Sony KV-SW252M91 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-SW252M91 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-SW252M91 på denna sida.

Sony KV-SW292M91 Group Q9 (GB,RU)_2-655-047-11 (1)
Trinitron Color TV
© 2005 Sony Corporation
KV-SW292
KV-SW252
2-655-047-11 (1)
M91
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
GB
RU
01GB01COV-SOEMRus.p65 9/5/05, 2:30 PM1
Black

Har du en fråga om Sony KV-SW252M91?

Ställ frågan du har om Sony KV-SW252M91 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-SW252M91-ägare att ge dig ett bra svar.