten håller sig mjuk
  och fluffig i en timme (har du valt extrafunktionen Strykfritt, 2 timmar - beroende på modell).
  Programslut när lampan b Î(uppfluffning/klar) lyser.
  Avbryta program Lägga i eller ta ut tvättgods.
  Det går att pausa tumlingen ett slag för att lägga i eller ta ur tvätt, men du måste sedan fortsätta
  och avsluta tumlingen!
  Slå aldrig av tumlaren innan torkcykeln är klar!
  Trumman och luckan kan vara varma!
  1. Öppnar du luckan, så avbryter du torktumlingen.
  2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
  3. Välj program och tillvalsfunktioner, om det behövs.
  4. Tryck på start.
  Service-
  lucka

  Skötsel och rengöring

  Tumlarhölje, kontroller, luftintag, fuktgivare
  Torka av med mjuk, fuktig trasa.
  Använd inga kraftiga rengörings- eller lösningsmedel.
  Torka genast bort rester av tvätt- och rengöringsmedel.
  Det kan ibland samlas vatten mellan luckglas och tätning vid tumling. Det påverkar inte
  tumlarens funktion!
  Rengör skyddsfiltret 5 - 6 ggr om året
  eller om indikeringen ¡ (Filter) blinkar när du rengjort luddfiltret.
  Kondensor/skyddsfilter
  Ta bara ur och rengör skyddsfiltret! Rengör kondensorn bakom
  skyddsfiltret en gång om året!
  Låt tumlaren svalna.
  Det kan rinna ur restvatten, lägg en skurtrasa under serviceluckan.
  1. Lås upp serviceluckan.
  2. Öppna serviceluckan helt.
  3. Vrid låsningarna mot varandra.
  4. Dra ut skyddsfiltret/kondensorn.
  Se till så att du inte skadar skyddsfilter och kondensor!
  Rengör bara med varmvatten, använd inga hårda/vassa föremål!
  5. Rengör skyddsfiltret/kondensorn ordentligt.
  Låt dem droppa av ordentligt.
  6. Rengör tätningarna.
  7. Sätt i skyddsfiltret/kondensorn igen, handtaget
  nedåt!
  8. Vrid tillbaka låsningarna från varandra.
  9. Stäng serviceluckan, se till så att den snäpper fast.
  Fuktgivare
  Tumlaren har rostfria fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad.
  När de varit i bruk en längre tid, så kan det bli ett fint kalklager på dem.
  1. Öppna luckan och rengör ytan på fuktgivarna med fuktad disksvamp.
  Använd inte stålull eller skurmedel!
  Status-
  indikeringar
  ʋ (Skontork) Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl, polyamid, elastan
  och acetat, men längre torktid.
  Fininställning av
  torkresultatet
  Det går att anpassa torkresultatet (t.ex. Skåptorrt) i 3 lägen
  (1 - max. 3) för programmen Bomull, Syntet och
  Supersnabb 40’ aFörinställning = 0. Inställningen ligger kvar
  för övriga program efter finjusteringen av programmet. Mer
  information asid. 5/6.
  0, 1, 2, 3
  Rengör luddfiltret och/eller kondensorn under kran a sid. 4/6.
  Töm kondensattanken.
  Service-
  indikeringar
  ¡ (Filter)
  È (Tank)
  Maskinen ska vara av!
  Finjustera torkresultatet
  Torktumling, stryktorrt, skåptorrt, strykfritt kommer upp
  i följd.
  Kort signal vid ändring från grad 3 till 0, lång signal - öv
  riga fall.
Siemens iQ300 WT44E107FI

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 25

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Siemens iQ300 WT44E107FI? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Siemens iQ300 WT44E107FI att svara på din fråga.

Frida Larsson, 14-4-2021 18:58:13 Inga kommentarer

Maskinen startar inte blinkar mellan detta och tiden

Maskinen startar inte blinkar mellan detta och tiden
Svara på den här frågan
Conny Bergqvist, 11-4-2021 17:50:05 Inga kommentarer

Hur varm blir en torktumlare

Hur varm blir en torktumlare
Svara på den här frågan
Maria, 25-1-2021 13:37:19 Inga kommentarer

Nyckel blinkar går ej att starta

Nyckel blinkar går ej att starta
Svara på den här frågan
Tove Thyni, 9-1-2021 13:20:10 Inga kommentarer

Varför stannar vår tumlare innan tvätten är torr? Jag har tömt ur vatten behållaren och tagit bort dammet från uppsamlingslådan.

Varför stannar vår tumlare innan tvätten är torr? Jag har tömt ur vatten behållaren och tagit bort dammet från uppsamlingslå...
Svara på den här frågan
Nooshin, 6-1-2021 14:50:54 Inga kommentarer

Min torktumlaren har slutat att fungera! Det började att låta konstigt och efter 4-5 varv slutade att fungera! Och det luktade lite bränt oxå...

Min torktumlaren har slutat att fungera!
Det började att låta konstigt och efter 4-5 varv slutade att fungera!
Och det lukt...
Svara på den här frågan
Marie, 16-11-2020 16:08:50 Inga kommentarer

När jag vrider på ratten för att välja program så piper det och blinkar på nyckelsymbolen. Symbolen med en t-shirt med ett streck över lyser nu och jag tror inte att den gjorde det tidigare. Jag har tömt alla vattenbehållaren, filtret vid trumman samt kollat det nedtill. Jag har testat att vrida till alla olika program, men det blinkar samma. Jag har också testat att dra ur sladden en stund. Det spelar ingen roll om det är tvätt i maskinen eller om den är tom. Vad ska jag göra? ☺️

När jag vrider på ratten för att välja program så piper det och blinkar på nyckelsymbolen. Symbolen med en t-shirt med ett st...
Svara på den här frågan
Carl Johan Hilding , 22-10-2020 17:03:58 Inga kommentarer

Hej. Vår torktumlare varna för att den är full med vatten trots att behållaren är tom. Vad kan vara fel? Mvh Carl Johan

Hej. Vår torktumlare varna för att den är full med vatten trots att behållaren är tom. Vad kan vara fel? Mvh Carl Johan
Svara på den här frågan
Tommy, 13-9-2019 17:31:08 2 kommentarer

Hu tar man bort Barnlåset

Micke, 21-5-2020 11:55:51

Ta bort barn låset på Siemens iq 300 tumlare

Ta bort barn låset på Siemens iq 300 tumlare
Veronica Strömdahl, 21-3-2021 07:06:41

När man kommit emot låsknappen (nyckelsymbolen) hur får man upp den igen?

Svara på den här frågan
Mariana, 8-2-2020 13:48:50 3 kommentarer

Torktumlaren stannar men tvätten är inte torr

Gittan, 11-1-2021 09:26:53

Torktumlaren stannar innan tvätten är torr

Anna, 11-2-2021 08:01:36

Torktumlaren stannar trots att det ej är torrt

Mario Rojas, 12-4-2021 07:29:07

torktumlare stannar men tvätten inte klar. Jag rengjorde filtret men det hjälper inte

Svara på den här frågan
Shpresa Haxhimehmedi, 15-5-2020 16:56:11 1 kommentar

Hu tar man bort Barnlåset

Eva-Britt , 23-9-2020 06:38:00

Hur tar man bort barnlåset på torktumlaren iq300. Går ej att starta

Svara på den här frågan

Se manualen för Siemens iQ300 WT44E107FI helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 7 personer med ett genomsnitt på 8.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Siemens iQ300 WT44E107FI? Ställ din fråga här

Siemens iQ300 WT44E107FI – specifikationer

B betyder att produkten rankas bäst i sin kategori när det gäller energieffektivitet. Energimärkningssystemet bygger på ...
Allmänt
Varumärke Siemens
Modell iQ300 WT44E107FI
Produkt Torktumlare
EAN 4242003800973
Språk Svenska
Filtyp PDF
Design
Apparatens placering Fristående
Laddning Frontmatad
Torksystem Kondensering
Produktens färg Vit
Gångjärnssida Höger
Kontrolltyp Buttons,Rotary
Inbyggd display Ja
Skärmtyp LED
Sladdlängd 1.45 m
Material, trumma Galvalume
Drum volym 112 l
Prestanda
Trumkapacitet 7 kg
Torkklass B
Periodlängd 120 min
Ljudnivå Lc IEC 66 dB
Skrynkelreducering Ja
Skrynkelskydd cykel 120 min
Ergonomi
Fördröjd start timer Nej
Innerbelysning Nej
Indikator för LED-programstadie Ja
Barnsäkert -
Strömtillförsel
Energiklass B
Ansluten effekt 2800 W
AC-inspänning 220 - 240 V
Växelström Frekvens 50 hz
Ström märkning 16 A
Värmekälla Elektrisk
Årlig energiförbrukning 497 kWh
Strömförbrukning i avslaget läge 0.1 W
Strömförbrukning i vänteläge 1 W
Vikt & dimension
Bredd 598 mm
Djup 601 mm
Höjd 842 mm
Vikt 38 g

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Siemens iQ300 WT44E107FI .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här