Speed-Link SL-6374-SSV bruksanvisning

Speed-Link SL-6374-SSV
(1)
 • Sidantal: 2
 • Filtyp: PDF
 • SE
  1. Öppna kabelfacket på musens undersida, dra ut kabeln och stäng facket igen. Vid leveransen är kabeln
  redan utdragen en bit, då faller förstås det här momentet bort.
  2. Sätt kontakten i en ledig USB-port på din dator. Drivrutinen installeras automatiskt och kort därefter är
  musen klar att användas.
  3. För att förlänga kabeln drar du bara försiktigt ut den till önskad längd vid USB-kontakten – kabelvindan låser
  fast automatiskt.
  4. För att rulla in kabeln igen öppnar du först facket. Dra sedan lätt i kabeln tills spärren släpper, men inte så
  mycket att kabelvindan låser sig i nästa läge. Låt sedan kabeln långsamt rullas in i musen och stäng facket
  igen.
  5. Med dpi-växlaren ställer du in känslighet för mussensorn. Du kan välja mellan två inställningar: hög
  (1.600dpi, knappens LED-indikator lyser blått) och låg (1.000dpi, LED-indikatorn förblir mörk).
  DK
  1. Åbn kabelrummet på undersiden af musen, træk kablet ud, og luk rummet igen. Når musen udleveres, er
  kablet allerede trukket delvist ud, så dette trin bortfalder.
  2. Slut stikket til en ledig USB-port på computeren. Driveren installeres automatisk, og musen er klar til brug
  lige efter.
  3. For at forlænge kablet skal du trække forsigtigt i USB-stikket, indtil det har den ønskede længde –
  kabelrullen går automatisk i indgreb.
  4. Åbn først kabelrullen, når kablet skal rulles ind igen. Træk forsigtigt i kablet, da låsen ellers løsnes, uden at
  kabelrullen går i hak i det næste trin. Lad kablet glide langsomt tilbage til musen, og luk rummet igen.
  5. Vælg musesensorens følsomhed med dpi-omskifteren. Der er to følsomhedstrin: højt (1.600dpi, LED i
  tasten lyser blåt) og lavt (1.000dpi, LED bliver ved med at være mørk).
  PL
  1. Otwórz wnękę na spodzie myszy, wyciągnij kabel i zamknij wnękę. W chwili dostawy kabel jest już częściowo
  wyciągnięty, a więc ten krok odpada.
  2. Podłącz wtyk do wolnego złącza USB komputera. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, a po
  chwili mysz będzie gotowa do pracy.
  3. Aby przedłużyć kabel, po prostu pociągnij ostrożnie za wtyk USB - rolka kabla zablokuje się samoczynnie.
  4. Aby ponownie zwinąć kabel, otwórz najpierw wnękę kabla. Pociągnij lekko kabel, by zwolnić blokadę, ale
  tak, by zapadka nie zaskoczyła na następnym stopniu. Pozwól kablowi zwinąć się i zamknij wnękę.
  5. Za pomocą przełącznika rozdzielczości wybierz czułość czujnika myszy. Dostępne są dwa poziomy czułości:
  wysoki (1600dpi, dioda LED przycisku świeci w kolorze niebieskim) i niski (1000dpi, dioda LED nie świeci).
  CZ
  1. Otevřete přihrádku na kabel na spodní straně myši, kabel vytáhněte a přihrádku opět zavřete. Ve stavu
  dodání je kabel už částečně povytažen, takže tento krok samozřejmě odpadá.
  2. Zastrčte konektor do volného USB rozhraní VAšeho počítače. Automaticky se nainstaluje řídicí program a
  krátce na to je myš připravená k použití.
  3. K prodloužení kabelu jej jednoduše opatrně zatáhněte za konektor USB a vytáhněte jej do požadované
  délky – naviják kableu zapadne samočinně.
  4. Pro navití kabelu zpět otevřete nejdříve přihrádku na kabel. Za kabel tahejte lehce tak, aby se uvolnila
  aretace, ale naviják kabelu nezaskočí do další fáze. Nechte kabel pomalu navít do myši a poté přihrádku
  opět zavřete.
  5. Přepínačem dpi zvolíte citlivost senzoru myši. K dispozici jsou dva stupně citlivosti:vysoká (1.600 dpi, LED
  klávesy svítí modře) a nízká (1.000 dpi, LED zůstane tmavá, nesvítí).
  GR
  1. Ανοίξτε τη θήκη καλωδίου στην κάτω πλευρά του ποντικιού, τραβήξτε το καλώδιο έξω και κλείστε πάλι τη
  θήκη. Στην κατάσταση αποστολής το καλώδιο έχει ήδη τραβηχτεί έξω εν μέρει, έτσι ώστε να μην απαιτείται
  φυσικά αυτό το βήμα.
  2. Συνδέστε το βύσμα με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκαθίσταται
  αυτόματα και το ποντίκι είναι μετά από λίγο έτοιμο για χρήση.
  3. Για να επιμηκύνετε το καλώδιο, απλά τραβήξτε το στο βύσμα USB προσεκτικά στο επιθυμητό μήκος - ο
  κύλινδρος καλωδίου ασφαλίζει αυτόματα.
  4. Για να τυλίξετε πάλι το καλώδιο, ανοίξτε πρώτα τη θήκη καλωδίου. Τραβήξτε μόνο λίγο στο καλώδιο έτσι
  ώστε η ασφάλιση να λασκάρει, αλλά να μην ασφαλίσει ο κύλινδρος καλωδίου στην επόμενη βαθμίδα.
  Αφήστε το καλώδιο να γυρίσει αργά στο ποντίκι και κλείστε πάλι τη θήκη.
  5. Με το διακόπτη εναλλαγής dpi επιλέγετε την ευαισθησία του αισθητήρα ποντικιού. Διατίθενται δύο βαθμίδες
  ευαισθησίας: υψηλή (1.600dpi, το LED του πλήκτρου ανάβει μπλε) και χαμηλή (1.000dpi, το LED δεν
  ανάβει).
  HU
  1. Nyissa ki az egér alján lévő kábelrekeszt, húzza ki a kábelt és zárja vissza a rekeszt. Kiszállítási állapotban
  a kábel már részben ki van húzva, így ez a lépés természetesen elmarad.
  2. Kösse össze a csatlakozót számítógépe szabad USB portjára. A meghajtó magától telepítődik és az egér
  röviddel ezután használatra kész.
  3. Ha meg akarja hosszabbítani a kábelt, egyszerűen óvatosan húzza ki az USB csatlakozót a kívánt hosszra
  – a kábeltekercs magától bepattan.
  4. Ha megint fel akarja tekerni a kábelt, először nyissa ki a kábelrekeszt. Csak lazán húzza meg a kábelt,
  hogy a retesz kioldódjon, de hogy a kábeltekercs ne akadjon be a következő fokozatra. A kábelt lassan
  csúsztassa vissza az egérbe, majd csukja vissza a rekeszt.
  5. A dpi-átkapcsolóval válassza ki az egér érzékelőjének az érzékenységét. Két érzékenységi fokozat áll
  rendelkezésére: magas (1.600 dpi, a gomb LED-je kéken világít) és alacsony (1.000 dpi, a LED sötét
  marad).
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
  εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν H/Y ή σε
  Mac
  ®
  . Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
  για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Πληκτρολόγια/Ποντίκια
  Σε εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χρήση συσκευών
  εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα
  υγείας. Σε αυτή την περίπτωση κάνετε διαλείμματα
  έως ότου ανακουφιστείτε από τις ενοχλήσεις.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
  πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
  εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
  επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
  αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε
  ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
  μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
  υποστήριξης: support@speedlink.com
  GR
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní
  zařízení pro připojení na PC nebo Mac
  ®
  . Firma
  Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
  nedbalého, neodborného, nesprávného použití
  výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
  účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Klávesnice/myši
  V případě extrémně dlouhého použití vstupních
  zařízení, může dojít ke zdravotním problémům.
  V takovémto případě si udělejte přestávku až do
  zmírnění potíží.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
  telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě
  se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách
  www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
  suportový formulář. Jako alternativu můžete
  supportu napsat přímo email na adresu:
  support@speedlink.com
  CZ
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre vagy Mac
  ®
  -re
  csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként.
  A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
  termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi
  sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
  megfelelő használatból eredt.
  Billentyűzet/egér
  A beadó készülékek rendkívül hosszú használata
  esetén egészségügyi panaszok léphetnek fel.
  Ebben az esetben tartson egy kis szünetet a
  panaszok enyhítésére.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
  mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
  kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található
  támogatási formanyomtatványunk. Másik
  lehetőség még, hogy a Támogatásnak közvetlenül
  e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
  HU
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do
  podłączenia do komputera PC lub Mac
  ®
  jako
  urządzenie do wprowadzania danych. Jöllenbeck
  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
  na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
  przez producenta użytkowania produktu.
  Klawiatury/myszy
  Skrajnie długotrwałe korzystanie z urządzeń
  do wprowadzania może powodować problemy
  zdrowotne. W takim przypadku należy zrobić
  przerwę aż do ustąpienia objawów.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem:
  www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
  formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
  również wysłać do nas wiadomość pocztą
  elektroniczną na adres: support@speedlink.com
  PL
  Anvendelsesområde
  Dette produkt er kun beregnet som
  indlæsningsapparat, der sluttes til en pc eller
  Mac
  ®
  . Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar
  for skader på produktet eller personskader som
  følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert
  anvendelse af produktet eller anvendelse, som er
  i modstrid med producentens anvisninger.
  Tastaturer/mus
  Ved ekstremt lang anvendelse af
  indlæsningsapparater kan der opstå
  helbredsmæssige problemer. Tag så en pause, så
  problemerne lindres.
  Overensstemmelsesinfo
  Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske
  eller højfrekvente felter (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølgeaadninger) kan
  apparatets (apparaternes) funktion begrænses.
  Prøv i så fald at øge afstanden til apparaterne,
  der forstyrrer.
  Teknisk support
  På vores webside www.speedlink.com kan du
  nde en supportformular. Som alternativ kan du
  sende en e-mail direkte til supportafdelingen:
  support@speedlink.com
  DK
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas som
  inputapparat till en PC eller Mac
  ®
  . Jöllenbeck
  GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller
  person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
  felaktig användning eller att produkten använts
  för syften som inte motsvarar tillverkarens
  anvisningar.
  Tangentbord/Möss
  Att använda inputapparater extremt länge kan
  leda till problem med hälsan. Lägg i så fall in
  pauser tills besvären lindras.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
  från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
  apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt
  ut ett supportformulär. Alternativt kan du skicka ett
  e-brev direkt till vår support:
  support@speedlink.com
  SE
  QUiCK inStaLL GUiDE
  VERS. 1.0
  ©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark
  and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Mac and
  Macintosh are registered trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of
  their respective owners.
  llenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
  Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  SaPHYR
  BLUEtRaCE MOUSE FEXCaBLE
  SL-6374-SSV
  2
Speed-Link SL-6374-SSV

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link SL-6374-SSV? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Speed-Link SL-6374-SSV att svara på din fråga.

Se manualen för Speed-Link SL-6374-SSV helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Speed-Link SL-6374-SSV? Ställ din fråga här

Speed-Link SL-6374-SSV – specifikationer

Allmänt
Varumärke Speed-Link
Modell SL-6374-SSV
Produkt Mus
EAN 4027301063745
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Mus
Gränssnitt USB Type-A
Antal knappar 5
Rörelsedetektor-teknik BlueTrack
Rörelseupplösning 1600 DPI
Skrollhjul Ja
null
Systemkrav
Mac-operativsystem som stöds -
Ergonomi
Kabellängd 0.7 m
Övrigt
Musdimensioner (BxDxH) - mm
Vikt & dimension
Vikt - g