Sony KV-32FQ80K bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-32FQ80K gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-32FQ80K på denna sida.

R
4-087-551-51(1)
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
BG
CZ
GB
HU
© 2002 Sony Corporation
PL
RU
KV-32FQ80 K
KV-36FQ80 K
32FQ80 B5 K(00) Cover.fm Page 1 Thursday, May 9, 2002 12:58 PM

Har du en fråga om Sony KV-32FQ80K?

Ställ frågan du har om Sony KV-32FQ80K till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-32FQ80K-ägare att ge dig ett bra svar.