Speed-Link Gravity Wave 2.1 bruksanvisning

Speed-Link Gravity Wave 2.1
(1)
 • Sidantal: 2
 • Filtyp: PDF
 • 1. Csatlakoztassa a mélysugárzó kábelét egy konnektorhoz (230 V).
  2. Kösse az asztali távirányítót a hangfal rendszerre: dugja be a mellékelt vezeték 3,5 mm-es jack dugóját
  (fekete) a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába és mindkét cinch-/RCA-dugót (pirosat és fehéret) a mélysugárzó bemeneti aljzatába.
  3. Kösse az asztali távirányítót a számítógépre: Dugja be a távirányító kábel zöld dugóját a hangszóró
  kimenetbe és a fekete dugót a hangkártya mikrofon bemenetébe. Ha mikrofon helyett a távirányítóra második hangforrást szeretne csatlakoztatni, pl. MP3-lejátszót, akkor dugja a fekete dugót a számítógép line-in bemenetébe (legtöbbször kék).
  4. Ekkor csatlakoztassa a szatellit hangfalakat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét cinch-/RCA-
  dugóját a mélysugárzó megfelelő kimeneti aljzatába – a pirosat a jobb, a fehéret a bal csatornához.
  5. Állítsa először a távirányító és a mélysugárzó hangerőszabályzóját a legkisebb fokozatra. Ezután kapcsolja
  be a rendszert („POWER“-t „ON“-ra). Indítsa el a hanglejátszást a számítógépen és állítsa be a szabályzóval a hangerőt és a basszus erősségét.
  HU
  1. Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen (230 V).
  2. Forbind bordfjernbetjeningen med højtalersystemet: Sæt 3,5-mm-jackstikket (sort) af det vedlagte kabel ind
  i den ledige bøsning af kabelfjernbetjeningen og begge cinch-/RCA-stik (rød og hvid) ind i subwooferens indgangsbøsninger.
  3. Forbind bordfjernbetjeningen med computeren: Sæt det grønne stik af fjernbetjeningskablet ind i
  højtalerens udgang og det sorte stik ind i lydkortets mikrofonindgang. Hvis du i stedet for mikrofonen ønsker at tilslutte en anden lydkilde til fjernbetjeningen, f.eks. en MP3-afspiller, sætter du det sorte stik ind computerens Line-In-indgang (ofte blå).
  4. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellitterne ind i de tilsvarende
  udgangsbøsninger af subwooferen – rød til den højre og hvis til den venstre kanal.
  5. Indstil fjernbetjeningens lydstyrkeregulering og subwooferen først til lav lydstyrke. Tænd så for systemet
  („POWER“ til „ON“). Start nu afspilningen på din PC og tilpas lydstyrken og bassen via reguleringen.
  DK
  1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do elektrické zásuvky (230V).
  2. Zapojte stolní dálkové ovládání do systému reproduktorů: Zastrčte 3,5-mm zástrčkový konektor (černý)
  přiloženého kabelu do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání a oba konektory Cinch-/RCA (červený a bílý) do vstupních zdířek subwooferu.
  3. Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do počítače: Zastrčte zelený konektor kabelu dálkového ovládání do
  výstupu reproduktorů a černý konektor do mikrofonového vstupu soundkarte. Pokud chcete místo mikrofonu zapojit do dálkového ovládání druhý zdroj zvuku, například MP3 přehrávač, zastrčte černý konektor do Line-In vstupu Vašeho počítače (většinou modrý).
  4. Nyní připojte satelitní reproduktory na subwoofer: Zastrčte oba konektory Cinch-/RCA satelitů do
  příslušných výstupních zdířek subwooferu – červená pro pravý, bílá pro levý kanál.
  5. Nastavte ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači a subwoofer, nejprve na nízkou úroveň. Vzápětí systém
  zapněte („POWER“ na „ON“). Spusťte nyní soundreprodukci na Vašem počítači a nastavete hlasitost a ovládání basů regulátorem.
  CZ
  1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (230V).
  2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε το βύσμα 3,5χιλ. (μαύρο) του
  εσώκλειστου καλωδίου στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου καλωδίου και τα δύο βύσματα Cinch-/RCA (κόκκινο και λευκό) στις υποδοχές εισόδου του υπογούφερ.
  3. Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισάγετε το πράσινο βύσμα του καλωδίου
  τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ηχείων και το ροζ βύσμα στην είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου. Εάν επιθυμείτε αντί ενός μικροφώνου να συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο μια δεύτερη πηγή ήχου ή ένα MP3, εισάγετε το ροζ βύσμα στην είσοδο Line-In του Η/Υ σας (συνήθως μπλε).4. Τώρα συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch-/RCA των δορυφόρων στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ - κόκκινο για το δεξί, λευκό για το αριστερό κανάλι.
  5. Θέστε τον ρυθμιστή έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ πρώτα σε μια χαμηλή βαθμίδα. Στη
  συνέχεια ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“). Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον Η/Υ σας και προσαρμόστε την ένταση και την ισχύ μπάσων μέσω των ρυθμιστών.
  GR
  1. Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (230V).
  2. Koppla fjärrkontrollen till högtalarsystemet: Sätt medföljande kabels 3,5mm teleplugg (svart) i det bakre,
  lediga uttaget på kabelfjärren och de båda cinch-/RCA-kontakterna (röd och vit) i subwooferns ingångar.
  3. Koplla sedan fjärrkontrollen till din PC: Sätt den gröna kontakten på fjärrkontrollens kabel
  i högtalarutgången och den svarta kontakten i ljudkortets mikrofoningång. Om du vill ansluta en annan audiokälla än mikrofonen till fjärrkontrollen, t ex en MP3-spelare, sätter du den svarta kontakten i Line-In-ingången på din PC (för det mesta blå).
  4. Anslut sedan satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch-/RCA-kontakter
  i motsvarande utgångar på subwoofern – den röda till höger, den vita till vänster kanal.
  5. Ställ först in fjärrkontrollens och subwooferns volymreglage på en låg nivå. Sätt sedan på systemet
  (POWER-knappen på läge ON). Koppla på uppspelningsfunktionen på din PC och anpassa volym och bas med reglagen.
  SE
  Vers. 1.0
  ©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

  Quick install Guide

  GraVitY WaVe

  2.1 suBWOOFer sYsteM

  230V
  50-60 Hz
  ~
  0,22A
  HU
  Jótállás korlátozása
  A Jöllenbeck GmbH semmilyen esetben nem vállalja a tulajdon
  elvesztéséből, nyereség- vagy forgalomkiesésből, pótalaktrészek
  költségeiből, működéskiesésből eredő kiadások általi kárkövetkez-
  ményét vagy más károkat. Semmilyen körülmények között nem lehet
  érvényesíteni olyan igényeket, melyek meghaladják a termékek
  vásárlási árát.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM Fej- vagy fülhallgató használata, valamint a magas
  hangerőn történő hosszú ideig tartó zenehallgatás tartós
  halláskárosodást okozhat.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni
  a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támogatási
  formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
  SE
  Ansvarsbegränsning
  Jöllenbeck GmbH ansvarar under inga omständigheter för
  följdskador som skador på eller förlust av egendom, vinst eller
  omsättning, kostnader för reservdelar. utgifter för olägenheter i
  samband med avbrott av tjänst eller någon annan typ av skador.
  Det nns inga möjligheter att ställa krav på ersättning som
  överskrider produktens inköpspris.
  Undvika hörselskador
  AKTA: Att lyssna genom öronsnäckor eller hörlurar på hög volym
  under en längre tid kan leda till kroniska hörselskador.
  Överensstämmelse
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till de apparater som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
  supportformulär som du kan använda dig av. Alternativt kan du
  skicka ett e-brev direkt till vår support: support@speedlink.com
  RU
  Ограничение ответственности
  Jöllenbeck GmbH ни в коем случае не отвечает за последствия
  ущерба, такие как ущерб или утрата собственности, упущенные
  прибыль или оборот, расходы на запчасти, затраты вследствие
  прерывания работы или другой ущерб. Ни при каких
  обстоятельствах не может подаваться претензия, которая
  превышает покупную стоимость изделия.
  Предотвращение ущерба для органов слуха
  Внимание: Использование наушников, в том числе вставных,
  а также большая громкость звучания могут привести к
  непоправимому ухудшению слуха.
  Соответствие
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть
  радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
  источников помех.
  Техническая поддержка
  На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр запроса.
  Или можно написать письмо в службу техподдержки напрямую
  по следующему адресу электронной почты: support@speedlink.com
  Περιορισμός ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για
  επακόλουθες ζημιές ή για απώλεια περιουσίας, για απώλειες κερδών
  ή τζίρου, για έξοδα για ανταλλακτικά, για δυσάρεστες καταστάσεις
  μέσω διακοπής υπηρεσιών ή για άλλες ζημιές. Σε καμία περίπτωση
  δεν μπορεί να ισχύουν απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν την τιμή
  αγοράς του προϊόντος.
  Αποφυγή βλάβης στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση για μεγάλη
  χρονική διάρκεια σε μεγάλες εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
  βλάβη στην ακοή.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
  περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
  που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
  έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
  στο τμήμα υποστήριξης: support@speedlink.com
  GR
  Omezení ručení
  Firma Jöllenbeck GmbH neručí v žádném případě za škodné
  následky, jako je poškození nebo ztráta majetku, ztráta zisku nebo
  obratu, za náklady pro náhradní díly, za výdaje za nepříjemnosti,
  způsobené přerušením služeb, nebo za jiné škody. Za žádných
  okolností nelze uplatňovat nároky, převyšující kupní cenu výrobku.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek, jakož i dlouhé poslouchání vysokých
  zvukových objemů může vést k trvalému poškození sluchu.
  Konformita
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás
  připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete suportu napsat
  přímo email: support@speedlink.com
  CZ
  Ograniczenie odpowiedzialności
  Firma Jöllenbeck GmbH w żadnym przypadku nie odpowiada za
  szkody, takie jak uszkodzenie lub utrata mienia, utrata zysków lub
  obrotów, koszty części zamiennych, wydatki z tytułu odszkodowań
  za zakłócenia w pracy ani żadne inne szkody. Roszczenia
  przewyższające cenę zakupu produktu są wykluczone.
  Unikanie uszkodzenia słuchu
  UWAGA: używanie słuchawek nagłownych lub dousznych przy dużej
  głośności może spowodować trwałą utratę słuchu.
  Oświadczenie o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
  wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
  być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem: www.speedlink.com
  znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie
  można również wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na
  adres: support@speedlink.com
  PL
  DK
  Begrænsning af ansvar
  Jöllenbeck GmbH er i intet tilfælde ansvarlig for skader på eller tab
  af ejendom, tab af fortjeneste, omkostninger for reservedele, udgifter
  for ubehageligheder på grund af arbejdsafbrydelser eller andre
  skader. Under ingen omstændighed kan der fremsættes krav som
  overstiger produktets købspris.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store
  lydstyrker kan føre til permanente høreskader.
  Overensstemmelseserklæring
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
  (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan påvirke
  enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre
  afstanden til de forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  På vores websted www.speedlink.com nder du en support-blanket.
  Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
  support@speedlink.com
  TR
  Sorumluluk sınırlaması
  Jöllenbeck GmbH, mülkiyet kaybı, kazanç veya ciro kayıpları, yedek
  parça masraarı, hizmetin iptal edilmesinden ve diğer zararlardan
  kaynaklanan durumlarda hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmemektedir.
  Ürünün satın alma yatının üzerine çıkan talepler hiçbir şekilde
  yerine getirilemez.
  İşitme bozukluklarının önlenmesi
  DİKKAT: Kulaklık kullanılması ya da yüksek ses seviyelerinde uzun
  süreli dinleme, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir.
  Uygunluk
  Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
  (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) cihazın
  (cihazların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
  cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
  Teknik destek
  www.speedlink.com web sayfamızda bir destek formu hazırladık.
  Alternatif olarak destek merkezine doğrudan bir e-posta
  yazabilirsiniz: support@speedlink.com
  .

  sl-8220-sBk

  1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda zasilania 230V.
  2. Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z systemem głośników: umieść wtyk mini-jack 3,5mm (czarny)
  dołączonego kabla w tylnym wolnym gnieździe pilota, a oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w gniazdach wejściowych subwoofera.
  3. Teraz połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: Umieść zielony wtyk kabla pilota w
  gnieździe wyjścia głośnikowego, a czarny wtyk w gnieździe wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej. Jeśli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota inne źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk do wejścia Line in karty dźwiękowej komputera (najczęściej niebieskie).
  4. Teraz podłącz do subwoofera głośniki satelitarne: Podłącz oba wtyki cinch/RCA satelitów do odpowiednich
  gniazd subwoofera - czerwony do gniazda prawego kanału, biały - do gniazda lewego kanału.
  5. Ustaw regulator głośności pilota i subwoofera początkowo na niską głośność. Następnie włącz system
  („POWER“ na „ON“). Uruchom teraz odtwarzanie dźwięku w komputerze i dopasuj głośność oraz tony niskie za pomocą regulatorów.
  PL
  CLICK
Speed-Link Gravity Wave 2.1

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Gravity Wave 2.1? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Speed-Link Gravity Wave 2.1 att svara på din fråga.

Se manualen för Speed-Link Gravity Wave 2.1 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link Gravity Wave 2.1? Ställ din fråga här

Speed-Link Gravity Wave 2.1 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Speed-Link
Modell Gravity Wave 2.1
Produkt Högtalare
EAN 4027301182200
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Övrigt
Modell bokhylla
Subwoofer Ja
Kompatibilitet PC
Material Trä
Högtalare
Ljudutgångskanaler 2.1 kanaler
Audio
Uteffekt (RMS) 37 W
Prestanda
På / av-knapp Ja
Produktens färg Svart
Fjärrstyrd Ja
Ljudutgångskanaler 2.1 kanaler
Uteffekt (RMS) 37 W
På / av-knapp Ja
Produktens färg Svart
Fjärrstyrd Ja
Material, hölje Trä
Tekniska data
Modell bokhylla
Subwoofer Ja
Kompatibla produkter PC

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Speed-Link Gravity Wave 2.1 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här