Tefal Pro Express Turbo GV8461 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Tefal Pro Express Turbo GV8461 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Tefal Pro Express Turbo GV8461 på denna sida.

PRO EXPRESS
PRO EXPRESS TURBO ANTI-CALC
PRO EXPRESS TURBO
ANTI-CALC AUTOCLEAN*
DE * je nach Modell
EN * depending on model
FR * selon modèle
NL * al naar gelang het model
DA * afhængig af model
NO * avhengig av modell
SV * beroende på modell
FI * mallista riippuen
TR* modele göre
EL * ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
PL * zale˝nie od modelu
CS * podle modelu
SK * v závislosti od modelu
SL * Odvisno od modela
HU * modelltŒl függŒen
HR * ovisno o modelu
RO * în func—ie de model
RU * в зависимости от
модели
UK *
{u}yz €v‰x~€xy}‰
BG * в зависимост от модела
www.tefal.com
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page1

Har du en fråga om Tefal Pro Express Turbo GV8461?

Ställ frågan du har om Tefal Pro Express Turbo GV8461 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra TefalPro Express Turbo GV8461-ägare att ge dig ett bra svar.

Mitt Tefal PRO Express Turbo läcker hela tiden......hjälper det att kalka av eller är det för gammalt, 8 år?? Mycket nöjd med detta ångstrykjärn , så nöjd att jag också har köpt det till våra barn!

Yvonne Klingberg, 2017-08-28 08:56:16