Sony KD-55S8505C bruksanvisning

Sony KD-55S8505C
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
Refer to “Safety Information” in the Reference Guide before transporting the TV.Reportez-vous aux « Consignes de sécurité » du Guide de référence avant de transporter le téléviseur. Consulte la “Información de seguridad” de la Guía de referencia antes de transportar el televisor. Raadpleeg "Veiligheidsinformatie" in de referentiehandleiding vooraleer u de televisie vervoert. Schlagen Sie unter „Sicherheitsinformationen“ im Referenzleitfaden nach, bevor Sie das Fernsehgerät transportieren. Consulte “Informações de segurança” no Guia de Referência antes de transportar o televisor. Consultare “Informazioni di sicurezza” nella Guida di riferimento prima di trasportare il televisore. Läs ”Säkerhetsinformation” i referensguiden innan TV:n transporteras. Se "Sikkerhedsoplysninger" i referencevejledningen før transport af tv'et. Lue viiteoppaan ”Turvallisuusohjeet” ennen TV:n kuljettamista. Henvis til "Sikkerhetsinformasjon" i referanseveiledningen før du transporterer TV-en. Patrz „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” w Instrukcji przed przystąpieniem do transportowania telewizora. Před přepravováním televizoru nahlédněte do části „Bezpečnostní informace“ v referenční příručce. Pred prenášaním TV prijímača si pozrite časť „Informácie o bezpečnosti“ v referenčnej príručke. A tv áthelyezése előtt olvassa el a Felhasználói útmutató „Biztonsági előírások” szakaszát. Consultaţi „Informaţii privind siguranţa” din Ghidul de referinţă înainte de a transporta televizorul. Вижте “Информация за безопасност” в справочното ръководство, преди да транспортирате телевизора. Συμβουλευτείτε τις "Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια" που περιλαμβάνονται στον Οδηγό αναφοράς προτού μεταφέρετε την τηλεόραση. Televizyonu taşımadan önce Başvuru Kılavuzundaki “Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.
A
B
Connections for aerial or cable antenna (A), with
terrestrial/cable set top box (B). Select HDMI or SCART
connection.
See Reference Guide for additional connection
information.
*1 STB with recording function, connect to for cable
reception.
*2 Terminals and labels may vary depending on TV model.
Raccordements de l’antenne ou du câble d’antenne (A),
avec un décodeur terrestre/câble (B). Sélectionnez le
raccordement HDMI ou Péritel (SCART).
Pour en savoir plus sur les raccordements, consultez le
Guide de référence.
*1 STB avec fonction d’enregistrement, connexion à pour
la réception par câble.
*2 Les bornes et les étiquettes peuvent varier selon le modèle
de téléviseur.
Conexiones para antena o cable de antena (A), con
decodificador terrestre o por cable (B). Seleccione
conexión HDMI o SCART.
Consulte la Guía de referencia para obtener más
información sobre la conexión.
*1 STB con función de grabación, conecte para la
recepción por cable.
*2 Los terminales y las etiquetas pueden variar en función del
modelo de televisor.
Aansluitingen voor een (kabel)antenne (A), met
terrestrische/kabelsettopbox (B). Kies voor een HDMI- of
SCART-aansluiting.
Raadpleeg de Referentiegids voor extra informatie over
de aansluiting.
*1 STB met opnamefunctie: sluit aan op voor
kabelontvangst.
*2 De aansluitingen en labels kunnen verschillen afhankelijk
van het model van de televisie.
Verbindungen für Antennenanlage oder Kabelantenne
(A) mit terrestrischer/Kabel-Set-Top-Box (B). Wählen Sie
die HDMI- oder SCART-Verbindung.
Weitere Verbindungsinformationen finden Sie in der
Referenzanleitung.
*1 Eine STB mit Aufnahmefunktion schließen Sie für den
Kabelempfang an
an.
*2 Anschlüsse und Beschriftungen können abhängig vom
Modell des Fernsehgeräts variieren.
Ligações para antena ou cabo de antena (A), com set top
box de cabo/terrestre (B). Selecione a ligação HDMI ou
SCART.
Consulte o Guia de referência para informações de
ligação adicionais.
*1 STB com função de gravação, ligue a para receção por
cabo.
*2 Os terminais e as etiquetas poderão variar consoante o
modelo do televisor.
Collegamenti per antenna o antenna via cavo (A), con decoder terrestre/via cavo (B). Selezionare il collegamento HDMI o SCART.
Consultare la Guida di riferimento per ulteriori
informazioni sui collegamenti.
*1 STB con funzione di registrazione, collegare a per la
ricezione via cavo.
*2 I terminali e le etichette possono variare a seconda del
modello del televisore.
Anslutningar för antenn eller kabel-TV (A), med
marksändnings-/kabelbox (B). Välj HDMI- eller SCART-
anslutning.
Se Referensmaterial för ytterligare information om
anslutningar.
*1 STB med inspelningsfunktion, anslut till för
kabelmottagning.
*2 Anslutningar och etiketter kan variera beroende på
TV-modell.
Tilslutninger til antenne og kabel-TV (A) med satellit/
kabel-set-top-boks (B). Vælg HDMI- eller SCART-
tilslutning.
Se Referencevejledningen for at få yderligere oplysninger.
*1 STB med optagefunktion, tilslut til for kabelmodtagelse.
*2 Terminaler og etiketter kan være forskellige, afhængigt af
TV-model.
Liitännät maanpäälliselle tai kaapeliantennille (A)
antenni-/kaapeliverkon digisovittimen (B). Valitse
HDMI- tai SCART-liitäntä.
Katso tarkemmat liitäntätiedot viiteoppaasta.
*1 Liitä tallentava digisovitin -liitäntään
kaapelivastaanottoa varten.
*2 Liitimet ja tarrat voivat vaihdella TV-mallin mukaan.
Tilkoblinger for antenne eller kabelantenne (A), med
landlig/kabeldekoder (B). Velg HDMI- eller SCART-
tilkobling.
Se Referanseveiledning for mer informasjon om
tilkobling.
*1 STB med opptaksfunksjon, koble til for kabelmottak.
*2 Terminaler og etiketter kan variere avhengig av
TV-modellen.
Podłączenie anteny naziemnej lub sygnału kablowego
(A), z kablowym/satelitarnym urządzeniem STB (B).
Wybierz podłączenie HDMI lub SCART.
Patrz Przewodnik uruchamiania w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat podłączania.
*1 STB z funkcją nagrywania, podłącz do w przypadku
odbioru kablowego.
*2 Gniazda i ich oznaczenia mogą się różnić, w zależności od
modelu telewizora.
Připojení pro anténu nebo kabelovou anténu (A), s
pozemním/satelitním set top boxem (B). Zvolte připojení
HDMI nebo SCART.
Další informace o připojení naleznete v dokumentu
Referenční příručka.
*1 Set top box s funkcí nahrávání připojte ke konektoru
pro příjem vysílání kabelové televize.
*2 Konektory a štítky se mohou lišit v závislosti na modelu
televizoru.
Pripojenia pre anténu alebo káblovú anténu (A) so set
top boxom terestriálneho alebo káblového televízneho
vysielania (B). Vyberte pripojenie HDMI alebo SCART.
Ďalšie informácie o pripojení nájdete v referenčnej
príručke.
*1 Set top box s funkciou nahrávania pripojte ku konektoru
na príjem vysielania káblovej televízie.
*2 Terminály a štítky sa môžu líšiť v závislosti od modelu TV
prijímača.
Csatlakozások, antenna- vagy kábel (A), földi sugárzású/
kábeles beltéri egységgel (B). Válassza a HDMI vagy a
SCART kapcsolatot.
További csatlakozási információkért tekintse meg a
Felhasználói útmutatót.
*1 STB rögzítési funkcióval, csatlakozzon a aljzathoz a
kábeles vételhez.
*2 A csatlakozók és címkék a televízió típusától függően
változhatnak.
Conexiuni pentru antenă prin satelit sau cablu (A), cu
decodor terestru/pentru cablu (B). Selectaţi conexiunea
HDMI sau SCART.
Consultaţi documentul Ghid de referinţă pentru informaţii
suplimentare despre conexiuni.
*1 Pentru STB cu funcţie de înregistrare, conectaţi-vă la
pentru recepţie prin cablu.
*2 Bornele şi etichetele pot varia în funcţie de modelul
televizorului.
Свързване на ефирна или кабелна антена (A),
свръзване с приемник за наземна/цифрова
телевизия (B). Изберете свързване чрез HDMI или
SCART.
Вижте справочното ръководство за допълнителна
информация относно свързването.
*1 Декодер с функции за запис, свържете го към за
приемане на кабелна.
*2 Клемите и стикерите може да се различават в
зависимост от модела телевизор.
Συνδέσεις για κεραία (A), με επίγειο/καλωδιακό
αποκωδικοποιητή (B). Επιλέξτε σύνδεση HDMI ή SCART.
Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για πρόσθετες
πληροφορίες σύνδεσης.
*1 STB (αποκωδικοποιητής) με λειτουργία εγγραφής,
συνδέστε στο
για καλωδιακή λήψη.
*2 Οι ακροδέκτες και οι ετικέτες μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης.
Karasal/kablo yayını STB (Set Top Box) (B) ile anten veya
anten kablosu (A) için bağlantılar. HDMI veya SCART
bağlantısını seçin.
Bağlantılarla ilgili daha fazla bilgi için bkz Başvuru
Kılavuzu.
*1 Kayıt işlevli STB’de, kablo sinyali alımı için ile gösterilen
yuvaya bağlayın.
*2 Terminaller ve etiketler televizyon modeline bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
*
1
Black / Noir / Negro / Zwart / Schwarz / Preto / Nero / Svart / Sort / Musta / Svart / Czarny / Černý / Čierne / Fekete / Negru / Черен / μαύρο / Siyah
*
2
Only on limited region/country.
*
2
Uniquement dans certains pays/régions.
*
2
Solo en algunos países/regiones.
*
2
Beperkt tot bepaalde regio's/landen.
*
2
Nur in bestimmten Regionen/Ländern.
*
2
Apenas em determinadas regiões/países.
*
2
Solo in regioni/paesi limitati.
*
2
Begränsad till vissa regioner/länder.
*
2
Ikke i alle lande/områder.
*
2
Vain rajoitetuilla alueilla/maissa.
*
2
Kun i begrenset region/land.
*
2
Tylko w niektórych regionach/krajach.
*
2
Pouze v některých oblastech/zemích.
*
2
Iba v obmedzenom počte regiónov alebo krajín.
*
2
Csak egyes régiókban/országokban.
*
2
Numai în anumite regiuni/ţări.
*
2
Само в ограничени региони/държави.
*
2
Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες.
*
2
Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde.KD-65S8505C / 55S8505C (1)KD-65S8005C / 55S8005C (1) (2)M6 × 12
(4)
M5 × 20
(4)
*
1
R03
*
2
R03
*
2
(2) (4)M6 x 25
Television
Startup Guide
Startup Guide
GB
Guide de démarrage
FR
Guía de inicio
ES
Beknopte gids
NL
Einführungsanleitung
DE
Guia de início
PT
Guida di avvio
IT
Startguide
SE
Startvejledning
DK
Aloitusopas
FI
Startveiledning
NO
Przewodnik uruchamiania
PL
Počáteční instrukce
CZ
Návod na spustenie
SK
Használatbavételi útmutató
HU
Ghid de iniţiere
RO
Кратко ръководство
BG
Οδηγός έναρξης
GR
Başlangıç Kılavuzu
TR
Television
Reference Guide
GB
Guide de référence
FR
Guía de referencia
ES
Referentiegids
NL
Referenzanleitung
DE
Guia de referência
PT
Guida di riferimento
IT
Referensmaterial
SE
Referencevejledning
DK
Viiteopas
FI
Referanseveiledning
NO
Przewodnik
PL
Refereíručka
CZ
Referenčná prírka
SK
Felhasználói útmutató
HU
Ghid de referinţă
RO
Информация за продукта
BG
Οδηγός αναφοράς
GR
Başvuru Kılavuzu
TR
CATV
< 14 mm*2SCART
HDMI
< 12 mm< 21 mm
CATV
*2*2*2*1
KD-65S8505C / 55S8505C KD-65S8005C / 55S8005C
1 1
2 2
3 3
M5 × 20M5 × 20M5 × 20M5 × 20M6 × 121.5 N∙m/1,5 N∙m {15 kgf∙cm}1.5 N∙m/1,5 N∙m {15 kgf∙cm}M6 × 12

Television

Startup Guide

KD-65S8505C / 65S8005C / 55S8505C / 55S8005C

Startup Guide
GB
Guide de démarrage
FR
Guía de inicio
ES
Beknopte gids
NL
Einführungsanleitung
DE
Guia de início
PT
Guida di avvio
IT
Startguide
SE
Startvejledning
DK
Aloitusopas
FI
Startveiledning
NO
Przewodnik uruchamiania
PL
Počáteční instrukce
CZ
Návod na spustenie
SK
Használatbavételi útmuta
HU
Ghid de iniţiere
RO
Кратко ръководство
BG
Οδηγός έναρξης
GR
Başlangıç Kılavuzu
TR
© 2015 Sony Corporation 4-574-954-11(1)
Sony KD-55S8505C

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony KD-55S8505C? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony KD-55S8505C att svara på din fråga.

Se manualen för Sony KD-55S8505C helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony KD-55S8505C? Ställ din fråga här

Sony KD-55S8505C – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell KD-55S8505C
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony KD-55S8505C .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här