Zanussi ZFX 51400 WA

Zanussi ZFX 51400 WA bruksanvisning

(1)
 • Inhoud
  Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
  Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
  Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
  Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
  Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ 6
  Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
  Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
  Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
  Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
  Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
  Wijzigingen voorbehouden.
  Veiligheidsvoorschriften
  In het belang van uw veiligheid en om een cor-
  rect gebruik te kunnen waarborgen is het van
  belang dat u, alvorens het apparaat te installe-
  ren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaan-
  wijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
  grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
  en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
  ervoor te zorgen dat alle mensen die het appa-
  raat gebruiken, volledig bekend zijn met de
  werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
  Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij
  bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst
  of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
  gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar
  behoren is geïnformeerd over het gebruik en
  de veiligheid van het apparaat.
  Voor de veiligheid van mensen en eigendom-
  men dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
  uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
  is niet verantwoordelijk voor schade die door
  het niet opvolgen van de aanwijzingen veroor-
  zaakt is.
  Veiligheid van kinderen en kwetsbare
  mensen
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
  door personen (waaronder begrepen kinde-
  ren) met verminderde fysieke, zintuiglijke
  vermogens of een gebrek aan ervaring en
  kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
  een voor hun veiligheid verantwoordelijke
  persoon of tenzij zij van een dergelijke per-
  soon instructie hebben ontvangen over het
  gebruik van het apparaat.
  Houd kinderen uit de buurt om te voorko-
  men dat ze met het apparaat gaan spelen.
  Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
  bereik van kinderen. Gevaar voor verstik-
  king.
  Als u het apparaat afdankt trek dan de stek-
  ker uit het stopcontact, snij de voedingska-
  bel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat)
  en verwijder de deur om te voorkomen dat
  kinderen een elektrische schok krijgen of
  zichzelf in het apparaat opsluiten.
  Als dit apparaat, dat voorzien is van een
  magnetische deursluiting, een ouder appa-
  raat vervangt, dat voorzien is van een veer-
  slot (slot) op de deur of het deksel, zorg er
  dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt
  voordat u het oude apparaat weggooit. Dit
  voorkomt dat kinderen er in opgesloten kun-
  nen raken.
  Algemene veiligheid
  Waarschuwing!
  Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van ob-
  structies; dit geldt zowel voor losstaande als
  ingebouwde modellen.
  Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
  van levensmiddelen en/of dranken in een
  gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik
  zoals:
  personeelskeukens in winkels, kantoren of
  andere werkomgevingen;
  door gasten in hotels, motels en andere
  residentiële omgevingen;
  bed-and-breakfast-accommodatie;
  catering en gelijkaardige niet-commerci-
  eel gebruik.
  2
  www.zanussi.com
Zanussi ZFX 51400 WA

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Zanussi ZFX 51400 WA? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Zanussi ZFX 51400 WA att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Zanussi ZFX 51400 WA – specifikationer

Varumärke Zanussi
Modell ZFX 51400 WA
Produkt frys
Språk Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Slovakien
Filtyp PDF

Relaterade produktmanualer

frys Zanussi

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Zanussi ZFX 51400 WA.

Är din fråga inte med i listan? Ställ din fråga här. Ställ din fråga här

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer