Sony KV-29FQ76K bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-29FQ76K gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-29FQ76K på denna sida.

R
4-087-468-22
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
BG
CZ
GB
HU
© 2002 Sony Corporation
KV-29FQ76 K
PL
RU
408746822
29FQ76 B5 K Cover.fm Page 1 Tuesday, May 7, 2002 11:45 AM

Har du en fråga om Sony KV-29FQ76K?

Ställ frågan du har om Sony KV-29FQ76K till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-29FQ76K-ägare att ge dig ett bra svar.