Sony KV-HW21M81 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-HW21M81 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-HW21M81 på denna sida.

Sony KV-HW21M85 Group A1 (GB, FR, PR, AR)_4-095-707-13 (1)
Mode d’emploi
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent
mode d’ emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
 
,
 
  ,      
© 2003 Sony Corporation
KV-HW21
4-095-707-13 (1)
M85
M83
M81
M80
Trinitron Color TV
GB
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
AR
PR
FR
01AR+s01COV-MIX.p65ME 20/8/03, 2:48 PM1
Black

Har du en fråga om Sony KV-HW21M81?

Ställ frågan du har om Sony KV-HW21M81 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-HW21M81-ägare att ge dig ett bra svar.