Topcom T41 bruksanvisning

Topcom T41
(3)
  • Sidantal: 66
  • Filtyp: PDF

DESKMASTER 4100

USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEUR

BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO

BRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNING

ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE / MANUALE D’USO

MANUAL DO UTILIZADOR / UŽIVATELSKÁ PÍRUKA

  / INSTRUKCJA OBSUGI

UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL

V.1.0 - 05/11

UK The features described in this manual are published with reservation to modifications.
NL De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van
wijzigingen.
FR Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
DE Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Leistungsmerkmale werden unter dem
Vorbehalt von Änderungen veröffentlicht.
ES Las características descritas en este manual pueden ser objeto de futuras modificaciones.
SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.
DK Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne
brugsanvisning.
NO Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten nærmere informasjon.
FI Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
IT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.
PT As características descritas neste manual são publicadas sob reserva de modificação.
CZ Možnost úpravy funkcí popsaných v této píruce vyhrazena.
GR       ,    
.
PL Waciwoci opisane w niniejszej instrukcji obsugi s! publikowane z zatrze"eniem prawa
wprowadzenia zmian.
SK Vlastnosti popísané v tejto príruke sú publikované s vyhradeným právom na zmenu.
UK The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE
directive.
NL Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-
markering.
F La conformité de l’appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne
R&TTE relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.
D Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive
ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
ES El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva
R&TTE.
SE CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.
DK CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets
teleterminaldirektiv.
N CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene til EU-
direktivet for aktivt telekommunikasjonsutstyr.
SF Laite noudattaa R&TTE-direktiivien vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.
IT Il simbolo CE indica che l’unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.
PT O símbolo CE indica que esta unidade cumpre com os requisitos essenciais da directiva
R&TTE.
CZ Symbol CE znamená, že jednotka spl#uje základní požadavky sm$rnice R&TTE.
GR % ' CE     (   ')
*  
R&TTE.
PL Symbol CE oznacza, "e urz!dzenie spenia istotne wymogi dyrektywy R&TTE.
SK Symbol CE oznauje, že jednotka súhlasí s hlavnými požiadavkami R&TTE smernice.
Topcom T41

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 1

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Topcom T41? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Topcom T41 att svara på din fråga.

Barbro ljungberg • 22-11-2020 Inga kommentarer

Hur raderar man ringa nummer

Svara på den här frågan

Se manualen för Topcom T41 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 6.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Topcom T41? Ställ din fråga här

Topcom T41 – specifikationer

Luta dig tillbaka och njut av de kristallklara bilderna som 2 miljoner pixlar återger. Upplösningen på 1920 x 1080 pixla...
Allmänt
Varumärke Topcom
Modell T41
Produkt Dect/VoIP-telefon
EAN 4899888101925, 5411519010636, 5411519201119
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Prestanda
Modell Analog telefon
Inbyggd telefonsvarare Nej
Design
Monteringssätt Bord
Produktens färg Black,White
Stora knappar Ja
Management features
Klocka med kalender Ja
Telefonfunktioner
Högtalartelefon Ja
Funktioner för flera telefonlurar 1
Telefonbokskapacitet 15 poster
Call management
Namn och uppringnings-ID Ja
Återuppringning Ja
Pausat samtal Ja
Samtalstimer Ja
Funktion för återuppringningslista 1
Display
Inbyggd display Ja
Displaytyp LCD
Textrader 2 linjer
Färg på bakgrundsbelysning Grön
Pekskärm Nej
Anslutningar
Trådlösa anslutningar Nej
Övrigt
Mac-kompatibel Nej
Strömtillförsel
Batterityp AA
Antal batterier 3
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Topcom T41 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här