Texas HP 170 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Texas HP 170 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Texas HP 170 på denna sida.

HP 140 - HP 170
VIGTIGT: MASKINEN SKAL OPBEVARES FROSTFRIT!
IMPORTANT: THE MACHINE MUST BE STORED FREE OF FROST!
BAЖHO: МAШИHA ДOЛЖHA бЫTЬ COXPAHEHA НЕОБЛЕДЕНЕВШЕМ!
DK Betjeningsvejledning
GB Manual
RU Руководство по эксплуатации
Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Har du en fråga om Texas HP 170?

Ställ frågan du har om Texas HP 170 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra TexasHP 170-ägare att ge dig ett bra svar.