Weber One-Touch Original bruksanvisning

Weber One-Touch Original

Här kan du se manualen för Weber One-Touch Original gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Weber One-Touch Original på denna sida.

www.weber.com
®
3
TABLE OF CONTENTS
ENGLISH .............................................................................................................................. 4
Outdoor use only. For assembly instructions see Assembly Guide. Do not discard.
This contains important product dangers, warnings, and cautions.
ESPAÑOL ............................................................................................................................ 40
Sólo para uso exterior. Si necesita instrucciones para montar la barbacoa, consulte la Guía de montaje. No tire esta guía.
En ella hay importantes avisos de peligros, advertencias y precauciones que deberá tomar en consideración al utilizar la barbacoa.
FRANÇAIS ............................................................................................................................ 16
Utilisation extérieure uniquement. Pour obtenir des instructions de montage, reportez-vous au guide de montage. Ne jetez pas le présent document.
Il comprend des informations importantes sur les dangers, les avertissements et les précautions relatives au produit.
DEUTSCH ............................................................................................................................ 52
Nur im Freien zu verwenden. Anleitungen für den Zusammenbau finden Sie in der Montageanleitung. Werfen Sie die Anleitung nicht weg.
In ihr finden Sie Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtmaßnahmen.
SUOMI ............................................................................................................................... 10
Vain ulkokäyttöön. Katso kokoamisohjeet oppaasta. Älä heitä pois.
Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja tuotteeseen liittyvistä vaaroista, varoituksista ja varotoimista.
NORSK .............................................................................................................................. 28
Bare utendørs bruk. Se “Monteringsanvisninger” for monteringsinstruksjoner. Må ikke kastes.
Denne inneholder viktig opplysning om farer, advarsler og forsiktighet angående produktet.
DANSK .............................................................................................................................. 34
Kun til udendørs brug. Læs samlingsvejledningen for at se, hvordan den samles. Må ikke smides ud.
Dette dokument indeholder vigtige farer og advarsler om produktet.
SVENSKA ............................................................................................................................ 46
Endast avsedd för utomhusbruk. Se monteringshandboken för monteringsinstruktioner. Kasta inte bort.
Den innehåller viktiga produktfaror, varningar och försiktighetsåtgärder.
NEDERLANDS ........................................................................................................................ 58
Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Raadpleeg de installatiehandleiding voor instructies voor de installatie. Niet weggooien.
Dit document bevat belangrijke informatie over de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor dit product.
ITALIANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Da usare esclusivamente all’aperto. Per le istruzioni di montaggio fare riferimento al Manuale di Istruzioni. Conservare il presente documento.
Contiene messaggi importanti di pericolo, avvertenza e attenzione relativi al prodotto.
PORTUGUÊS .......................................................................................................................... 64
Apenas para utilização no exterior. Para instruções de montagem consulte o Manual de montagem. Não eliminar.
Este documento contém perigos, avisos e chamas de atenção de produto importantes.
POLSKI .............................................................................................................................. 70
Tylko do użytku na zewnątrz. W celu uzyskania informacji na temat zaleceń montażu, patrz Instrukcja montażu. Nie należy wyrzucać.
Ten dokument zawiera ważne ostrzeżenia, przestrogi i informacje przestrzegające przed niebezpieczeństwem.
РУССКИЙ ............................................................................................................................ 76
Для использования только на открытом воздухе. Инструкции по сборке приведены в Руководстве по сборке. Не игнорировать.
Этот документ содержит важную информацию об опасностях, связанных с продуктом, а также предупреждения и предостережения.

Har du en fråga om Weber One-Touch Original?

Ställ frågan du har om Weber One-Touch Original till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra WeberOne-Touch Original-ägare att ge dig ett bra svar.

Specifikationer

Varumärke Weber
Modell One-Touch Original
Produkt Grill
EAN 77924007323, 77924007347, 77924029912, 8717371822828
Språk Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska
Produktgrupp Grillar
Filtyp PDF
Design
Inbyggd förmåga
Produktens färg Grön
Form på matlagningsyta Rund
Material, hölje -
Formfaktor Kittel
Typ av ytskikt Galler
Lock
Prestanda
Total effekt -
Modell Grill
Värmekälla Kol
Rökfunktion -
Antal brännare / zoner matlagning 1
Matlagningsyta 1735
Termometer
Ergonomi
Styrhjul
Antal hjul 2hjul
Ben
Antal ben 1ben
Kallt handtag
Asklåda
Vikt & dimension
Bredd 565
Djup 470
Höjd 920
Vikt 9000