Sony KV-29FQ85E bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-29FQ85E gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-29FQ85E på denna sida.

R
4-095-508-21 (1)
Operating Instructions
GB
KV-29FQ85E
©2003 by Sony Corporation
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Bedienungsanleitung
DE
Bevor Sie das Fernsehgerät einschalten, lesen Sie bitte den
Abschnitt „Sicherheitshinweise” dieses Handbuchs. Bewahren
Sie das Handbuch auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen
Mode d'emploi
FR
Avant d'utiliser le téléviseur, nous vous prions de lire avec attention les
"Consignes de sécurité" illustrées à la section correspondante de ce
manuel. Conservez ce manuel pour vous y référer ensuite.
Istruzioni per il funzionamento
IT
Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere
attentamente la sezione 'Informazioni di sicurezza' del presente
manuale. Conservare il presente manuale per farvi riferimento in futuro.
Colour Television

Har du en fråga om Sony KV-29FQ85E?

Ställ frågan du har om Sony KV-29FQ85E till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-29FQ85E-ägare att ge dig ett bra svar.