Sony STR-DE495 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony STR-DE495 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony STR-DE495 på denna sida.

48
SE
STR-DE595/495 4-245-327-41(1) DE,NL,SE
Inställningsbara parametrar för varje ljudfält
De justerade parametrarna för BASS och TREB. gäller alla ljudfält.
De justerade LEVEL-parametrarna gäller samtliga ljudfält utom när det gäller parametern EFCT. För
EFCT.-parametern sparas inställningarna för varje ljudfält för sig.
1)
Gäller endast STR-DE595.
2)
Det kan hända att dessa parametrar inte kan användas, beroende på vald källa eller inställning. Vi hänvisar till
beskrivningen av de olika parametrarna under rubriken ”Inställning av nivåparametrar” på sidan 27.
3)
Efter inkoppling av dessa ljudfält återges inget ljud via lågbashögtalaren, då ”LARGE” valts för framhögtalarnas
storlek. Om å andra sidan digitala signaler innehållande LFE-signaler matas in, så återges ljud även via
lågbashögtalaren.
< LEVEL >
FRONT CENTER SUR.L. SUR.R. S.W. D.RANGE EFCT.
BAL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL COMP
2)
LEVEL
2CH ST. zz
A.F.D. AUTO zzzzzz
DOLBY PL zzzzzz
PLII MOV zzzzzz
PLII MUS zzzzzz
C.ST.EX A zzzzzzz
C.ST.EX B zzzzzzz
C.ST.EX C zzzzzzz
HALL zzzz z
3)
zz
JAZZ zzzz z
3)
zz
CONCERT zzzz z
3)
zz
MULTI CH IN
1)
zzzzz
PCM 96K z
< TONE >
BASS TREB.
2CH ST. zz
A.F.D. AUTO zz
DOLBY PL zz
PLII MOV zz
PLII MUS zz
C.ST.EX A zz
C.ST.EX B zz
C.ST.EX C zz
HALL zz
JAZZ zz
CONCERT zz
MULTI CH IN
1)
PCM 96K
Sony Corporation Printed in Malaysia
03SE11INDCEL.p65 16/12/02, 9:22 PM48

Har du en fråga om Sony STR-DE495?

Ställ frågan du har om Sony STR-DE495 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonySTR-DE495-ägare att ge dig ett bra svar.