Sony KV-HW212M95 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-HW212M95 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-HW212M95 på denna sida.

Sony KV-HW212M95 Group H4 (GB, RU)_2-177-672-12 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
Trinitron Color TV
KV-HW212
© 2004 Sony Corporation
2-177-672-12 (1)
M95
M91
GB
RU
01GB01COV-Rus.p65 20/9/04, 3:21 PM1
Black

Har du en fråga om Sony KV-HW212M95?

Ställ frågan du har om Sony KV-HW212M95 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-HW212M95-ägare att ge dig ett bra svar.