Sony Bravia KDL-32U2520 bruksanvisning

Sony Bravia KDL-32U2520
(1)
  • Sidantal: 83
  • Filtyp: PDF

KDL-40U25xx

KDL-32U25xx

KDL-26U25xx

© 2007 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

3-271-932-41(1)
K
GB
KDL-40/32/26U25xx
3-271-932-41(0)
RU
PL
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
010COV.fm Page 1 Thursday, June 21, 2007 1:00 PM
Sony Bravia KDL-32U2520

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony Bravia KDL-32U2520? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony Bravia KDL-32U2520 att svara på din fråga.

Se manualen för Sony Bravia KDL-32U2520 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony Bravia KDL-32U2520? Ställ din fråga här

Sony Bravia KDL-32U2520 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell Bravia KDL-32U2520
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony Bravia KDL-32U2520 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här