Sony CFD-RS60CP bruksanvisning

Sony CFD-RS60CP
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
CFD-RS60CP.FISE.3-277-987-52(1)

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä
saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla
tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta
laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn
tai umpinaiseen kaappiin.
Älä altista paristoa liialliselle kuumuudelle, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Liiallinen kuulokkeiden kautta tuleva äänenpaine voi
vaurioittaa kuuloa.
3-277-987-52(1)

CD Radio

Cassette-Corder

Käyttöohjeet
FI

CFD-RS60CP

© 2007 Sony Corporation Printed in China
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on
saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Kierrätettävät lisävarusteet: Kaukosäädin

Virtalähteet

Tekniset tiedot

CD-soitin
Järjestelmä
CD-äänentoistojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityksen kesto: Jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä tehoarvo on mitattu noin 200 mm päästä optisen lukupään
objektiivin pinnalta 7 mm aukolla.)
Pyörimisnopeus
200 r/min - 500 r/min (CLV)
Kanavien lukumäärä
2
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
mitattavan alueen alapuolella
Radio
Taajuusalue
Malli 120 V
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Muut mallit
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 611 kHz (9 kHz:n välein)
530 - 1 610 kHz (10 kHz:n välein)
Antennit
FM: teleskooppiantenni
AM: sisäänrakennettu ferriittiantenni
Kasettisoitin
Äänittäminen
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Pikakelauksen kesto
noin 120 s (Sony C-60)
Taajuusvaste
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
USB
Tuettu bittinopeus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
ytetaajuudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
USB-liitin
USB-A (Full Speed)
Yleistä
Kaiutin
Full range, 10 cm, impedanssi 3,2 Ω, cone (2)
Sisääntulo
USB-liitin: Type A,
enintään 500 mA
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereo-pienoispistoke)
kuulokkeille, joiden impedanssi on 16–68 Ω
Lähtöteho
2,3 W + 2,3 W (3,2 Ω, harmoninen särö 10 %)
Käyttöjännite
CD+Radio+Kasettisoitin:
Malesia, Singapore ja aimaa: 230 - 240 V AC, 50 Hz
Meksiko: 120 V AC, 60 Hz
Muut: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20-paristoa (koko D)
Kaukosäädin:
3 V DC, 2 R03-paristoa (koko AAA)
Virrankulutus
AC 18 W
Paristojen käyttöikä
CD+Radio+Kasettisoitin:
FM-äänitys
Sony R20P: noin 13,5 h
Sony-alkaliparistot LR20: noin 20 h
Kasettien toisto
Sony R20P: noin 7 h
Sony-alkaliparistot LR20: noin 12 h
CD-toisto
Sony R20P: noin 2,5 h
Sony-alkaliparistot LR20: noin 7 h
Mitat
noin 420 × 158,5 × 260 mm (l/k/s)
(sis. ulkonevat osat)
Paino
noin 3,8 kg (sis. paristot)
Soittimen mukana toimitettavat lisävarusteet
virtajohto (1)
kaukosäädin (1)
Muotoilua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.
Valinnaiset lisävarusteet
Sony MDR -kuulokesarja
CD-levy
Kappaleen numero Toistoaika
MP3-levy
MP3-tiedoston
numero
Tiedostonimen jälkeen näytetään
toistoaika
Toiminto Paina
Toiston keskeytys Paina soittimen
-painiketta
tai kaukosäätimen
-painiketta
(
). Paina painiketta uudestaan
jatkaaksesi toistoa.
Toiston pysäytys Paina
-painiketta (
)
Seuraavaan
kappaleeseen/
MP3-tiedostoon
siirtyminen
Paina
-painiketta (
)
Edelliseen
kappaleeseen/
MP3-tiedostoon
palaaminen
Paina
-painiketta (
)
MP3-levyl
olevan kansion
valinta
Siirry eteenpäin painamalla
soittimen painiketta + ja
taaksepäin painamalla soittimen
painiketta – (
)
tai painamalla kaukosäätimen painiketta
FOLDER + tai FOLDER – (
).
Tietyn kohdan
etsiminen
kuuntelun aikana
Pidä soittimen
- (eteenpäin)
tai
-painiketta (taaksepäin)
(
) painettuna toiston aikana,
kunnes löydät oikean kohdan
(kaukosäätimessä
- ja
-
painikkeet
).
Tietyn kohdan
etsiminen näytön
avulla
Pidä soittimen
- (eteenpäin)
tai
-painiketta (taaksepäin)
(
) painettuna tauon aikana,
kunnes löydät oikean kohdan
(kaukosäätimessä
- ja
-
painikkeet
).
Kappaleen tai
MP3-tiedoston
valitseminen
Paina kappaletta tai MP3-
tiedostoa vastaavaa kaukosäätimen
numeropainiketta (
).
CD-levyn
poistaminen
Paina
PUSH OPEN/CLOSE-
painiketta (
).
Vinkkejä
Toisto alkaa siitä kappaleesta/MP3-tiedostosta, jota kuuntelit
viimeksi. Toistettavan kappaleen/MP3-tiedoston numero näkyy
näytössä tauon ajan.
Mikäli et halua jatkaa siitä, mihin toisto viimeksi pysäytettiin, vaan
kuunnella ensimmäisestä kappaleesta alkaen, paina
-painiketta
(
) tai avaa CD-kelkka pysäytystilassa.

Tietyn kappaleen valitseminen kaukosäätimellä

Esimerkit:
Valitse ensimmäinen kappale tai MP3-tiedosto: Paina
1-painiketta (
) ja sitten ENTER-painiketta (
).
Valitse 12. kappale tai MP3-tiedosto: Paina 1-painiketta ja
sitten 2-painiketta (
) ja lopuksi ENTER-painiketta (
).
Valitse 123. kappale tai MP3-tiedosto: Paina 1-painiketta,
sitten 2-painiketta, vielä 3-painiketta (
) ja lopuksi
ENTER-painiketta (
).
Huomautus
Yksittäistä kappaletta ei voi valita, jos näytössä lukee ”SHUF” tai ”PGM.
Poista ”SHUF”- ja ”PGM”-toiminto painamalla MODE-painiketta (
).

Esimerkki kansiorakenteesta ja toistojärjestyksestä

Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on seuraava:
CD-R
CD-RW
3
2
1
2
4
5
3
6
7
8
4
9
5
0
6
1
Kansio
MP3-tiedosto
MP3-levyjä koskevia huomautuksia
Soitin lukee kaikki levyn tiedostot, kun levy syötetään soittimeen.
ytössä näkyy lukemisen aikana ”READING”. Jos levy sisältää
useita kansioita tai muita kuin MP3-tiedostoja, toiston aloitus tai
seuraavan MP3-tiedoston toiston aloitus saattaa kestää kauan.
Älä tallenna levylle, jolta on tarkoitus kuunnella MP3-tiedostoja,
ylimääräisiä kansioita tai muita kuin MP3-tiedostoja.
Kaukosäätimen numeronäppäimillä (
) voi valita MP3-tiedostoja
vain valittuna olevasta kansiosta.
Kansio, joka ei sisällä MP3-tiedostoja, ohitetaan.
Tiedostojen enimmäismäärä: 255
Kansioiden enimmäismäärä: 150
Kansioiden ja tiedostojen enimmäismäärä yhteensä: 300
Hakemistoportaiden enimmäismäärä: 8
Kansioiden ja tiedostojen nimet näkyvät 32 merkkiin asti.
Soitin näyttää merkit A–Z, a–z, 0–9 ja _. Muut merkit näkyvät
alaviivana (”_”).
Tämä soitin vastaa ID3-tunnisteen versiota 1.1. Jos tiedosto sisältää
ID3-tiedot, kappaleen, esittäjän ja albumin nimi näkyvät näytössä.
Muista lisätä tiedostonimeen mp3-tunniste.
Jos lisäät mp3-tunnisteen muuhun kuin MP3-tiedostoon, soitin ei
tunnista tiedostoa oikein ja tuottaa sattumanvaraista kohinaa, joka
voi vahingoittaa kaiuttimiasi.
Tiedoston nimi ei vastaa ID3-tunnistetta.
Radion kuuntelu

1 Paina soittimen RADIO-painiketta (

) tai
kaukosäätimen BAND-painiketta (
) toistuvasti.
Jokaisella painalluksella näytön tiedot muuttuvat
seuraavasti:
”FM” AM.

2 Pidä painiketta TUNE+ tai TUNE– (

) painettuna,
kunnes näytön taajuutta esittävät numerot alkavat
vaihtua.
Soitin käy automaattisesti läpi radiotaajuudet ja
pysähtyy löytäessään selkeästi kuuluvan radioaseman
taajuuden.
Jos et löydä jonkin aseman taajuutta, paina toistuvasti
painiketta TUNE+ tai TUNE– (
) muuttaaksesi
taajuutta askel kerrallaan.
Kun FM-stereolähetykseen saadaan yhteys, näyttöön
ilmestyy teksti ST.
Vinkki
Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta (
),
kunnes näytössä lukee ”Mono, jolloin radio kuullaan monoäänenä.

AM-taajuuden taajuusvälin vaihtaminen

(ei koske mallia 120 V)

Jos haluat vaihtaa AM-taajuuden taajuusväliä, toimi
seuraavasti:

1 Paina soittimen RADIO-painiketta (

), kunnes
näytössä lukee ”AM”.

2 Paina soittimen DISP/ENT/MEMORY-painiketta (

)
2 sekunnin ajan.

3 Paina soittimen RADIO-painiketta (

) 2 sekunnin
ajan.
ytössä vilkkuu ”9K STEP” tai ”10K STEP.

4 Paina soittimen painiketta PRESET + tai

PRESET – (
) ja valitse 9K STEP (9 kHz:n taajuusväli)
tai 10K STEP (10 kHz:n taajuusväli).

5 Paina soittimen DISP/ENT/MEMORY-painiketta (

).
Kun taajuusväliä on muutettu, AM-radioasemat tulee
valita uudestaan.
Kasetin toistaminen
Käytä soittimen painikkeita.

1 Paina soittimen TAPE-painiketta

.

2 Paina soittimen -painiketta (

) ja aseta kasetti
kasettipesään toistettava puoli itseäsi kohti. Käytä
vain TYPE I (normal) -kasetteja. Sulje kasettipesä.
Varmista, että kasetin nauha on tiukasti kelalla.
Roikkuva nauha voi vahingoittua sekä vahingoittaa
soitinta.

3 Paina soittimen -painiketta (

).
Soitin alkaa toistaa kasettia.
Toiminto Paina
Toiston keskeytys Paina soittimen -painiketta (). Jatka
toistoa painamalla painiketta uudelleen.
Toiston pysäytys Paina soittimen -painiketta ().
Pikakelaus eteen- tai
taaksepäin
Paina soittimen - tai -painiketta
(pikakelaus eteen- tai taaksepäin) ().
Kasettipesän avaaminen Paina soittimen -painiketta ().
Äänittäminen kasetille
Käytä soittimen painikkeita.
1
Avaa kasettipesä painamalla soittimen -painiketta
(
). Aseta tyhjä kasetti pesään nauhoitettava puoli
itseäsi kohti. Käytä vain TYPE I (normal) -kasetteja.
Sulje kasettipesä.

2 Valitse väline, josta haluat äänittää.

Jos haluat äänittää CD-levyltä kasetille, aseta CD-levy
soittimeen ja paina soittimen CD-painiketta (
).
Jos haluat äänittää radio-ohjelmaa, valitse haluamasi
radioasema.

3 Aloita äänittäminen painamalla soittimen

-painiketta (
);
myös
-painike painuu alas.
Toiminto Paina
Äänityksen
keskeyttäminen
Paina soittimen
-painiketta (
).
Jatka äänitystä painamalla painiketta
uudelleen.
Äänityksen
lopettaminen
Paina soittimen

-painiketta (
).
Vinkkejä
Äänenvoimakkuuden tai ääniasetusten säätö ei vaikuta äänityksen
laatuun.
Jos AM-asema alkaa viheltää, kun olet painanut -painiketta
(
) (vaihe 3), paina soittimen MODE-painiketta (
) ja valitse
ISS (Interference Suppress Switch). Tämä vaimentaa hälyääntä
parhaiten.
Äänitettäessä on varminta käyttää verkkovirtaa.
Kasetin tyhjentäminen:
1 Aseta kasettipesään kasetti, jonka haluat tyhjentää.
2 Paina soittimen TAPE-painiketta
.
3 Paina soittimen
-painiketta (
).
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteesta
Soittimella voi kuunnella myös USB-laitteeseen (digitaalinen
soitin tai USB-tallennusväline) tallennettua musiikkia.
Soittimella voi toistaa vain MP3-muotoon* tallennettuja
musiikkitiedostoja.
Takasivulla on ”Luettelo yhteensopivista USB-laitteista,
jotka voidaan liittää tähän soittimeen.
* Jos tiedosto on tuotesuojattu (Digital Rights Management), tämä
soitin ei toista sitä.

1 Paina soittimen USB-painiketta (

).

2 Kytke USB-laite

soittimen USB-liittimeen (
).
yttöön tulee teksti ”USB MEMORY”.

3 Paina

-painiketta (
).
Soitin alkaa toistaa USB-laitteen tiedostoja.
MP3-tiedoston
numero
Tiedostonimen jälkeen näytetään
toistoaika

4 Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi painikkeilla

VOLUME + ja - (VOL + ja - kaukosäätimessä)
.
Muut toiminnot
Toiminto Paina
Toiston keskeytys Paina soittimen
- tai
-painiketta
(
). Jatka toistoa painamalla painiketta
uudelleen*.
Toiston pysäytys Paina
-painiketta (
)
Kansion valitseminen Paina painiketta + tai – (
).
Tiedoston
valitseminen
Paina
- tai
-painiketta (
).
Tietyn kohdan
etsiminen tiedostosta
Pidä
- tai
-painiketta (
)
painettuna toiston aikana ja vapauta
painike oikean kohdan löytyessä.
Jatkuvan toiston
valitseminen
Paina soittimen REPEAT-painiketta (
),
kunnes näyttöön tulee ” ” tai ” 1”.
USB-laitteen
poistaminen
Pidä
-painiketta (
) painettuna,
kunnes näytössä lukee ”NO DEV”, ja
poista sitten USB-laite.
* Kun toistettavana on VBR MP3 -tiedosto, toisto ei keskeytyksen
jälkeen välttämättä jatku samasta kohdasta.

Toistotilan vaihtaminen

Paina MODE-painiketta (
) toistuvasti, kun USB-
laitetta ei toisteta. Voit valita normaalin toiston
(” ” = USB-laitteen kansion kaikki tiedostot), toiston
satunnaisessa järjestyksessä (”SHUF” tai
SHUF”) tai ohjelmoida toistojärjestyksen (”PGM”).
USB-laitteen toistoon liittyviä huomautuksia
Toistotilaa ei voi muuttaa toiston aikana.
Toiston alkamiseen menee keskimääräistä kauemmin, jos
kansioita on paljon
USB-laite on melkein täynnä.
Kun USB-laite kytketään soittimeen, se lukee ensin kaikki USB-
laitteen tiedot. Jos USB-laitteessa on paljon kansioita ja tiedostoja,
niiden lukeminen voi kestää kauan.
USB-laitetta ei saa kytkeä soittimeen USB-jakajan kautta.
Joskus toiminnon suorittaminen USB-laitteesta välittyy soittimeen
viiveellä.
Tämä soitin ei ehkä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen toimintoja.
Tämän soittimen tallentamat tiedostot toistetaan kansioiden
luomisjärjestyksessä. Jollakin muulla laitteella (esimerkiksi
tietokoneella) tallennettuja tiedostoja ei välttämättä toisteta
tallennusjärjestyksessä.
Tämän soittimen toistojärjestys ei välttämättä ole sama kuin USB-
laitteessa.
Ennen kuin poistat USB-laitteen, pidä -painike (
) painettuna
ja varmista, että näytössä lukee ”NO DEV”. Jos USB-laite poistetaan
soittimesta, kun näytössä ei lue ”NO DEV”, USB-laite ja sen
sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
Älä tallenna MP3-tiedostoja sisältävään USB-laitteeseen muita
tiedostoja tai ylimääräisiä kansioita.
Toiston aikana kansiot, jotka eivät sisällä MP3-tiedostoja, ohitetaan.
Tämä soitin toistaa vain MP3-tiedostot, joissa on mp3-
tiedostotunniste.
Jos levyllä on mp3-tunnisteella tallennettuja muita kuin MP3-
tiedostoja, soitin saattaa tuottaa kohinaa tai soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
Yhteen USB-laitteeseen voi tallentaa enintään 999 MP3-tiedostoa ja
999 kansiota.
MP3-tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä voi vaihdella
hakemistorakenteesta riippuen.
Yhteensopivuutta kaikkien MP3-kirjoitus- ja MP3-lukuohjelmien
sekä tallennusvälineiden kanssa ei voida taata. Jos soittimeen
kytketään yhteensopimaton USB-laite, ääni saattaa pätkiä tai
kaiuttimista kuulua pelkkää kohinaa. On myös mahdollista, ettei
soitin toista laitteen tietoja lainkaan.
Äänittäminen levyltä
USB-laitteeseen
Kun USB-laite (digitaalinen soitin tai USB-
tallennusväline) kytketään soittimen
USB-liittimeen
(
), musiikkia voi äänittää levyltä USB-laitteeseen.
Tällä soittimella USB-laitteeseen voi tallentaa musiikkia
vain CD-DA- ja MP3-levyiltä. Soittimella ei voi tallentaa
kasettisoittimen tai radion ääntä USB-laitteeseen.
Äänitiedostot tallennetaan MP3-muodossa.
CD-levyltä äänitettäessä äänitys vie tallennuskapasiteettia
noin 1 Mt/min. Jos äänitys tapahtuu MP3-levyltä,
tiedostokoko voi olla suurempi.
Takasivulla on ”Luettelo yhteensopivista USB-laitteista.
Synkro-äänitys
Synkro-äänitys on toiminto, jonka avulla voit helposti
tallentaa koko CD-levyn USB-laitteeseen. Lue myös
takasivun kohta ”Yksittäisen kappaleen tai MP3-
tiedoston äänittäminen USB-laitteeseen toiston aikana.

1 Kytke tallentava USB-laite

USB-liittimeen (
).
Jos tarvitset USB-kaapelia, käytä laitteen mukana
toimitettua USB-kaapelia.
Lisätietoja USB-laitteen liittämisestä voi lukea laitteen
käyttöohjeesta.
2 pistorasiaan1 soittimeen
Liitä virtajohto tai aseta paristokoteloon kuusi R20-paristoa (D-koko, hankittava erikseen) .
Huomautus
Vaihda paristot, kun OPR/BATT-merkkivalo (
) himmenee tai kun laite ei enää toimi.
Vaihda kaikki paristot uusiin. Muista poistaa CD-levy laitteesta ennen paristojen vaihtoa.
Jos käytät laitetta paristovirralla, irrota virtajohto laitteesta.
Kun laitetta käytetään paristovirralla, virtaa ei voi kytkeä päälle kaukosäätimellä.
Kaukosäätimen käyttöönotto
Aseta kaukosäätimeen kaksi R03-paristoa (AAA-koko, hankittava erikseen).

Paristojen vaihto

Normaalikäytössä paristojen tulisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun laitetta ei enää voi ohjata kaukosäätimellä, vaihda
kaikki paristot uusiin.

Perustoiminnot

2 Paina CD-painiketta (

) ja aseta äänitettävä levy
soittimeen.

3 Kun CD-levyn toisto on pysäytetty, valitse toistotila

painamalla MODE-painiketta (
) toistuvasti.
Toistotila muuttuu automaattisesti normaaliksi,
jos soitin on äänityksen alussa jossakin muussa
toistotilassa (satunnaistoisto, kappaleiden/levyn
jatkuva toisto tai ohjelmoitu toisto ilman, että
kappaleita tai MP3-tiedostoja olisi ohjelmoitu).
Lisätietoja toistotiloista on kohdassa ”Musiikin
kuunteleminen USB-laitteesta- ”Toistotilan vaihtaminen.

4 Paina soittimen CD-USB SYNC/REC1 -painiketta (

).
ytössä vilkkuu teksti ”REC”, ja vuorotellen
näytetään tekstit ”CD SYNC”, ”FREExxxM”* (vapaata
tilaa USB-laitteessa) ja ”PUSH ENT”.
USB-laite jää äänityksen valmiustilaan ja soitin toiston
taukotilaan.
* Jos vapaata tilaa on gigatavuissa, näyttöön tulevassa tekstissä
yksikkö on ”G”: ”FREExxxG”.

5 Paina soittimen DISP/ENT/MEMORY-painiketta (

)
tai kaukosäätimen ENTER-painiketta (
).
Äänitys alkaa. Soitin ja USB-laite pysähtyvät
molemmat automaattisesti, kun äänitys on valmis.

Äänityksen keskeyttäminen

Paina -painiketta (
).

USB-laitteen poistaminen

1 Paina USB-painiketta (

), kun soitin on lopettanut
toiston.

2 Pidä soittimen -painiketta (

) painettuna, kunnes
näytössä lukee ”NO DEV”.

3 Poista USB-laite.

MP3-tiedostojen ja kansioiden poistaminen

USB-laitteesta

MP3-tiedostoja ja kansioita voi poistaa USB-laitteesta.

1 Kytke tallentava USB-laite

USB-liittimeen (
).

2 Paina soittimen USB-painiketta

.

3 Valitse poistettava MP3-tiedosto tai kansio

painamalla toistuvasti
- tai
-painiketta (
).

4 Paina soittimen ERASE-painiketta (

).
Jos haluat poistaa kappaleen, näyttöön tulee ensin
teksti ”TRACK” (”Kappale”) ja sitten kysymys
”ERASE?” (”Poistetaanko?”).
Jos haluat poistaa kansion, näyttöön tulee ensin teksti
”FOLDER” (”Kansio”) ja sitten kysymys ”ERASE?”
(”Poistetaanko?”).
Peruuta tiedoston tai kansion poistaminen painamalla
-painiketta (
).

5 Paina soittimen DISP/ENT/MEMORY-painiketta (

)
tai kaukosäätimen ENTER-painiketta (
).
Valittu MP3-tiedosto tai kansio poistetaan.

Kansioiden ja tiedostojen luomista koskevia

sääntöjä

Kun USB-laitteeseen tallennetaan ensimmäinen äänitys,
”MUSIC”-kansio luodaan suoraan ”ROOT”-juurikansion
alle. Kansiot ja tiedostot luodaan ”MUSIC”-kansioon alla
kuvatulla tavalla, äänitystavasta riippuen.
Synkro-äänitys
1)
Äänityslähde Kansion nimi Tiedoston nimi
MP3 Sama kuin äänityslähde
2)
CD-DA ”FLDR001”
3)
”TRACK001”
4)
REC1-äänitys
5)
Äänityslähde Kansion nimi Tiedoston nimi
MP3
”REC1”
6)
Sama kuin
äänityslähde
2)
CD-DA ”TRACK001”
4)
1)
Normaalissa toistotilassa kansion nimeksi tulee ”FLDRxxx” ja
tiedoston nimi muodostuu lähteen perusteella (CD-DA tai MP3).
Lisätietoja toistotiloista on kohdassa ”Musiikin kuunteleminen USB-
laitteesta” - ”Toistotilan vaihtaminen.
2)
Nimet näkyvät 32 merkkiin asti.
3)
Kansiot nimetään järjestyksessä. Kansioiden enimmäismäärä on 999
(sisältää juurikansion ja automaattisesti luodun MUSIC-kansion).
4)
Tiedostot nimetään järjestyksessä.
5)
Lue myös takasivun kohta ”Yksittäisen kappaleen tai MP3-tiedoston
äänittäminen USB-laitteeseen toiston aikana.
6)
Uusi tiedosto äänitetään ”REC1”-kansioon aina, kun REC1-äänitys
suoritetaan.
Huomautus
USB-laitetta ei saa poistaa kesken äänityksen tai tiedostojen/
kansioiden poistamisen. Jos USB-laite poistetaan soittimesta kesken
toiminnon, USB-laite ja sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
USB-laitetta ei saa kytkeä soittimeen USB-jakajan kautta.
Kun CD-levyä äänitetään USB-laitteeseen, kappaleet tallennetaan
MP3-muodossa nopeudella 128 kbps. Kun USB-laitteeseen
äänitetään MP3-tiedostoja, niiden bittinopeus on sama kuin
alkuperäisissä tiedostoissa.
Kun USB-laitteeseen äänitetään MP3-tiedostoja, kaiuttimista ei
kuulu ääntä ja näytössä lukee ”HI-SPEED.
CD-levyn tekstitietoja ei liitetä MP3-tiedostoihin.
Jos äänitys keskeytetään, ennen kuin se on kokonaan valmis, laite luo
MP3-tiedoston, johon on tallennettu kaikki keskeytykseen saakka
äänitetyt tiedot.
Äänitys keskeytyy automaattisesti, jos
USB-laitteen vapaa tila loppuu
MP3-tiedostojen määrä saavuttaa USB-laitteen MP3-tiedostojen
enimmäismäärän.
Yhteen USB-laitteeseen voi tallentaa enintään 999 MP3-tiedostoa
ja 999 kansiota (Sisältää juurikansion ja automaattisesti luodun
MUSIC-kansion.)
MP3-tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä voi vaihdella
hakemistorakenteesta riippuen.
MP3-tiedostoja ja kansioita ei voi poistaa satunnaistoiston eikä
ohjelmoidun toiston aikana.
Mikäli poistettavassa kansiossa on myös muita kuin MP3-tiedostoja
tai alikansioita, näitä ei poisteta.
Uusimman äänityksen perään lisätään järjestysnumero, jos USB-
laitteessa on jo saman niminen kansio tai tiedosto. Näin uusi äänitys
ei korvaa vanhempaa tiedostoa/kansiota.
Kun MP3-tiedostoja äänitetään USB-laitteeseen, kaiuttimista ei
kuulu ääntä.

Perustoiminnot

* Äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeessa VOLUME + (VOL +
kaukosäätimessä) sekä kaukosäätimen painikkeissa
,
,
ja 5
on sormin tuntuva piste.
Ennen laitteen käyttöä

Käyttöjännite

Käyttöjännite on merkitty soittimen pohjaan.
Tarkista käyttöjännite, ennen kuin muutat AM-
taajuuden taajuusväliä, radion taajuusaluetta tai
verkkovirtatoimintaa.

Virran kytkentä / katkaisu

Paina OPERATE-painiketta (
).

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina painiketta VOLUME +, - (VOL +, - kaukosäätimessä)
(
).

Kuulokkeiden kautta kuuntelu

Liitä kuulokkeet kuulokeliitäntään (
).

Ääniominaisuuksien valinta

Valitse ääniominaisuudet painamalla toistuvasti
soittimen SOUND-painiketta (
).
Valitse Näin saat
ROCK
voimakkaat, kirkkaat äänet; matalia ja
korkeita äänialueita painotetaan
POP
kevyet, kirkkaat äänet; korkeita ja keskivälin
äänialueita painotetaan
JAZZ
iskevät äänet, bassoääniä painotetaan
VOCAL
lauluääniä varten, painotus keskiäänialueilla
OFF
koko dynaaminen äänitaajuusalue esimerkiksi
klassista musiikkia varten

Basson vahvistaminen

Paina soittimen MEGA BASS -painiketta (
).
yttöön tulee teksti ”MEGA BASS”.
Bassovahvistus poistetaan käytöstä painamalla painiketta
uudelleen.
CD-/MP3-levyn toisto

1 Paina soittimen CD-painiketta

.
(Valitse CD kaukosäätimellä käynnistämällä
kaukosäädin ensin OPERATE-painikkeesta (
) ja
painamalla sitten toistuvasti FUNCTION-painiketta
(
), kunnes näytössä lukee ”CD.)
2 Paina soittimen PUSH OPEN/CLOSE-painiketta (
)
ja aseta CD-levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
Sulje kelkka painamalla soittimen PUSH OPEN/
CLOSE-painiketta (
).

3 Paina soittimen

-painiketta (tai kaukosäätimen
painiketta
)
.
Kaikki kappaleet/MP3-tiedostot toistetaan kerran.
Kun syötät MP3-levyn soittimeen, näytössä lukee
”MP3” soittimen luettua tiedostojen tiedot.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin
myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole
Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -
standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Fraunhofer IIS ja omson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.

VARNING

Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för
att undvika risk för brand eller elstötar.
Du riskerar elektriska stötar om du öppnar chassit.
Överlåt service till kvalicerad personal.
Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av
tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eersom
det kan medföra risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå anläggningen, eersom det kan leda till brand
eller elstötar.
Anslut anläggningen till ett lättåtkomligt vägguttag. Om
anläggningen skulle bete sig på något onormalt sätt så
dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Utsätt inte batteriet för höga temperaturer som i direkt
solljus, eld eller liknande.
Orimligt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
3-277-987-52(1)

CD Radio

Cassette-Corder

Bruksanvisning
SE

CFD-RS60CP

© 2007 Sony Corporation Printed in China
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar i
den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll

Strömkällor

Tekniska data

Cd-spelare
System
CD-DA-system (Compact Disc Digital Audio)
Laserdiodegenskaper
Emission, varaktighet: Kontinuerlig
Laseruteekt: Mindre än 44,6 µW
(Uteekten avser det värde som uppmätts vid ett avstånd om cirka 200 mm
från objektivets linsyta på den optiska pickupen med 7 mm öppning.)
Rotationshastighet
200 varv/min (rpm) till 500 varv/min (rpm) (CLV)
Antal kanaler
2
Frekvensåtergivning
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Svaj och vibrationer
Under mätbar gräns
Radio
Frekvensomfång
120 V-modell
FM: 87,5-108 MHz
AM: 530-1 710 kHz
Övriga modeller
FM: 87,5-108 MHz
AM: 531-1 611 kHz (9 kHz intervall)
530-1 610 kHz (10 kHz intervall)
Antenner
FM: Teleskopantenn
AM: Integrerad ferritantenn
Cassette-corder-del
Inspelningssystem
2-kanalig stereo för 4 spår
Snabbspolningstid
Cirka 120 sek. med Sony-kassett C-60
Frekvensåtergivning
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
USB
Bithastighet som kan användas
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbit/s, VBR
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
(USB)-port
USB-A (Full Speed)
Allmänt
Högtalare
Fullt frekvensomfång: 10 cm diam., 3,2 Ω, kontyp (2)
Ingång
(USB)-port: Typ A, max.
strömstyrka 500 mA
Utgångar
Hörlursjack (stereominijack)
För 16 - 68 Ω impedanshörlurar
Uteekt
2,3 W + 2,3 W (vid 3,2 Ω, 10% harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
För CD radio cassette-corder:
Modeller för Malaysia, Singapore och ailand: 230 - 240 V AC, 50 Hz
Mexico-modell: 120 V AC, 60 Hz
Övriga modeller: 230 V AC, 50 Hz
Batterier på 9 V DC, 6 R20 (storlek D)
För ärrkontrollen:
3 V DC, 2 R03-batterier (storlek AAA)
Strömförbrukning
AC 18 W
Batteriets livslängd
För CD radio cassette-corder:
FM-inspelning
Sony R20P: cirka 13,5 h
Sony alkaliska LR20: cirka 20 h
Uppspelning av kassett
Sony R20P: cirka 7 h
Sony alkaliska LR20: cirka 12 h
Spelning av cd-skivor
Sony R20P: cirka 2,5 h
Sony alkaliska LR20: cirka 7 h
Mått
Cirka 420 × 158,5 × 260 mm (b/h/d)
(inkl. utskjutande delar)
Vikt
Cirka 3,8 kg (inkl. batterier)
Medföljande tillbehör
tsladd (1)
Fjärrkontroll (1)
Design och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
Valfria tillbehör
Hörlurar i Sony MDR-serien
Ljud-cd
Spårnummer Speltid
MP3-skiva
MP3-lnummer När lnamnet har visats anges
speltiden
Om du vill Tryck på
Pausa uppspelningen
på enheten (
på frrkontrollen)
.
Återuppta uppspelningen genom att
trycka en gång till.
Avbryta
uppspelningen
.
Gå till nästa spår/
MP3-fil
.
Gå tillbaka till
föregående spår/
MP3-fil
.
Välj en mapp på en
MP3-skiva
+ enheten om du vill framåt och
– om du vill gå bakåt
.
(Använd FOLDER + eller – på
fjärrkontrollen
.)
Hitta en viss plats
medan du lyssnar
(framåt) eller
(bakåt)
enheten under spelningen och håll ned
tills du hittar platsen (Använd
eller
på fjärrkontrollen.)
Hitta en plats
medan du tittar på
teckenfönstret
(framåt) eller
(bakåt)
enheten under paus och håll ned tills du
hittar platsen (Använd
eller
på fjärrkontrollen.)
Hitta ett visst spår/
MP3-fil direkt
sifferknappen
på spåret/MP3-filen på
fjärrkontrollen.
Ta ut cd-skivan
PUSH OPEN/CLOSE
.
Tips
Spelningen börjar från den senaste låten/MP3-len som
spelades (Återuppta spelning). När musiken inte spelas visas numret
på spåret/MP3-len som ska spelas.
Du kan avbryta Återuppta spelning (börja spela från början av
skivans första spår/MP3-l) genom att trycka på
eller öppna
cd-facket i stoppläge.

Söka efter ett spår via nummer på

ärrkontrollen

(Exempel)
r spår/MP3-lnummer 1: Tryck på 1
och sedan på
ENTER
.
r spår/MP3-lnummer 12: Tryck på 1, 2
och sedan
på ENTER
.
r spår/MP3-lnummer 123: Tryck på 1, 2, 3
och
sedan på ENTER
.
Obs!
Du kan inte hitta ett visst spår/MP3-l om ”SHUF” eller ”PGM” lyser
i teckenfönstret. Stäng av indikatorn genom att trycka på MODE
.

Exempel på mappstruktur och spelordning

Spelordningen för mappar och ler är:
CD-R
CD-RW
3
2
1
2
4
5
3
6
7
8
4
9
5
0
6
1
Mapp
MP3-l
Information om MP3-skivor
När skivan har satts in läser enheten alla ler på skivan. Under tiden
visas ”READING”. Om det nns många mappar eller andra ler än
MP3-ler på skivan kan det ta ett tag innan spelningen börjar eller
innan nästa MP3-l börjar spelas.
Spara inte onödiga mappar eller ler förutom MP3-ler på skivor
som ska användas för att lyssna på MP3-ler.
Det går bara att hitta en specik MP3-l med sierknapparna
för
MP3-lerna i den valda mappen.
Mappar som inte innehåller någon MP3-l hoppas över.
Högsta antal ler: 255
Högsta antal mappar: 150
Högsta antal mappar och ler sammanlagt: 300
Högsta antal katalogsteg: 8
Mapp- och lnamn kan visas med upp till 32 tecken.
Tecknen A-Z, a-z, 0-9 och _ kan visas på enheten. Andra tecken
visas som ”_”.
Enheten stöder version 1.1 av ID3-taggformatet. Om len innehåller
ID3-tagginformation kan låttitel, artistnamn och albumnamn visas.
När du ger len ett namn ska du ange ltillägget ”mp3” eer
lnamnet.
Om du anger tillägget ”mp3” till en annan l än en MP3-l
kan enheten inte känna igen len ordentligt, och i stället hörs
slumpmässigt ljud som kan skada högtalarna.
Filnamnet är inte samma som ID3-taggen.
Lyssna på radion

1 Tryck på RADIO

på enheten (BAND
ärrkontrollen) era gånger.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret enligt följande:
”FM” AM”.

2 Håll ned TUNE + eller –

tills frekvenssirorna
ändras i teckenfönstret.
Enheten söker automatiskt igenom radiofrekvenserna
och stannar när en tydlig station upptäcks.
Om du inte kan få in en viss station trycker du på
TUNE + eller –
era gånger för att ändra frekvens
steg för steg.
r en FM-sändning i stereo tas emot visas ”ST.
Tips
Om FM-sändningen är brusig trycker du på MODE
tills ”Mono
visas i teckenfönstret och radion spelas i mono.

Ändra AM-inställningsintervall

(Förutom för 120 V-modellen)

Om du vill ändra på AM-inställningsintervallet gör du
så här:

1 Tryck på RADIO

på enheten tills ”AM” visas.

2 Tryck på DISP/ENT/MEMORY

på enheten i 2
sekunder.

3 Tryck på RADIO

på enheten i 2 sekunder.
”9K STEP” eller ”10K STEP” blinkar.

4 Tryck på PRESET + eller –

på enheten och välj ”9K
STEP” för 9 kHz intervall eller ”10K STEP” för 10 kHz
intervall.

5 Tryck på DISP/ENT/MEMORY

på enheten.
r du har ändrat på inställningsintervallet måste du
ställa in förinställda AM-radiostationer på nytt.
Spela upp en kassett
Använd knapparna på enheten till att utföra åtgärden.

1 Tryck på TAPE

på enheten.

2 Tryck på 

på enheten och sätt i kassetten i
kassettfacket med den sida du vill spela upp riktad
mot dig. Använd endast band av TYPE I (normal).
Stäng facket.
Se till att bandet i kassetten är ordentligt upprullat
– annars kan kassetten eller enheten skadas.

3 Tryck på

på enheten.
Enheten börjar uppspelningen.
Om du vill Tryck på
Pausa uppspelningen på enheten. Återuppta
uppspelningen genom att trycka en
gång till.
Avbryta uppspelningen  på enheten.
Spola fram eller spola
tillbaka

eller (spola fram eller tillbaka)

på enheten.

Mata ut kassetten  på enheten.
Spela in på en kassett
Använd knapparna på enheten till att utföra åtgärden.
1
Tryck på 
på enheten för att öppna
kassettfacket och sätt i en tom kassett. Den sida du
vill spela in på ska vara riktad mot dig. Använd endast
kassetter av TYPE I (normal). Stäng facket.

2 Välj vilken programkälla du vill spela in.

Om du vill spela in från cd-spelaren sätter du in en
cd-skiva och trycker på CD
på enheten.
Om du vill spela in från radion ställer du in önskad
station.

3 Tryck på

på enheten för att starta
inspelningen
(
trycks ned automatiskt).
Om du vill Tryck på
Göra en paus i
inspelningen
på enheten.
Tryck på knappen igen för att
återuppta inspelningen.
Avbryta inspelningen

på enheten.
Tips
Om du justerar volymen eller ljudbetoningen påverkas inte
inspelningsnivån.
Om AM-programmet avger ett visslande ljud när du har tryckt ned
i steg 3 trycker du ned MODE
på enheten för att välja den
placering av ISS (Interference Suppress Switch) som ger den största
minskningen av ljudet.
För bäst resultat bör du använda nätsladden som strömkälla vid
inspelningen.
Radera en inspelning på följande sätt:
1 Sätt i kassetten där inspelningen du vill radera nns.
2

Tryck på TAPE

på enheten.
3 Tryck på
på enheten.
Lyssna på musik via en USB-enhet
Du kan lyssna på musik som är lagrad på en valfri USB-
enhet (digital musikspelare eller USB-lagringsmedia).
Endast musikler i MP3-format* kan spelas upp på den
här enheten.
Under ”Spelbara/inspelningsbara USB-enheter” på nästa sida
nns en lista över USB-enheter som kan anslutas till enheten.
* Filer med copyrightskydd (Digital Rights Management) kan inte
spelas upp på den här enheten.

1 Tryck på USB

på enheten.

2 Anslut USB-enheten till

(USB-porten)
enheten.
”USB MEMORY” visas i teckenfönstret.

3 Tryck på

.
Enheten börjar uppspelningen.
MP3-lnummer När lnamnet har visats anges
speltiden

4 Tryck på VOLUME + eller – (eller VOL + eller – på

ärrkontrollen)
för att justera volymen.
Annan användning
Om du vill Tryck på
Pausa uppspelningen
(eller
på enheten)
. Återuppta
uppspelningen genom att trycka på
knappen en gång till*.
Avbryta
uppspelningen
.
Välja en mapp + eller –
.
Välja en fil
eller
.
Hitta en plats i en fil Håll ned
eller
under
uppspelningen och släpp knappen vid det
önskade stället.
Välja upprepad
uppspelning
REPEAT
på enheten tills ” ” eller ”
1” visas.
Ta ut USB-enheten. Håll ned
tills ”NO DEV” visas, och
ta sedan ut USB-enheten.
* När du spelar upp en VBR MP3-l kan enheten återuppta
uppspelningen från ett annat ställe.

Så här ändrar du uppspelningsläge

Tryck på MODE
era gånger när USB-enheten inte
spelas upp. Du kan välja normal uppspelning (”
för alla ler i mappen på USB-enheten), slumpmässig
uppspelning (”SHUF” eller ” SHUF”) eller
programmerad uppspelning (”PGM”).
Information om USB-enheten
Du kan inte ändra uppspelningsläge under uppspelning.
Det kan ta en stund innan uppspelningen startar när:
mappstrukturen är komplex.
USB-enheten är nära sin fulla kapacitet.
När en USB-enhet är ansluten läser den alla ler på enheten. Om
det nns många mappar eller ler på enheten kan det ta lång tid för
enheten att läsa dem.
Anslut inte en USB-enhet via en USB-hubb.
För vissa USB-enheter kan en fördröjning på den här enheten
inträa innan en åtgärd slutförs.
Den här enheten kanske inte stöder alla funktioner som erbjuds på
den anslutna USB-enheten.
Filer som spelas in på den här enheten spelas upp i den ordning
mapparna skapades. Filer som har spelats in någon annan enhet än
den här (t.ex. en dator) kanske inte spelas upp i inspelningsordning.
Uppspelningsordningen på den här enheten kan skilja sig från
uppspelningsordningen på den anslutna USB-enheten.
Håll alltid ned
och se till att ”NO DEV” visas innan du kopplar
ur USB-enheten. Om du kopplar från USB-enheten trots att ”NO
DEV” inte visas kan förvränga de data som nns på USB-enheten
eller skada själva USB-enheten.
Spara inte andra ler än MP3-ler eller onödiga mappar på en USB-
enhet som innehåller MP3-ler.
Mappar som inte innehåller några MP3-ler hoppas över under
uppspelningen.
Enheten kan endast spela upp MP3-ler med ländelsen ”MP3”.
Om det nns några ler på skivan som har ländelsen ”.MP3”,
men som inte är MP3-ler, kan enheten avge brus eller kanske inte
fungerar som den ska.
Max 999 MP3-ler och 999 mappar ryms på en enda USB-enhet.
Det högsta antalet MP3-ler och -mappar kan variera, beroende på
l- och mappstrukturen.
Kompatibilitet med alla program för MP3-kodning/-skrivning,
inspelningsenheter och inspelningsmedier kan inte garanteras. Om
du använder en inkompatibel USB-enhet kan ljudstörningar eller
brus uppstå, eller så kan inte enheten spelas upp alls.
Inspelning från en skiva till en
USB-enhet
Genom att ansluta en USB-enhet (digital musikspelare eller
USB-lagringsmedia) till
(USB)-porten
på enheten
kan du spela in musik från en skiva till USB-enheten.
Den här enheten har endast funktionerr inspelning från
CD-DA- och MP3-skivor. Ljud fn enhetens kassettspelare
eller radio kan inte spelas in på en USB-enhet.
Ljudler spelas in på enheten i MP3-format.
Den ungefärliga inspelningsstorleken är cirka 1 MB per
minut av inspelningstiden från en cd. Filstorleken kan vara
större för inspelningar som gjorts från en MP3-skiva.
Under ”Spelbara/inspelningsbara USB-enheter” på nästa
sida nns en lista över USB-enheter som kan anslutas till
enheten.
Synkroniserad inspelning
Med hjälp av den här funktionen kan du enkelt spela in en
hel skiva på en USB-enhet. Se även ”Spela in ett spår eller
MP3-l en USB-enhet under uppspelning” på sta sida.

1 Anslut en USB-enhet med inspelningskapacitet till

(USB)-porten
.
Om en USB-kabel behövs kan du använda den USB-
kabel som medföljer den här enheten.
Läs i handboken som medföljer USB-enheten för mer
anslutningsinformation.
2 till vägguttaget1 till AC IN
Anslut nätsladden eller sätt in sex R20-batterier (storlek D) (medföljer inte) i batterifacket .
Kommentarer
Byt ut batterierna när indikatorn OPR/BATT
dämpas eller när enheten inte fungerar längre.
Byt alla batterierna till nya. Innan du byter ut batterierna ska du ta ut cd-skivan ur enheten.
Koppla från nätsladden från enheten om du vill att enheten ska drivas på batterierna.
När enheten drivs på batterier kan du inte sätta på den med ärrkontrollen.
Förbereda ärrkontrollen
Sätt i två R03-batterier (storlek AAA) (medföljer inte).

Byta batterier

Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader. När ärrkontrollen inte fungerar längre byter du alla
batterier till nya.

Grundläggande användning

2 Tryck på CD

och sätt i den skivan du vill spela in.

3 När cd-spelaren stoppas trycker du på MODE

era gånger för att välja uppspelningsläge.
Uppspelningsläget ändras automatiskt till normal
uppspelning om enheten är i slumpmässig
uppspelning, upprepad uppspelning eller
programmerad uppspelning (utan att några spår eller
MP3-ler har programmerats) vid inspelningens start.
Mer information om uppspelningslägen nns i
avsnittet ”Så här ändrar du uppspelningsläge” i delen
”Lyssna på musik via en USB-enhet.

4 Tryck på CD-USB SYNC/REC1

på enheten.
”REC” blinkar och teckenfönstret visar ”CD SYNC”,
”FREExxxM”* (ledigt utrymme på USB-enheten) och
”PUSH ENT”.
USB-enheten växlar till vänteläge för inspelning och
enheten gör en paus i uppspelningen.
* Om mängden ledigt utrymme är i GB visas ”FREExxxG” som
enhet.

5 Tryck på DISP/ENT/MEMORY

på enheten (eller
ENTER
på ärrkontrollen).
Inspelningen börjar. Enheten och USB-enheten
avbryts automatiskt när inspelningen är slutförd.

Så här avbryter du inspelningen

Tryck på
.

Så här tar du ut USB-enheten

1 Tryck på USB

när enheten avbryter
uppspelningen.

2 Håll ned

på enheten tills ”NO DEV” visas.

3 Ta ut USB-enheten.

Så här raderar du MP3-ler eller -mappar på en

USB-enhet

Du kan radera MP3-ler eller -mappar som nns på en
USB-enhet.

1 Anslut en USB-enhet med inspelningskapacitet till

(USB)-porten
.

2 Tryck på USB

på enheten.

3 Tryck på

eller
era gånger och välj den
MP3-l eller -mapp som du vill radera.

4 Tryck på ERASE

på enheten.
r du raderar ett spår visas ”TRACK” och sedan
”ERASE?”
r du raderar en mapp visas ”FOLDER” och sedan
”ERASE?”
Om du vill avbryta raderingen trycker du på
.

5 Tryck på DISP/ENT/MEMORY

på enheten (eller
ENTER
på ärrkontrollen).
Den markerade MP3-len eller -mappen raderas.

Regler för mapp- och lgenerering

r en inspelning görs på en USB-enhet för första
gången skapas en mapp med namnet ”MUSIC”
omedelbart under ”ROOT”. Mappar och ler genereras
inom mappen ”MUSIC” enligt inspelningsmetoden
enligt följande.
Synkroniserad inspelning
1)
Inspelningskälla Mappnamn Filnamn
MP3 Samma som inspelningskälla
2)
CD-DA ”FLDR001”
3)
”TRACK001”
4)
REC1-inspelning
5)
Inspelningskälla Mappnamn Filnamn
MP3
”REC1”
6)
Samma som
inspelningskälla
2)
CD-DA ”TRACK001”
4)
1)
Vid programmerad uppspelning är mappnamnet ”FLDRxxx”, och
lnamnet beror på inspelningskällan (CD-DA-skiva eller MP3-
skiva). Mer information om uppspelningslägen nns i avsnittet ”Så
här ändrar du uppspelningsläge” i delen ”Lyssna på musik via en
USB-enhet.
2)
Upp till 32 tecken av namnet tilldelas.
3)
Mappnamnen tilldelas i ordningsföljd upp till max. 999 (inklusive
rotmappen och MUSIC).
4)
Filnamnen tilldelas i ordningsföljd.
5)
Se ”Spela in ett spår eller MP3-l på en USB-enhet under
uppspelning” på nästa sida.
6)
En ny l spelas in i mappen ”REC1” varje gång en REC1-inspelning
genomförs.
Kommentarer
Ta inte ur USB-enheten under inspelning eller radering. Det kan
förvränga de data som nns på USB-enheten eller skada själva
USB-enheten.
Anslut inte en USB-enhet via en USB-hubb.
Vid inspelning från en cd-skiva spelas spåren in som MP3-ler vid
128 kbit/s. Vid inspelning från en MP3-skiva spelas MP3-ler in
med samma bithastighet som de ursprungliga MP3-lerna.
När en MP3-skiva spelas in avges inget ljud, och ”HI-SPEED” visas.
Cd-textinformation ingår inte i MP3-lerna.
Om du avbryter en inspelning innan den är slutförd skapas en MP3-
l med innehåll fram till det att inspelningen avbröts.
Inspelningen avbryts automatiskt om:
USB-enheten får slut på utrymme under inspelningen, eller
antalet MP3-ler på USB-enheten når den gräns som enheten kan
identiera.
Max 999 MP3-ler och 999 mappar ryms på en enda USB-enhet
(inklusive rotmappen och mappen MUSIC).
Det högsta antalet MP3-ler och -mappar kan variera, beroende på
MP3-l- och mappstrukturen.
Du kan inte radera MP3-ler och -mappar vid slumpmässig
uppspelning eller programmerad uppspelning.
Om en mapp som ska raderas innehåller ler och undermappar i
annat format än MP3 raderas de inte.
Om det nns en mapp eller l som har samma namn som den du
försöker spela in på USB-enheten läggs ett nummer i ordningsföljd
till eer namnet på den senast inspelade mappen eller len för att
den bentliga mappen/len inte ska skrivas över.
När du spelar in spår från en MP3-skiva till en USB-enhet avges
inget ljud.

Grundläggande användning

* VOLUME + (VOL + på ärrkontrollen)
,
,
och 5
på ärrkontrollen har en upphöjd punkt.
Innan du använder enheten

Om driftsspänningen

Enhetens drisspänning anges på undersidan av
enheten. Om du vill ändra på AM-inställningsintervall,
radiofrekvensomfång och nätdri kontrollerar du
enhetens drisspänning.

Sätta på/slå av strömmen

Tryck på OPERATE
.

Justera volymen

Tryck på VOLUME +, – (VOL +, – på ärrkontrollen)
.

Lyssna genom hörlurarna

Anslut hörlurarna till -jacket (hörlurar)
.

Välja ljudegenskaper

Tryck på SOUND
på enheten era gånger och välj
den ljudbetoning du vill ha.
Välj Om du vill ha
ROCK
kraftfullt, rent ljud med betoning på låga och
höga frekvenser
POP
lätt, klart ljud med betoning på höga och
medelhöga frekvenser
JAZZ
slagverksljud med betoning på basljud
VOCAL
musik med sång, med betoning på medelhöga
frekvenser
OFF
hela det dynamiska frekvensområdet för
exempelvis klassisk musik

Förstärka basljudet

Tryck på MEGA BASS
på enheten.
”MEGA BASS” visas i teckenfönstret.
Du kan återgå till normalt ljud genom att trycka på
knappen igen.
Spela en cd/MP3-skiva

1 Tryck på CD

på enheten.
(Tryck på OPERATE på ärrkontrollen
och sedan
era gånger på FUNCTION
tills ”CD” visas i
teckenfönstret.)

2 Tryck på PUSH OPEN/CLOSE

på enheten och
lägg en skiva med etiketten uppåt i cd-facket.
Stäng cd-facket genom att trycka på PUSH OPEN/
CLOSE
på enheten.

3 Tryck på

på enheten (
på ärrkontrollen)
.
Enheten spelar alla låtar/MP3-ler en gång.
r du lägger i MP3-skivor visas ”MP3” i
teckenfönstret när enheten har läst linformationen.
Kundmeddelande: Följande information gäller
enbart för utrustning såld i länder som tillämpar
EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning
på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan.
Eersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact
Disc (CD)-standarden kan det dock hända att den inte
går att spela i den här brännaren.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning
av skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor
med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte
kan spelas upp av den här produkten.
Teknik och patent för ljudkodning enligt MPEG Layer-3
används på licens från Fraunhofer IIS och omson.
Bruksanvisning
SE
Sony CFD-RS60CP

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony CFD-RS60CP? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony CFD-RS60CP att svara på din fråga.

Se manualen för Sony CFD-RS60CP helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony CFD-RS60CP? Ställ din fråga här

Sony CFD-RS60CP – specifikationer

Fjärrkontrollen gör det enklare och bekvämare än någonsin att kontrollera din bildskärm.
Allmänt
Varumärke Sony
Modell CFD-RS60CP
Produkt Radio
Språk Svenska
Filtyp PDF
Radio
Typ av tuner Digital
Typ av radio Bärbar
FM band 87.5 - 108 MHz
AM band 530 - 1611 kHz
Display
Bakgrundsbelysning Ja
Förpackningens innehåll
Fjärrkontroll ingår Ja
Egenskaper
Produktens färg Svart
Övrigt
Produktstorlek (BxDxH) 420 x 159 x 260 mm
Vikt & dimension
Vikt 3700 g
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony CFD-RS60CP .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här