Sony Trinitron KV-21CE10K bruksanvisning

Sony Trinitron KV-21CE10K
(2)
  • Sidantal: 116
  • Filtyp: PDF
R
2-633-067-11

KV-21CE10K

©2005 Sony Corporation
GB

Operating Instructions

GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.

Инструкции за използване

BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Návod k použití

CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.

Kezelési utasítás

HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.

Instrukcja obsługi

PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.

Инструкция по эксплуатации

RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.

Návod na obsluhu

SK
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas
„Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ašie použitie.

FD Trinitron

Colour Television

KV-21CE10K Cover.fm Page 1 Monday, March 21, 2005 10:27 AM
Sony Trinitron KV-21CE10K

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony Trinitron KV-21CE10K? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony Trinitron KV-21CE10K att svara på din fråga.

Se manualen för Sony Trinitron KV-21CE10K helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony Trinitron KV-21CE10K? Ställ din fråga här

Sony Trinitron KV-21CE10K – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell Trinitron KV-21CE10K
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony Trinitron KV-21CE10K .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här