Sony KV-SW292M91K bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-SW292M91K gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-SW292M91K på denna sida.

Sony KV-SW292M91K Group Q17 (GB, RU) _2-657-522-11 (1)
© 2005 Sony Corporation
KV-SW292
2-657-522-11 (1)
M91K
Trinitron Color TV
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain
it for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните её для дальнейшего использования.
GB
RU
01GB01COV-SOEMRu.p65 9/5/05, 2:56 PM1
Black

Har du en fråga om Sony KV-SW292M91K?

Ställ frågan du har om Sony KV-SW292M91K till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-SW292M91K-ägare att ge dig ett bra svar.