Sony KV-SR292M99K bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-SR292M99K gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-SR292M99K på denna sida.

Sony KV-SR292M99K GRP R9 (GB, RU)_2-663-700-11 (1)
© 2005 Sony Corporation
KV-SR292
2-663-700-11 (1)
M99K
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
Trinitron Color TV
GB
RU
01GB01COV-SOEMRus.p65 9/9/05, 5:26 PM1
Black

Har du en fråga om Sony KV-SR292M99K?

Ställ frågan du har om Sony KV-SR292M99K till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-SR292M99K-ägare att ge dig ett bra svar.