Sony ICF-S79V bruksanvisning

Sony ICF-S79V
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
I
Luisteren naar de specialeweerbericht-afstemband (alleen het
model voor Noord- en Zuid-Amerika):
1 Druk op de RADIO ON toets om deradio aan te zetten.2 Druk op de WEATHER toets om in testellen op de weerbericht-afstemband.
De aanduiding “WEATHER” verschijnt in
het uitleesvenster. Nu worden de
weerbericht-zenders 1 t/m 5 vastgelegd
onder de PRESET TUNING toetsen 1 t/m 5.
Hieruit kunt u de zender kiezen die het
duidelijkst doorkomt.
Om terug te schakelen naar de vorige
afstemband, drukt op de BAND toets.
Geheugenafstemming
In het afstemgeheugen van de radio kunt u voor
elke afstemband 5 favoriete radiozenders
vastleggen; 10 FM zenders (5 voor FM1 en 5 voor
FM2) en 5 zenders voor de middengolf en/of
lange golf.
Vastleggen van een voorkeurzender
Voorbeeld: Vastleggen van de AM zender op
1260 kHz onder voorkeurzendertoets 2.
1 Druk op de RADIO ON toets om deradio aan te zetten2 Stem af op de AM zender op 1260 kHz(zie “Handmatige afstemming”).3 Houd de gewenste PRESET TUNING/PRESET TIMER nummertoets (in ditgeval nummer 2) ingedrukt tot er tweekorte pieptonen klinken.
Nu verschijnt enkele seconden lang de
zenderfrequentie en dan geeft het
uitleesvenster weer de juiste tijd aan.
Om een tegenvallende zender te
vervangen door een andere, legt u onder
dezelfde toets gewoon een nieuwe zender
vast. De eerdere zender wordt hierbij
automatisch gewist.
Afstemmen op een vastgelegdevoorkeurzender1 Schakel de radio in met de RADIO ONtoets.2 Druk enkele malen op de BAND toetsom in te stellen op de gewensteafstemband.3 Druk op de PRESET TUNING/PRESETTIMER nummertoets van uw keuze.4 Stel de geluidssterkte naar wens in metde VOL volumeregelaar.
Na enkele sekonden toont het
uitleesvenster weer de juiste tijd, maar het
gekozen zendernummer blijft zichtbaar.
Gebruik van dekeukenwekker-functie
De ingebouwde keukenwekker-functie kan
bijzonder nuttig zijn als geheugensteuntje.
Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, klinkt
er een zoemtoon.
De keukenwekker-functie is steeds paraat,
ongeacht of de radio aan of uit staat.
De waarschuwingstijd is instelbaar op de minuut
nauwkeurig, van 1 tot uiterlijk 90 minuten.
1 Druk op de TIMER•SET/ON/OFF toets.
“0” en de “ ” klok-aanduiding verschijnt
in het uitleesvenster.
2 Terwijl de “ ” klok-aanduiding nogzichtbaar is, drukt u net zolang ofzovaak op de TUNE/TIMER ADJUST +of toets totdat de gewenstewaarschuwingstijd wordt aangegeven.3 Druk nogmaals op de TIMER•SET/ON/OFF toets.
Dan klinken er twee korte pieptonen en
gaat de "
" klok-aanduiding knipperen;
nu loopt de keukenwekker.
Wanneer de ingestelde tijdsduur is
verstreken, laat de keukenwekker een
zoemtoon horen en gaat de aanduiding in
het uitleesvenster knipperen.
Om de zoemer af te zetten, drukt u weer op de
TIMER•SET/ON/OFF toets. Als u hem niet
uitschakelt, blijft de zoemer 60 minuten lang
klinken.
Terwijl de keukenwekker loopt, dus terugtelt,
geeft het uitleesvenster steeds de resterende
tijd aan. Om de juiste tijd te zien, drukt u op
de CLOCK toets. Om te controleren welke
zender u hoort, drukt u even licht op de
TUNE/TIMER ADJUST + of toets. Dan toont
het uitleesvenster enkele seconden lang de
afstemband en de zenderfrequentie.
Om de keukenwekker tussentijds af te zetten,
drukt u op de TIMER•SET/ON/OFF toets.
De keukenwekker wordt dan uitgeschakeld
en het uitleesvenster toont weer gewoon de
juiste tijd.
Gebruik van de PRESETTIMER toetsen voor dekeukenwekker
U kunt de keukenwekker ook direct op een vaste
tijdsduur instellen, met behulp van de PRESET
TIMER nummertoetsen.
1 Druk op de TIMER•SET/ON/OFF toets.
2 Druk op de PRESET TUNING/PRESETTIMER nummertoets voor de gewenstetijdsduur.
De " " klok-aanduiding verschijnt in het
uitleesvenster, samen met de gekozen
tijdsduur en het nummer van de
ingedrukte toets.
De vaste keukenwekkertijden voor de
PRESET TIMER toetsen van 1 t/m 5 zijn
respectievelijk 3 minuten, 10 minuten, 20
minuten, 40 minuten en 60 minuten.
3 Druk nogmaals op de TIMER•SET/ON/OFF toets.
Dan klinken er twee korte pieptonen en
gaat de "
" klok-aanduiding knipperen;
nu loopt de keukenwekker.
Wanneer de gekozen tijdsduur is
verstreken, laat de keukenwekker een
zoemtoon horen en gaat de aanduiding in
het uitleesvenster knipperen.
3-860-702-22 (1)
Sony Corporation 1997
FM/AM Synthesized Radio
ICF-S79
FM/MW/LW Synthesized Radio
ICF-S79L
TV/WEATHER/FM/AM
Synthesized Radio
ICF-S79VGebruiksaanwijzingBruksanvisningManual de instrucciones (en el reverso)Manual de Instruções (lado contrário)Nederlands
A
Allereerst
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Sony
radio!
Dit apparaat zal u vele uren trouwe dienst
bewijzen en u veel luisterplezier verschaffen.
Lees, alvorens de radio in gebruik te nemen,
a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door en
bewaar deze voor eventuele naslag.
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de modellen
ICF-S79, ICF-S79L en ICF-S79V.
De verschillen tussen deze modellen zijn als
volgt.
Modelnummer Afstembanden
ICF-S79 FM/AM
ICF-S79L FM/MG/LG
ICF-S79V TV/Weerbericht/FM/AM
Kenmerken
Spatbestendig; u kunt onder de douche naar
de radio luisteren.
Terugtellende 90 minuten keukenwekker, vrij
instelbaar plus keuze uit 5 vaste
waarschuwingstijden.
Automatische uitschakelklok om de radio na
een door u gekozen tijd vanzelf te laten
uitschakelen.
PLL fasegekoppelde synthesizer radio-
afstemming.
5 voorkeurzendertoetsen om uw favoriete
zenders vast te leggen voor handige directe
zenderkeuze.
Batterij-inleg(Zie afb. A)
Veeg eerst alle waterdruppels van de radio.
Open vervolgens het deksel aan de achterkant
van de radio.
Plaats drie stuks R14 (C-formaat) batterijen (niet
bijgeleverd) in het batterijvak met de plus- en
min-polen in de juiste richting en druk het deksel
dicht zodat het vastklikt.
Gebruiksduur van de batterijen
Met Sony R14 (C-formaat) batterijen
(in uren, ongeveer)
AM(MG)/LG
FM
TV/Weerbericht
ICF-S79 110 80
ICF-S79L 110 80
ICF-S79V 110 80 65
Wanneer de batterijen te vervangen
Wanneer de batterijen leegraken, zal het
geluid zwak en vervormd gaan klinken.
Bovendien zal de “i” batterijen-leeg
aanduiding gaan knipperen. Vervang dan
beide batterijen door nieuwe. Wanneer de
batterijen helemaal leeg zijn, wordt de radio
uitgeschakeld, vervalt de schakelklok-
instelling en blijft de aanduiding “i
branden.
Let voor het vervangen van de batterijen op
dat de radio is uitgeschakeld.
Na het verwisselen van de batterijen drukt u
op de RADIO ON toets om de “i
aanduiding te laten verdwijnen.
Laat het vervangen van de batterijen niet
langer dan een minuut duren; anders kunnen
de vooringestelde radiozenders uit het
geheugen verdwijnen, evenals de
tijdsinstelling, zodat er na het vervangen van
de batterijen weer “AM12:00” of “0:00” in het
uitleesvenster zal knipperen.
Om de tijdinstelling en de voorkeurzenders in
het geheugen te bewaren, dient u werkende
batterijen in het apparaat te laten zitten, ook al
gebruikt u de radio voorlopig niet meer.
Vervang de batterijen daarna wel elk jaar,
want er wordt toch een geringe hoeveelheid
stroom verbruikt.
Betreffende de batterijen
Tracht niet om gewone batterijen op te laden.
Stop batterijen niet los in uw zak samen met
metalen voorwerpen, zoals kleingeld, een
sleutelbos e.d. Kortsluiting van de plus- en
min-polen door toevallige aanraking met
metalen voorwerpen kan gevaarlijke
oververhitting veroorzaken.
Laat geen lege batterijen in het apparaat zitten
als u de radio geruime tijd niet meer gebruikt.
Vervang de batterijen of verwijder ze, om
schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
Gelijkzetten van de
klok
Wanneer u voor het eerst batterijen in de radio
aanbrengt, gaat in het uitleesvenster de
aanduiding “AM 12:00” of “0:00” knipperen.
Daarna kunt u de klok op de juiste tijd
gelijkzetten, ongeacht of de radio aan of uit staat.
1 Om te zorgen dat het uitleesvensterstopt met knipperen, drukt u op deCLOCK toets.2 Houd de CLOCK toets ingedrukt en
druk daarbij op de TIME ADJUST + of
toets totdat de juiste tijd in hetuitleesvenster wordt aangegeven.
Zodra u de CLOCK toets loslaat, begint de
klok te lopen en gaat de “:” dubbele punt
tussen de cijfers knipperen.
Of de tijd in een 12-uurs of 24-uurs cyclus
wordt aangegeven, hangt af van uw model
radio.
12-uurs tijdsaanduiding: “AM 12:00” =
middernacht, “PM 12:00” = twaalf uur ‘s
middags.
24-uurs tijdsaanduiding: “0:00” =
middernacht, “12:00” = twaalf uur ‘s middags.
Om de juiste tijd sneller te bereiken, kunt u
samen met de CLOCK toets ook de + of toets
ingedrukt houden tot u de juiste tijd benadert.
Om de klok precies op de seconde gelijk te
zetten, laat u in stap 2 de CLOCK toets los op
het moment dat het tijdsignaal van de radio,
TV of telefoon klinkt.
Bediening van deradioHandmatige afstemming1 Druk op de RADIO ON toets om deradio aan te zetten.
Het uitleesvenster toont dan enkele
seconden lang de afstemband en de
frequentie van de laatst beluisterde
radiozender. Daarna verschijnt weer de
aanduiding van de juiste tijd.
2 Druk enkele malen op de BAND toetsom in te stellen op de gewensteafstemband.
Voor de FM zijn er twee afstembanden
(FM1 en FM2); het maakt hierbij niet uit
welke u kiest.
3 Stem af op de gewenste radiozenderdoor indrukken van de TUNE/TIMER
ADJUST + of toets.
4 Stel de geluidssterkte naar wens in metde VOL volumeregelaar.
Om de radio uit te schakelen, drukt u op de
OFF toets.
Verbeteren van de radio-ontvangst:
TV/Weerbericht/FM (Zie afb. C): Maak de
FM draadantenne aan de bijgeleverde
zuignap vast. Strek de draadantenne uit
en vind door uitproberen de richting die
de beste radio-ontvangst geeft. Druk de
zuignap op die plaats aan de wand vast.
AM (Middengolf)/Lange golf: Draai de
gehele radio in het horizontale vlak om
de stand te vinden die de beste radio-
ontvangst geeft. Een ferrietstaafantenne is
vast in de radio ingebouwd.
B
C
Zelf kiezen van de vastekeukenwekkertijden
Desgewenst kunt u de keukenwekkertijden voor
de vijf nummertoetsen elk op een andere zelf
gekozen tijdsduur instellen.
1 Stel de gewenste keukenwekkertijd in(Volg aanwijzingen 1 en 2 onder"Gebruik van de keukenwekker-functie").2 Houd nu de gewenste PRESETTUNING/PRESET TIMER toetsingedrukt totdat er twee kortepieptonen klinken.
De ingestelde tijdsduur is dan voor die
toets vastgelegd als keukenwekkertijd.
Bij het vastleggen van een tijdsduur voor een
van de nummertoetsen wordt de daarvoor
geldende tijd vervangen door de nieuw
gekozen tijd, die dan voorlopig blijft gelden.
Bij het vervangen van de batterijen zal de toets
echter weer op de oorspronkelijke vaste
tijdsduur komen.
Om te controleren welke zender u hoort,
drukt u even licht op de TUNE/TIMER
ADJUST + of toets. Dan toont het
uitleesvenster enkele seconden lang de
afstemband en de zenderfrequentie.
Andere kenmerkenAutomatischeuitschakelfunctie(AUTO OFF)
Met de automatische uitschakelfunctie kunt u
zorgen dat de radio na een door u gekozen tijd
vanzelf wordt uitgeschakeld.
1 Druk op de RADIO ON/AUTO OFFtoets.
Bij de eerste druk wordt de radio
ingeschakeld. Met elke volgende druk op
de toets verspringt de automatische
uitschakeltijd als volgt.
20
10
45
60 (min.)aanduiding
OFF
30
frequentie-
De radio zal blijven spelen gedurende de
tijdsduur die u kiest, om vervolgens
automatisch te worden uitgeschakeld.
Om de radio al eerder uit te schakelen,
voordat de AUTO OFF tijd is verstreken,
drukt u op de OFF uitschakeltoets.
Gebruik van hetophangkoordje (Zie afb.
D) (alleen het model voor Noord- en Zuid-
Amerika)
Maak het ophangkoordje vast en gebruik het
zoals aangegeven in de afbeeldingen.
Het ophangkoordje dient alleen om de radio
mee aan de wand te hangen; gebruik het niet
om de radio aan mee te dragen.
Voorzorgsmaatregelen
Gebruik het apparaat uitsluitend op 4,5 V
gelijkstroom van drie stuks R14 (C-formaat)
batterijen (niet bijgeleverd).
Een naamplaatje met daarop de
bedrijfsspanning e.d. bevindt zich aan de
bovenkant van het apparaat.
Zet het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, zoals een kachel of
verwarmingsradiator. Zorg er tevens voor dat
het niet blootgesteld wordt aan direkt
zonlicht, veel stof en mechanische trillingen of
schokken.
Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat terechtkomen, verwijder dan de
batterijen uit het apparaat en laat het daarna
eerst door een bevoegd vaktechnicus nakijken,
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Als de behuizing van het apparaat vuil is,
kunt u het schoonmaken met een zachte doek,
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik voor het reinigen nooit
schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen,
aangezien hierdoor de afwerking aangetast
kan worden.
NIET IN WATER ONDERDOMPELEN
Dit apparaat is zo ontworpen dat het bestand is
tegen waterspatten, maar het is niet waterdicht
en dus niet bedoeld voor gebruik onder water.
Zorg dat uw handen droog zijn voor u
batterijen in de radio aanbrengt of verwisselt
en veeg alle eventuele waterspatten van het
apparaat af.
Gebruik het apparaat niet onder water.
De batterijen zijn minder goed bestand tegen
veel vocht. Daarom is het aanbevolen de
batterijen regelmatig te verwijderen, om ze te
controleren op vocht en roest en ze zonodig
even goed af te drogen.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan heet
water met een temperatuur van meer dan
70°C (158°F).
Als het apparaat erg nat is of als het in het
water is gevallen, droog het dan af met een
zachte doek.
Pak het apparaat niet aan met ingezeepte
handen.
Mocht u vragen hebben betreffende het
apparaat, aarzel dan niet kontakt op te
nemen met uw plaatselijke Sony handelaar.
Technische gegevens
Afstembereik:
Model voor Noord- en Zuid-Amerika
Afstemband ICF-S79V Afsteminterval
FM 87,5 – 108 MHz 0,1 MHz
AM 530 – 1.710 kHz 10 kHz
TV kanaal 2 – 13
Weerbericht kanaal 1 – 5
Model voor overige landen
Afstemband
ICF-S79 ICF-S79L
Afsteminterval
FM
87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz 0,05 MHz*
AM (MG
)
531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz 9 kHz
LG
153 – 279 kHz 9 kHz
* De frequentie-aanduiding verloopt hierbij in stapjes
van 0,1 MHz. (Bijvoorbeeld: de afstemfrequenties 88,00
en 88,05 MHz zullen beide worden aangegeven als
“88.0 MHz”.)
Tijdsaanduiding:
Model voor Noord- en Zuid-Amerika: 12-
uurs cyclus
Model voor overige landen: 24-uurs cyclus
Luidspreker:
7,7 cm doorsnede, 8 ohm
Uitgangsvermogen:
220 mW (bij 10% harmonische vervorming)
Stroomvoorziening:
4,5 V gelijkstroom, van drie stuks R14
(C-formaat) batterijen
Afmetingen: Ca. 143,5 x 139 x 67 mm (b/h/d),
inclusief uitstekende delen en knoppen
Gewicht: Ca. 523 gram, inclusief batterijen
Bijgeleverd toebehoren: Zuignap (1),
Ophangkoordje (1)*
*Alleen bij het model voor Noord- en Zuid-Amerika
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Svenska
D
FM draadantenne
FM-trådantenn
FM draadantenne
FM-trådantenn
Zuignap (bijgeleverd)
Sugkopp (medföljer)
Douche-haakje
Duschkrok
WEATHER-mottagning (gäller endast
modellen till Nord- och Sydamerika)
1 Tryck på RADIO ON för att slå påradion.2 Tryck på WEATHER för att koppla inmottagning på våglängden WEATHER.
WEATHER visas i teckenfönstret.
Kanalerna 1 till 5 på våglängden WEATHER
är förinställda under nummerknapparna
PRESET TUNING 1 till 5.Välj den kanal vars
sändningar hörs tydligast.
Återgång till tidigare vald våglängd: tryck på
BAND.
Förvalsstationer
Upp till 5 förvalsstationer på varje våglängd kan
lagras i minnet: 10 stationer på FM (5 på FM1 och
5 på FM2) och 5 stationer på vardera MV och/
eller LV.
Lagring av en förvalsstation iminnet
Exempel: lagring av en AM-station med
stationsfrekvensen 1260 kHz under
nummerknapp 2.
1 Tryck på RADIO ON för att slå påradion.2 Ställ in AM-stationen 1260 kHz (vihänvisar till Manuellstationsinställning).3 Håll önskad nummerknapp PRESETTUNING/PRESET TIMER (i detta fall 2)intryckt tills två korta pip hörs.
Frekvensen visas i några sekunder i
teckenfönstret, varefter tiden åter visas där.
Ändring av förvalsstation: lagra en ny
station under samma nummerknapp. Den
tidigare stationen ersätts av den nya.
Snabbval av önskad förvalsstation1 Tryck på RADIO ON.2 Tryck lämpligt antal gånger på BANDför att välja önskad våglängd.3 Tryck på den nummerknapp blandknapparna PRESET TUNING/PRESETTIMER som innehåller önskadförvalsstation.4 Vrid på VOL för att regleravolymnivån.
Efter några sekunder visas tiden åter i
teckenfönstret, istället för frekvensen, men
förvalsnumret fortsätter däremot att visas
där.
Nedräkningstimer
Alarmsignalen börjar ljuda efter avslutad
nedräkning. Använd nedräkningstimern för
påminnelse om något.
Timern kan användas oberoende av om radion
är på eller inte.
Nedräkningstiden kan ställas in med en minuts
intervaller på mellan 1 och 90 minuter.
1 Tryck på TIMER•SET/ON/OFF.
0 och visas i teckenfönstret.
2 Tryck på TUNE/TIMER ADJUST + eller
tills önskad nedräkningstid visas iteckenfönstret, medan visas iteckenfönstret.3 Tryck på TIMER•SET/ON/OFF.
Två korta pip hörs och börjar blinka.
Timern är inställd.
När den inställda nedräkningstiden gått ut
ljuder alarmsignalen samtidigt som
indikeringen i teckenfönstret blinka.
Hur alarmsignalen slås av: tryck på
TIMER•SET/ON/OFF. Signalen ljuder i 60
minuter om den inte slås av.
Under pågående nedräkning visas den
kvarstående nedräkningstiden i
teckenfönstret. Tryck på CLOCK för att
kontrollera hur mycket klockan är. Kontroll av
vilken station radion tar emot: tryck lätt på
TUNE/TIMER ADJUST + eller. Våglängden
och stationsfrekvensen visas i några sekunder
i teckenfönstret.
Hur timern kopplas ur under pågående
nedräkning: tryck på TIMER•SET/ON/OFF.
Nedräkningstimern kopplas ur och gällande
tid visas i teckenfönstret.
Hur nummerknapparnaPRESET TIMER används
Nummerknapparna PRESET TIMER har
förinställda nedräkningstider som kan användas
för nedräkningstimern.
1 Tryck på TIMER•SET/ON/OFF.2 Tryck på önskad nummerknapp blandknapparna PRESET TUNING/PRESETTIMER.
, nedräkningstiden och numret på
intryckt knapp visas i teckenfönstret.
De förinställda nedräkningstiderna som
lagrats under de respektive
nummerknapparna PRESET TIMER 1 till 5 är
3 minuter, 10 minuter, 20 minuter, 40 minuter
och 60 minuter.
3 Tryck en gång till på TIMER•SET/ON/OFF.
Två korta pip hörs och börjar blinka.
När nedräkningstiden gått ut ljuder
alarmsignalen samtidigt som indikeringen i
teckenfönstret blinkar.
Ändring av förinställdanedräkningstider
Önskade nedräkningstider kan lagras i minnet
under de fem nummerknapparna PRESET
TIMER.
1 Ställ in timern (vi hänvisar till punkt 1t.o.m. 2 under rubrikenNedräkningstimer).2 Håll önskad nummerknapp blandknapparna PRESET TUNING/PRESETTIMER intryckt tills två korta pip hörs.
Nedräkningstiden som visas i teckenfönstret
har lagrats i minnet under den intryckta
nummerknappen.
När en nedräkningstid lagras i minnet under
en nummerknapp, ersätts den förinställda
nedräkningstiden för den nummerknappen av
den nya nedräkningstiden.
Knappen återfår emellertid den förinställda
nedräkningstiden efter batteribyte.
Kontroll av vilken station radion tar emot:
tryck lätt på TUNE/TIMER ADJUST + eller.
Våglängden och stationsfrekvensen visas i
några sekunder i teckenfönstret.
Innan radion tas i
bruk
Tack för att du valde en Sony-radio! Detta är en
pålitlig radio som du kan njuta av i åratal.
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära
känna till radion och dess användning. Spara
bruksanvisningen.
Följande modeller beskrivs i denna
bruksanvisning:
ICF-S79, ICF-S79L och ICF-S79V.
De olika modellerna skiljer sig åt enligt nedan:
Modellnummer Våglängder
ICF-S79 FM/AM
ICF-S79L FM/MV/LV
ICF-S79V TV/WEATHER/FM/AM
Egenskaper
Stänkskyddat hölje, vilket gör det möjligt att
använda radion i duschen.
Nedräkningstimer med upp till 90 minuters
nedräkning och 5 förinställda
nedräkningstider på nummerknapparna.
Automatiskt strömavslag AUTO OFF, med
vars hjälp radion slås av efter förvald tid.
Radio med syntesavstämning med faslåst
slinga PLL. Upp till 5 förvalsstationer kan
lagras i minnet för att snabbt kunna ställa in
favoritstationer med hjälp av
nummerknapparna.
Isättning avbatterier (ill. A)
Torka bort eventuella vattendroppar från
radions utsida. Öppna sedan locket på radions
baksida.
Sätt i 3 st. R14-batterier (storlek C) (tillval) med
batteripolerna vända åt korrekt håll. Stäng
locket, så att ett klick hörs.
Batteriernas livslängd
Sonys R14-batterier (storlek C)
(ca antal timmar)
Vid AM(MV)/LV-
Vid FM
Vid TV/WEATHER
mottagning
mottagning
mottagning
ICF-S79
110 80
ICF-S79L
110 80
ICF-S79V
110 80 65
Batteribyte
När batterierna börjar laddas ur sänks
volymnivån samtidigt som ljudet förvrängs,
varefter i börjar blinka i teckenfönstret. Byt
då ut batterierna mot nya batterier. När
batterierna laddats ur helt slås radion av och
timern kopplas ur, samtidigt som i visas i
teckenfönstret utan att blinka.
Kontrollera, före batteribyte, att strömmen har
slagits av.
Efter batteribyte: tryck på RADIO ON, så att
i visas i teckenfönstret.
Batteribytet måste göras inom en minut. Om
batteribytet tar längre tid i anspråk raderas
tidsuppgifterna och stationsförvalet ur
minnet, varefter AM12:00 eller 0:00 blinkar i
teckenfönstret efter batteribytet.
Låt batterier, som inte laddats ur, vara isatta i
radion också när radion inte ska användas på
ett tag för att inte tiden och andra lagrade
uppgifter ska raderas ur minnet. Byt ut
batterierna mot nya batterier efter cirka ett år,
eftersom radion förbrukar batteriström även
under detta förhållande.
Att observera angående batterier
Ladda inte upp engångsbatterier.
Bär inte batterier tillsammans med mynt eller
andra metallföremål. Ett batteri kan bli
mycket varmt om dess plus- och minuspoler
råkar komma i kontakt med varandra via ett
metallföremål.
Lämna inte kvar urladdade batterier inuti
radion, när radion inte ska användas på ett
bra tag. Ta ur batterierna för att undvika
skador på grund av batteriläckage och
korrosion.
Tidsinställning
AM 12:00 eller 0:00 blinkar i teckenfönstret efter
att batterierna satts i för första gången. Tiden kan
ställas in oberoende av om radion är på eller inte.
1 Tryck på CLOCK, så att indikeringarnai teckenfönstret slutar blinka.2 Håll CLOCK intryckt och tryck på
TIME ADJUST + eller tills korrekt tid
visas i teckenfönstret.
Kolonet : börjar blinka och klockan börjar
gå samtidigt som CLOCK släpps upp.
Tidvisningssättet varierar beroende på
modell.
12-timmars tidvisningssätt: AM 12:00 =
midnatt, PM 12:00 = middag
24-timmars tidvisningssätt: 0:00 = midnatt,
12:00 = middag
Snabb tidsinställning: håll + eller intryckt
samtidigt som CLOCK hålls intryckt.
Exakt tidsinställning från och med noll
sekunder: lyssna på tidssignalen och släpp
upp CLOCK i exakt rätt ögonblick enligt punkt
2.
RadiomottagningManuellstationsinställning
1 Tryck på RADIO ON för att slå på
radion.
En våglängd och en frekvens visas i några
sekunder i teckenfönstret, varefter gällande
tid åter visas där.
2 Tryck lämpligt antal gånger på BANDför att välja önskad våglängd.
Denna radio har två våglängder för FM,
nämligen FM1 och FM2. Välj vilken som
helst av dessa två våglängder för att lyssna
på en FM-station.
3 Tryck lämpligt antal gånger på TUNE/
TIMER ADJUST + eller för att ställa
in önskad station.4 Vrid på VOL för att regleravolymnivån.
Hur radion slås av: tryck på OFF.
Tydligare radiomottagning
Vid TV/WEATHER/FM-mottagning (ill. C):
bind fast FM-trådantennen i sugkoppen.
Sträck ut och justera antennen och fäst
sedan sugkoppen på väggen i det läge
där mottagningskvaliteten blir så bra som
möjligt.
Vid AM(MV)/LV-mottagning: vrid radion på
det horisontella planet tills
mottagningskvaliteten blir optimal.
Radion har en inbyggd ferritstavantenn.
ICF-S79/ICF-S79LICF-S79V
VOL
ÖvrigtAutomatisktströmavslag AUTO OFF
Med hjälp av automatiskt strömavslag AUTO
OFF slås radion av automatiskt efter ett visst,
förvalt antal minuter.
1 Tryck på RADIO ON/AUTO OFF.
Radion slås på när denna knapp tryckts in en
gång. Visningen i teckenfönstret och antalet
minuter till automatiskt strömavslag ändras
enligt följande varje gång RADIO ON/AUTO
OFF trycks in:
20
10
45
60 (min)
frekvens
OFF
30
Efter att förvalt antal minuter gått slås
radion av.
Hur radion slås av innan förvalt antal minuter
gått: tryck på OFF.
Hur snöret används(ill. D)(gäller endast modellen till Nord-
och Sydamerika)
Använd snöret enligt illustrationen.
Snöret är bara till för att hänga upp radion.
Använd inte snöret till att bära radion.
Att observera
Driv radion endast på 4,5 volts
likströmsspänning med tre stycken R14-
batterier (storlek C) (tillval).
Namnplåten, som anger spänning m.m., sitter
på radions undersida.
Placera inte radion på platser där den utsätts
för värme, som t.ex. nära ett element eller
varmluftsintag, solljus, damm, mekaniska
stötar och/eller vibrationer.
Ta ur batterierna om vätska eller något
föremål skulle råka tränga in i radion. Låt en
fackkunnig reparatör besiktiga radion innan
den tas i bruk på nytt.
Torka utsidan av radion med en mjuk trasa,
som fuktats i mild diskmedelslösning, för att
rengöra den. Använd inte slipande
rengöringsmedel eller kemiska lösningar,
eftersom det kan skada ytbehandlingen.
SÄNK INTE NED RADION I VATTEN
Denna radio får inte sänkas ned i vatten eller
komma i kontakt med vatten under en längre tid.
Öppna locket till batterifacket med torra
händer och på en plats där vatten inte kan
tränga in i batterifacket.
Använd inte radion i vatten.
Batterierna kan skadas om de utsätts för fukt
under en längre tid. Vi rekommenderar att
batterierna då och då tas ur så att de torkar.
Kontrollera dem också för korrosion.
Utsätt inte radion för vatten varmare än 70°C
(158°F) under lång tid.
Torka av radion med en torr trasa när den
blivit våt eller om den skulle råka ha tappats i
vatten.
Vidrör inte radion med tvåliga händer.
Kontakta Sonys lokala återförsäljare om det
uppstår svårigheter eller om du vill ställa
frågor som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Tekniska data
Mottagningsområde:
Modell till Nord- och Sydamerika
Våglängd ICF-S79V Stationssökningssteg
FM 87,5 – 108 MHz 0,1 MHz
AM 530 – 1.710 kHz 10 kHz
TV Kanal 2 – 13
WEATHER Kanal 1 – 5
Modeller till övriga länder
Våglängd
ICF-S79 ICF-S79L
Stationssökningssteg
FM
87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz
0,05 MHz*
AM (MV)
531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz
9 kHz
LV
153 – 279 kHz
9 kHz
* Frekvensen i teckenfönstret ändras med steg på 0,1
MHz. Därför visas t.ex. både frekvensen 88,00 MHz
och frekvensen 88,05 MHz som 88.0 MHz i
teckenfönstret.
Tidsangivelse:
modell till Nord- och Sydamerika: 12-
timmars tidvisningssätt
modeller till övriga länder: 24-timmars
tidvisningssätt
Högtalare:
7,7 cm i diam., 8 ohm
Uteffekt:
220 mW (med 10% övertonsdistorsion)
Strömförsörjning:
4,5 V likströmsspänning med 3 st. R14-
batterier (storlek C)
Mått: ca 143,5 x 139 x 67 mm (b/h/d) inkl.
utskjutande delar och reglage
Vikt: ca 523 g inkl. batterier
Medföljande tillbehör: sugkopp (1), snöre (1)*
*gäller modellen till Nord- och Sydamerika
Rätt till ändringar förbehålles.
Ophangkoordje
Snöre
1 2 3 4 5TIMERSET/ON/OFFCLOCKTIME ADJUSTTUNE/TIMER ADJUSTWEATHERBAND OFFRADIO
ON
AUTO OFF60 45 30 20 10PRESET TUNING/PRESET TIMER SELECT/ PRESET1 2 3 4 5TIMERSET/ON/OFFCLOCKTIME ADJUSTTUNE/TIMER ADJUSTBAND OFFRADIO
ON
AUTO OFF60 45 30 20 10PRESET TUNING/PRESET TIMER SELECT/ PRESET
R14 (C) x 3
Sony ICF-S79V

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-S79V? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony ICF-S79V att svara på din fråga.

Se manualen för Sony ICF-S79V helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-S79V? Ställ din fråga här

Sony ICF-S79V – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell ICF-S79V
Produkt Radio
Språk Svenska
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony ICF-S79V .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här