Tefal EasyGliss FV3930 bruksanvisning

Tefal EasyGliss FV3930

Här kan du se manualen för Tefal EasyGliss FV3930 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Tefal EasyGliss FV3930 på denna sida.

FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la
première utilisation / EN Please read carefully the "Safety and use instructions" booklet
before first use / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die
Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het eerste
gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te
nemen / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de seguridad y de uso» antes de
utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções de
segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT Leggere con attenzione il
libretto "Norme di sicurezza e d'uso" al primo utilizzo / DA Læs hæftet "Sikkerheds- og
brugsanvisning" grundigt igennem inden den første ibrugtagning. / NO Les ye heftet
"Råd om sikkerhet og bruk" før første gangs bruk / SV Var god läs häftet ”Säkerhets-
och användningsinstruktioner” innan den första användningen. / FI Lue turvallisuus-
ja käyttöohjevihko huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. / TR İlk kullanımdan
önce "Güvenlik ve kullanım talimatları" kitapçığını dikkatlice okuyun / EL Διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση
/ PL Przed pierwszym yciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia
dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania” / CS ed prvním použitím si, prosím, pečlivě
prostudujte „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred prvým použitím si pozorne
prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a použitie. / HU Az első használat előtt
figyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és használati útmutató című fejezetet /
SL Pred prvo uporabo natančno preberite »Navodila za varno uporabo« / RU Перед
первым использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры
безопасности и правила использования». / UK Перед першим використанням
уважно прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо
використання» / HR Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik
„Sigurnosne upute / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni
de siguranţă şi de utilizare” / ET Palun lugege enne esimest korda kasutamist hoolikalt
ohutus- ja kasutusjuhendit / LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo
reikalavimai“ prieš naudodami įrenginį pirmą kar / LV Pirms izmantojat ierīci
pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru "Norādījumi par drošību un lietošanu" /
BG Моля, прочетете внимателно книжката "Препоръки за безопасност и употреба"
преди първоначална употреба
1.
Max.
OK
2. 2.
1
sec.
FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model
/ ES Según modelo / PT Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model
/ NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre /
EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od
modelu / HU Modelltől függően / SL Odvisno od modela / RU В зависимости от модели /
UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / RO Ovisno o modelu / ET Sõltuvalt mudelist
/ LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim.
*
max.
1
sec.
1
sec.
NO
OK
max.
www.tefal.com www.calor.fr
?
www.tefal.com www.calor.fr
?
www.tefal.com www.calor.fr
?
www.tefal.com www.calor.fr
?
www.tefal.com www.calor.fr
?
1800133149 FV39XX FTR ok_110x190 27/06/14 11:31 Page1

Har du en fråga om Tefal EasyGliss FV3930?

Ställ frågan du har om Tefal EasyGliss FV3930 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra TefalEasyGliss FV3930-ägare att ge dig ett bra svar.

Specifikationer

Varumärke Tefal
Modell EasyGliss FV3930
Produkt Strykjärn
EAN 3121040052839
Språk Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Polska, Ryska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Ukrainare
Produktgrupp Strykjärn
Filtyp PDF
Egenskaper
Modell Torr & Ångstrykjärn
Flera ånginställningar för att passa varje klädesplagg
Sladdlängd 2
Ångpuffprestanda 130
Stryksulan material / beläggning Durilium stryksula
Produktens färg Purple, White
Vattentankens kapacitet 0.27
Anti-dropp funktion
Automatisk avstängning
Automatisk avkalkning
Konstant ånga 40
Ångpuff funktion
Sladdlös
Självrengörande
Sprayfunktion
Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg
Överhettningsskydd
Strömtillförsel
Effekt 2300
Ergonomi
Icke-vridning sladd -
Sladdförvaring
Sladdhållarsystem EasyCord
Vikt & dimension
Bredd 340
Djup 150
Höjd 180
Vikt 1300
Indikation
Kontrollampa
Temperaturlampa