Thomson 32HD5506 bruksanvisning

Thomson 32HD5506
8.5 · 5
PDF anvisning
 · 17 sidor
Svenska
anvisningThomson 32HD5506
SE
1
Svenska

Viktig information

Säkerhet
Se till att din strömförsörjning har samma styrka som
TV-apparaten, angiven på identikationsetiketten
på baksidan. Där det nns strömkontakt
används AC-uttaget eller en kopplingsenhet som
frånkopplingsenhet. Den ska vara lättåtkomlig.
På den aktuella modellen nns ljusindikatorn på
sidan av TV-apparaten. Att ljusindikatorn har slocknat
innebär inte att TV-apparaten är helt urkopplad. För
att koppla ur TV-apparaten ska kontakten dras ur
vägguttaget.
TV-apparatens komponenter är värmekänsliga.
Den
högsta omgivningstemperaturen
bör ej överstiga
35 ºC
. Täck inte över ventilationshålen på baksidan
och sidorna på TV:n. Lämna tillräckligt utrymme runt
om för nödvändig ventilation. Placera inte apparaten
i närheten av externa värmekällor (öppen eld mm)
eller apparater som genererar stark magnetisk eller
elektrisk strålning.
Den relativa luftfuktigheten
i rummet där TV:n är
placerad bör ej överstiga
75 %
. Om TV-apparaten
yttas från en kall plats till en varm kan kondens
bildas på skärmen (och även på en del komponenter
inuti TV-apparaten). Låt kondensen avdunsta innan
TV:n sätts på igen.
- eller
POWER/
-knappen på TV-apparaten eller
-knappen kan användas för att slå på eller koppla TV-
apparaten i standby läge. Om du har för avsikt att inte
titta
på TV:n under en längre tidsperiod
, stäng av
den helt genom att dra ut kontakten ur eluttaget.
Vid
åskväder
rekommenderar vi att du kopplar ur
elförsörjningen och antennen så att den inte påverkas
av elektriska eller elektromagnetiska vågor som
kan skada TV:n. Av denna anledning bör
el- och
antennuttagen
vara lättillgängliga så att de kan
kopplas ur
om så behövs.
Koppla ur
TV:n omedelbart om du upptäcker att den
avger
brand-
eller
rök
. Du får aldrig, under några
omständigheter, öppna TV-apparaten själv eftersom
detta medför risk för
elektriska stötar
.
VARNINGAR
Denna apparat är endast avsedd för privat
hushållsbruk och bör inte användas inom någon
annan tillämpning, till exempel för icke-hushållsbruk
eller i en kommersiell miljö.
Om denna produkts externa exibla kabel eller sladd
blir skadad, ska den bytas ut av tillverkaren eller
dennes serviceombud eller liknande kvalicerad
person för att undvika fara.
Lämna minst 10 cm utrymme runt TV-apparaten för att
säkerställa tillräcklig ventilation. Ventilationen bör inte
hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med
föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.
Denna apparat får inte utsättas för dropp eller stänk,
och inga objekt som fyllts med vätskor, som t.ex.
blomvaser, får placeras på apparaten.
Batterier (batteripaket eller installerade batteriet) shfår
inte utsättas för överdrivet hög värme, såsom solljus,
brand eller liknande.
För att minska risken för elektrisk kortslutning får du
inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
Placera aldrig en TV på en instabil plats. En TV kan
falla, orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
Många personskador, speciellt hos barn, kan undvikas
genom att vidta säkerhetsföreskrifter, såsom:
Användning av skåp eller stativ rekommenderas av
tillverkaren av TV:n.
Använd bara möbler som klarar TV:ns vikt.
Se till att TV:n inte hänger över kanten på möbeln
den står på.
Ställ inte TV:n på höga möbler (exempelvis höga
skåp eller bokhyllor) utan förankring av både möbeln
och TV:n i ett lämpligt stöd.
Placera inte TV:n på dukar eller andra material som
kan ligga mellan TV:n och stödmöbeln.
Berätta om riskerna med att klättra på möbler för att
komma åt fjärrkontroller eller funktioner för barnen.
Om din bentliga TV tas bort och placeras om ska
samma hänsyn tas som enligt ovan.
Utrustning med den här symbolen är av klass II
eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har
utformats på ett sådant sätt att det inte krävs
någon säker anslutning till jord.
Utrustning utan den här symbolen är en klass
I elektrisk apparat. Den ska anslutas till ett
eluttag med en jordad anslutning.
Undvik brandrisk genom att alltid hålla
brinnande ljus och andra öppna lågor på säkert
avstånd från denna produkt.
För att förhindra skador måste apparaten monteras/
placeras ordentligt på golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
För att minska risken för RF-expnering ska den använda
distansen för den här apparaten vara minst 100 cm.
TV-skärm
TV-skärmen i denna produkt är av glas. Därför kan
den lätt gå sönder om produkten tappas eller utsätts
för slag eller stötar.
TV-skärmen är en högteknologisk produkt som ger
precisa detaljerade bilder. Ibland kan inaktiva pixlar
synas på skärmen som en fast punkt i någon av
färgerna blå, grön eller röd. Detta påverkar inte din
produkts prestanda.

Anvisning

Se manualen för Thomson 32HD5506 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 5 personer med ett genomsnitt på 8.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Thomson 32HD5506? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Thomson 32HD5506 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Thomson 32HD5506-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Thomson 32HD5506 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Thomson 32HD5506.

Allmänt
Varumärke Thomson
Modell 32HD5506
Produkt TV
EAN 5901292510763
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Thomson 32HD5506.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat