Sony KV-AW21M81 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-AW21M81 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-AW21M81 på denna sida.

Sony KV-AW21M81 Group B39 (GB, FR, PR, AR)_2-693-843-13 (1)
© 2006 Sony Corporation
KV-AW21
2-693-843-13 (1)
M81
M80
Trinitron Color TV
Mode d’emploi
•Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
ULM«— tÇdœ
DHU q «Ës dœÊ œ~UÁ¨ œdÇt «MLU « U œX u«Ob Ët MEu d«Ft
FbÈ «Ê «~t œ«bÆ
 
  ,     !"#$%& ' ()
*$+-./
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01GB01COV-SOEMME.p65 11/21/06, 4:44 PM1
Black

Har du en fråga om Sony KV-AW21M81?

Ställ frågan du har om Sony KV-AW21M81 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-AW21M81-ägare att ge dig ett bra svar.