Sony Wega KLV-S26A10 bruksanvisning

Sony Wega KLV-S26A10
(1)
  • Sidantal: 191
  • Filtyp: PDF

KLV-S40A10E

KLV-S32A10E

KLV-S26A10E

KLV-S23A10E

KLV-S19A10E

© 2005 Sony Corporation

LCD Colour TV

2-635-384-13(3)
GB
DE
NL
PT
NO

LCD Colour TV

KLV-S40A10E KLV-S32A10E KLV-S26A10E KLV-S23A10E KLV-S19A10E
Printed in Spain

KLV-S40A10E

KLV-S32A10E

KLV-S26A10E

KLV-S23A10E

KLV-S19A10E

2-635-384-13(3)
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
Information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Bedienungsanleitung
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Fernsehgeräts bitte
den Abschnitt „Sicherheitsinformationen“ in dieser
Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren
Nachschlagen auf.
Gebruiksaanwijzing
Alvorens de televisie te gebruiken, dient u de paragraaf
met veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen.
Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt
raadplegen.
Manual de Instruções
Antes de utilizar o televisor, por favor leia a secção
“Informação sobre segurança” deste manual. Guarde este
manual para futuras consultas.
Bruksanvisning
Før du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet
"Sikkerhet" i denne håndboken. Ta vare på håndboken for
fremtidig referanse.
FH
Sony Wega KLV-S26A10

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony Wega KLV-S26A10? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony Wega KLV-S26A10 att svara på din fråga.

Se manualen för Sony Wega KLV-S26A10 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony Wega KLV-S26A10? Ställ din fråga här

Sony Wega KLV-S26A10 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell Wega KLV-S26A10
Produkt TV
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony Wega KLV-S26A10 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här