Theben SYN 161 d

Theben SYN 161 d bruksanvisning

(5)
 • ATENÇÃO
  Perigo de morte por choque eléctrico ou
  incêndio!
  A montagem deve ser efectuada apenas por
  um electricista especializado!
  Antes da montagem/desmontagem activar a
  tensão de rede!
  WARNUNG
  Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
  Montage ausschließlich von Elektrofachkraft
  durchführen lassen!
  Vor Montage/Demontage Netzspannung
  freischalten!
  WARNING
  Danger of death through electric shock or re!
  Installation should only be carried out by
  professional electrician!
  Disconnect the mains power supply prior to
  installation and/or disassembly!
  AVERTISSEMENT
  Danger de mort, risque d‘électrocution et d‘incendie!
  Le montage doit être effectué exclusivement
  par un électricien spécialisé!
  Désactiver la tension réseau avant le monta-
  ge/ le démontage !
  AVVERTIMENTO
  Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
  Il montaggio deve essere eseguito esclusi-
  vamente da parte di un elettroinstallatore
  specializzato!
  Prima del montaggio o dello smontaggio
  ADVERTENCIA
  ¡Peligro de muerte por descarga elétrica o
  incendio!
  ¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusiva-
  mente por un electricista profesional!
  ¡Desconecte la tensión de red, antes de pro-
  Allgemeine Infos
  Analoge Zeitschaltuhr
  Wochenprogramm
  (1 Kanal) kürzeste Schaltzeit 15 min
  Technische Daten
  Betriebsspannung: 230 V~, +10 %/-15 %
  Frequenz: 50 Hz
  Eigenverbrauch: max. 1 VA
  Bemessungsstoßspannung: 4 kV
  Kontakt: Wechsler
  Öffnungsweite: < 3 mm (µ)
  Schaltleistung: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Schaltleistung min.: 24 V / 100 mA AC
  Glühlampenlast: 1100 W
  Betriebstemperatur: –20 °C ... +55 °C
  Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestim-
  mungsgemäßer Montage
  Schutzart: IP 20 nach EN 60529
  Ganggenauigkeit: netzsynchron
  Verschmutzungsgrad: 2
  Typ: 1 BRTU
  Kompaktleuchtstofampen: 25 W
  Leuchtstofampen (EVG): 100 W
  LED-Lampen (<2 W): 5 W
  LED-Lampen (>2 W < 8 W): 15 W
  LED-Lampen (>8 W): 18 W
  General information
  Analogue time switch
  Weekly program
  (1 channel) Shortest switching time 15 min
  Technical data
  Operating voltage: 230 V~, +10 %/-15 %
  Frequency: 50 Hz
  Power consumption: 1 VA
  Rated impulse voltage: 4 kV
  Contact: wo way switch
  Opening width: < 3 mm (µ)
  Switching capacity: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Min. switching capacity: 24 V / 100 mA AC
  Incandescent lamp load: 1100 W
  Operating temperature: –20 °C ... +55 °C
  Protection class: II in accordance with
  EN 60669-1 subject to designated installation
  Protection rating: IP 20 in accordance with
  EN 60529
  Time accuracy: synchronised with mains
  Pollution degree: 2
  Type: 1 BRTU
  Compact uorescent tubes: 25 W
  Fluorescent lamps (EB): 100 W
  LED lamps (<2 W): 5 W
  LED lamps (>2 W < 8 W): 15 W
  LED lamps (>8 W): 18 W
  Informations générales
  Horloge programmable analogique
  Programme hebdomadaire
  (1 canal) période de commutation minimale
  15 min
  Caractéristiques techniques
  Tension de service : 230 V~, +10 %/-15 %
  Fréquence : 50 Hz
  Consommation propre: max. 1 VA
  Tension assignée de tenue aux chocs: 4 kV
  Contact: inverseur
  Ouverture: <3 mm (µ)
  Puissance de commutation: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Puissance de commutation min.: 24 V / 100 mA AC
  Charge de lampe à incandescence : 1100 W
  Température de service : –20 °C ... +55 °C
  Classe de protection : II selon EN 60730-1 en
  cas de montage conforme
  Degré de protection : IP 20 selon EN 60529
  Précision de marche : synchro. avec le réseau
  Degré de pollution :2
  Type: 1 BRTU
  Tubes uorescents compacts: 25 W
  Lampes uorescentes (EVG): 100 W
  Lampes à LED (<2 W): 5 W
  Lampes à LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampes à LED (>8 W): 18 W
  Informazioni generali
  Interruttore orario analogico
  Programma settimanale
  (1 canale) tempo di commutazione più breve
  15 min
  Dati tecnici
  Tensione d‘esercizio: 230 V~, +10 %/-15 %
  Frequenza: 50 Hz
  Autoconsumo: max. 1 VA
  Sovratensione transitoria nominale: 4 kV
  Contatto: contatto di communicazione
  Ampiezza di apertura: < 3 mm (µ)
  Potenza di commutazione: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potenza di commutazione min.:
  24 V / 100 mA AC
  Carico lampade a incandescenza: 1100 W
  Temperatura d‘esercizio: –20 °C ... +55 °C
  Classe di protezione: II secondo EN 60730-1
  con montaggio conforme
  Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
  Precisione di riserva: sincronia di rete
  Grado di inquinamento: 2
  Tipo: 1 BRTU
  Lampade uorescenti compatte: 25 W
  Lampade uorescenti con alimentatore
  elettronico: 100 W
  Lampade LED (<2 W): 5 W
  Lampade LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampade LED (>8 W): 18 W
  Información general
  Interruptor horario analógico
  Programa semanal
  (1 canal) tiempo de conexión más breve
  15 min
  Datos técnicos
  Tensión de servicio: 230 V~, +10 %/-15 %
  Frecuencia: 50 Hz
  Consumo propio: máx. 1 VA
  Impulso de sobretensión admisible: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitud de apertura: < 3 mm (µ)
  Potencia de conexión: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potencia de conexión mín.: 24 V / 100 mA AC
  Carga de lámpara de incandescencia: 1100 W
  Temp. de funcionamiento: –20 °C ... +55 °C
  Clase de protección: II según EN 60730-1 para
  montaje conforme a lo establecido
  Grado de protección: IP 20 II según EN 60529
  Precisión de marcha: sincrónico de red
  Grado de polución: 2
  Tipo: 1 BRTU
  Lámparas uorescentes compactas: 25 W
  Lámparas uorescentes (balasto electrónico):
  100 W
  Lámparas LED (<2 W): 5 W
  Lámparas LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lámparas LED (>8 W): 18W
  Informações gerais
  Relógios temporizadores analógicos
  Programa semanal
  (1 canal) tempo de comutação mais curto
  15 min
  Dados técnicos
  Tensão de serviço: 230 V~, +10 %/-15 %
  Frequência: 50 Hz
  Consumo próprio: no máx. 1 VA
  Tensão transitória de dimensionamento: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitude de abertura: < 3 mm (µ)
  Potência de comutação:16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potência mín. de comutação: 24 V / 100 mA AC
  Carga lâmp. incandescente: 1100 W
  Temperatura operacional: –20 °C ... +55 °C
  Classe de protecção: II de acordo EN 60730-1
  com instalação apropriada
  Tipo de protecção: IP 20 de acordo com
  EN 60529
  Precisâo: sincronizaçâo em rede
  Nível de poluição: 2
  Tipo: 1 BRTU
  Lâmp. uorescentes compactas: 25 W
  Lâmpadas uorescentes
  (balastros electrónicos): 100 W
  Lâmpada LED (<2 W): 5 W
  Lâmpada LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lâmpada LED (>8 W): 18 W
  SYN 161 d 1610011
  DE EN FR IT
  PT
  ES
  307107 00 17. 04. 2015
  Theben AG | Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | info@theben.de | www.theben.de
  Hotline Theben:
  J +49 7474 692-369
Theben SYN 161 d

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 5

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Theben SYN 161 d? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Theben SYN 161 d att svara på din fråga.

Jesper Eskils, 26-9-2020 05:00:19 1 kommentar

Behöver instruktion på svenska

Kerstin Lövqvist, 31-10-2020 12:16:07

Behöver en svensk manual

Svara på den här frågan
ove andersson, 28-8-2020 04:20:45 Inga kommentarer

behöver en svenska manual till theben 161d

Svara på den här frågan
Jocke, 12-7-2020 16:03:28 Inga kommentarer

Behöver en svensk manual

Svara på den här frågan
Majlis edholm, 7-12-2019 12:01:33 Inga kommentarer

Ja önskar en manual på svenska

Svara på den här frågan
Majlis edholm, 7-12-2019 11:57:49 Inga kommentarer

Behöver en instruktion på svenska

Svara på den här frågan

Se manualen för Theben SYN 161 d helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 5 personer med ett genomsnitt på 8.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Theben SYN 161 d? Ställ din fråga här

Theben SYN 161 d – specifikationer

Allmänt
Varumärke Theben
Modell SYN 161 d
Produkt Ej kategoriserat
EAN 4003468161371
Språk Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees
Filtyp PDF
Egenskaper
Skärmtyp Analog
Typ av timer Daglig timer
Produktens färg Blue,Grey
Antal kanaler 1 kanaler
Antal moduler 3
Periodlängd 15 min
Internationellt skydd (IP) kod IP20
Material, hölje Termoplast
Vikt & dimension
Bredd 53.6 mm
Djup 65.6 mm
Höjd 90.4 mm
Strömtillförsel
AC-inspänning 230 V
Växelström Frekvens 50 hz
Maximal styrka 1100 W
Högsta strömstyrka 16 A
Strömförbrukning i vänteläge 0.5 W
Miljökrav
Temperatur vid drift -20 - 50 ° C

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer